Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tiếng Hàn được giảng dạy tại các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Tiếng Hàn được giảng dạy tại các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

22/09/2016
Mức căn bản

Korean to be taught at schools in HCM City, Hanoi

Four secondary schools and high schools in HCM City in upcoming 2016-2017 academic year will teach Korean as part of a pilot programme, according to the city’s Department of Training and Education.

Korean language teaching course at the Marie Curie Secondary School in Hà Nội. Four secondary schools and high schools in HCM City in upcoming 2016-2017 academic year will teach Korean as part of a pilot programme, according to the city’s Department of Training and Education. — Photo sejong.hcmussh.edu.vn

A total of 500 students at Hoa Lu and Binh Tho secondary schools and Thu Duc and Bui Thi Xuan high schools will be enrolled in the classes.

However, school representatives have said that a total of 40-45 students in each classroom was too large. They also said the schools did not have standard classrooms for language classes.

The representatives spoke at a conference held on Tuesday in HCM City by the management board of the 2020 National Foreign Languages Project at the Ministry of Education and Training.

English language classes beginning in the first grade are compulsory at all public schools. Students who study French, German, Japanese, Chinese or Korean must continue taking English classes until high school graduation.

The Korean language pilot programme is also being carried out in Ha Noi this school year, with a total of 500 students.

On February 4, the ministry signed an agreement with the South Korean Embassy in Viet Nam on the pilot teaching of Korean at schools from now to 2023.

At the signing ceremony, Deputy Minister of Training and Education Nguyen Vinh Hien said that Korean language instruction was necessary to provide human resources for more than 4,000 Korean enterprises in the country and for Vietnamese who work in South Korea.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tiếng Hàn được giảng dạy tại các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Bốn trường THCS và THPT ở TP HCM vào niên học 2016-2017 sẽ dạy tiếng Hàn như một phần của chương trình thí điểm, theo như sở Giáo dục và Đào tạo.

Khóa dạy tiếng Hàn tại trường THCS Marie Hà Nội. Bốn trường THCS và THPT ở TP HCM vào niên học 2016-2017 sẽ dạy tiếng Hàn như một phần của chương trình thí điểm, theo như sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 500 học sinh trường THCS Hoa Lư và Bình Thơ và Trường THPT Thủ Đức và Bùi Thị Xuân sẽ được đăng ký trong lớp.

Tuy nhiên, phía đại diện nhà trường đã phát biểu răng 40-45 học sinh mỗi lớp là quá nhiều. Họ cũng nói trường không có lớp học dành cho lớp ngoại ngữ.

Phía đại diện đã nói tại một cuộc họp tổ chức vào thứ ba ở TP HCM do Ban quản lý dự án năm Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Những lớp tiếng Anh bắt đầu từ lớp đầu tiên là bắt buộc tại các trường công lập. Học sinh học tiếng Pháp, Đức, Nhật, Trung, và Hàn phải tiếp tục nói tiếng Anh cho đến khi tốt nghiệp.

Chương trình thí điểm tiếng Hàn cũng đang bắt đầu đưa vào trường học ở Hà Nội năm nay, với tổng số 500 học sinh.

Mồng 4 tháng 2, Bộ trưởng đã ký sắc lệnh đồng ý với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Việt Nam về việc dạy thí điệm tiếng Hàn tại trường cho đến năm 2023.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ông Nguyễn Vinh Hiền đã phát biểu dạy tiếng Hàn đã cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hơn 4.000 doanh nghiệp Hàn quốc ở trong nước và cho những người Việt Nam làm việc ở Hàn quốc.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục