Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Sở thú (Zoos)

Chủ đề này được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Zoos 

Zoos are very interesting, but I'm not sure if I agree with them. I like looking at the animals, but I always feel sorry for them. They usually look sad.

Most of the time they are in tiny cages. They must miss the wild. I think animals need freedom as much as we do.

Zoo bosses argue zoos are an important way of educating children. Of course, that's true.

However, with the Internet and television documentaries, there are many other ways children can learn about animals.

Zoos also argue they are necessary to save endangered species. That may be true too, but most of the animals in zoos are not in danger of extinction.

I suppose zoos are OK if they only have endangered animals and breed them for the wild.

Source: Listen A Minute

 

 

Sở thú

Sở thú rất là thú vị, nhưng tôi không chắc tôi có cùng suy nghĩ với những loài vật. Tôi thích nhìn những con thú đó nhưng tôi cảm thấy có lỗi với chúng. Chúng trông có vẻ buồn chán.

Hầu hết thời gian chúng ở trong cái chuồng nhỏ. Chúng chắc chắn rất nhớ cuộc sống hoang dã. Tôi nghĩ những con thú cần được tự do như chúng ta.

Những người quản lý vườn thú chứng tỏ vườn thú là cách quan trọng để giáo dục những đứa trẻ. Đương nhiên, điều đó đúng.

Tuy nhiên, với những tài liệu từ TV và Internet, có nhiều cách khác để trẻ em có thể học về các loài động vật.

Vườn thú cũng cho rằng họ cần thiết để cứu các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Có lẽ điều này có thật, nhưng hầu hết những loài động vật trong vườn thú đều không có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Tôi cho rằng vườn thú thật TUYỆT nếu chỉ có những động vật quý hiếm và lai tạo chúng cho tự nhiên.

Dịch bởi Ma Ru Ko, Kiên Phương

Trung tâm Anh ngữ CEP