Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Thủ khoa các khóa tốt nghiệp đại học đã đi đâu?

Thủ khoa các khóa tốt nghiệp đại học đã đi đâu?

14/09/2016
Mức căn bản

Where have the valedictorians gone?

In the last 13 years, Hanoi has had 1,300 university graduates who placed first on final exams, but only 10 percent of them were later employed at the city’s state agencies.

According to the Hanoi Department of Interior Affairs, since Hanoi began applying the policy on special working conditions to attract talented graduates to agencies, Hanoi has employed 300 young people.

These included 147 university graduates who were first in their faculties, or 10 percent of 1,335 valedictorians honored as of 2015. 

Fifty-seven of them had master’s degrees or doctorates, 27 were artists, and 37 were excellent athletes who won top prizes at national and international tournaments.

The Hanoi Department of Interior Affairs employed three valedictorians from the National Administration Academy.

bout 50 percent of the 98 valedictorians in 2015 said they wanted to continue studying, and two-thirds of them wanted to study abroad.

When asked why they did not want to work for state agencies, many of them said they engaged their future jobs before they finished school. 

Businesses offer attractive scholarships and preferences to invite them to work for institutions after graduation.

Dinh Xuan Chung, an excellent valedictorian from Hanoi Economics University, a member school of Hanoi National University, for example, left Hanoi for South Korea in late August to attend a training course for a master’s degree with funding from Pony Chung.

Excellent valedictorian is the ‘best among the excellent’, those with the greatest achievements at one school. 

Chung plans to continue studying to obtain a doctorate and return to Vietnam to work as a university lecturer.

Chung said Hanoi follows a good policy to attract talents by offering high pay and good working conditions, but university graduates often find out about the policies too late.

“The policy seems to be attractive. But we don’t know enough about it and cannot imagine the working environment,” he said, adding that some valedictorians on the 2016 list had left for the US and could not attend the ceremony that honored them. 

Pham Thi Ngoc Anh from the Hanoi Foreign Trade University also said she only knew about the policy after obtaining the title of valedictorian. She finished studies at the finance & banking faculty last May and is studying foreign economic relations, planning to obtain a bachelor’s degree in October. 

Anh has signed a one-year labor contract with a commercial bank to work as a business analyst.

Tran Duc Minh Hai, an excellent valedictorian of Hanoi Construction University, said no one had told him before about job opportunities at city agencies.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thủ khoa các khóa tốt nghiệp đại học đã đi đâu?

13 năm qua, Hà Nội đã có 1.300 sinh viên tốt nghiệp đại học, vượt qua đầu vào đại học và tốt nghiệp ra trường, nhưng chỉ 10 % trong số đó nhận vào làm trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Theo như sở Nội vụ Hà Nội, từ khi Hà Nội bắt đầu áp dụng chính sách khuyến khích sinh viên khá giỏi có điều kiện làm những công việc đặc thù để thu hút những tài năng vào đơn vị nhà nước. Hà Nội đã tuyển dụng được 300 tài năng trẻ.

Trong đó có 147 thủ khoa, chiếm 10% trong số 1.335 được vinh danh tính đến năm 2015.

57 trong số họ đạt trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, 27 văn nghệ sĩ, 37 vận động viên xuất sắc đã dành những giải cao trong kỳ thi quốc gia và thế giới.

Sở Nội vụ Hà Nội tuyển được 3 thủ khoa trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

Khoảng 50% trong tổng số 98 thủ khoa năm 2015 nói rằng họ muốn tiếp tục học, và 2/3 muốn du học ở nước ngoài.

Khi hỏi tại sao các bạn không muốn làm việc cho cơ quan nhà nước, nhiều người trong số họ nói chúng em tự tìm công việc tương lai cho riêng mình sau khi hoàn thành khóa học.

Những tổ chức đưa ra nhiều ưu đãi thu hút học bổng và dành những ưu tiên để mời sinh viên làm việc cho những công ty sau khi tốt nghiệp.

Bạn Đinh Xuân Chung, một thủ khoa xuất sắc trường đại học Kinh tế Hà Nội (đại học Quốc gia Hà Nội) là ví dụ, rời Hà Nội sang Hàn Quốc vào cuối tháng 8 để tham dự một khóa học thạc sĩ với học bổng từ Pony Chung.

Thủ khoa xuất sắc là 'người đứng đầu trong số các thủ khoa', đạt được thành tích cao nhất trong một trường.

Chung dự kiến tiếp tục học để trở thành tiến sĩ và trở lại Việt nam làm giảng viên.

Chung nói Hà nội đưa ra một chính sách tốt để nhằm thu hút nhân tài với chế độ hưởng cao và điều kiện làm việc tốt, nhưng sinh viên tốt nghiệp thường tìm thấy những thông tin về chính sách quá muộn.

Chung cho biết: "Chính sách dường như hấp dẫn, nhưng chúng em không biết đầy đủ về nó và không thể tưởng tượng được môi trường trường làm việc", thêm vào đó một vài thủ khoa trong danh sách 2016 đã lên đường sang Mỹ và không thể tham dự lễ vinh danh.

Em Phạm Thị Ngọc Ánh trường Đại Học Ngoại Thương cũng nói em chỉ biết về chính sách sau khi giành được danh hiệu sinh viên tốt nghiệp thủ khoa. Cô đã tốt nghiệp ngành tài chính-ngân hàng vào cuối tháng 5 và đang học trường Kinh tế đối ngoại, dự kiến nhận bằng thạc sĩ vào tháng 10.

Bạn Anh đã ký hợp đồng lao động một năm với một ngân hàng Thương mại đảm nhận vị trí nhân viên phân tích tài chính.

Bạn Trần Đức Minh Hải, một thủ khoa xuất sắc của đại Học Xây Dựng Hà Nội nói không thấy một ai chia sẻ về cơ hội làm việc cho cơ quan nhà nước sau khi tốt nghiệp.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục