Bài viết liên quan:

Mother’s Love

The Vietnam War broke out. Followed the heart, the young husband joined the military and sacrificed his life leaving behind his wife and kids.

Life postwar was very hard, often with not enough food to eat. Still young and beautiful, the wife refused to remarry and dedicated her entire life to raise her kids with the best possible care and education.

An opportunity came, the first born son immigrated to America, studied hard and became a NASA Engineer having a good life.

The son sent home letters often, together with much money for mom to spend, however, Christmas after Christmas, New Year after New Year, with the many excuses, the son stubbornly refused to travel home to visit mom.

When the mother died, the son returned and organized a big funeral but people did not see him shredding tear.

Mother left behind a chest that she always placed at the top of her bed. During the funeral, the son opened the chest and suddenly bursted into tears, sobbed, embraced his mother’s coffin and screamed hysterically, “Mom! Mom!”

Everyone looked at each other and looked at the chest. It was full of $100 dollar bills and a piece of paper.

In it read, “Son, I don’t spend too much money. I miss you a lot. Every time I hear a motorcycle passing by, I run out the door but it wasn’t my son. I saved this money for you in case when you get sick.”

 

Source: Michael Luong

 

 

Tình mẹ

Chiến tranh bùng nổ. Người chồng lên đường tòng quân. Chẳng may ông tử trận để lại vợ và đàn con. 

Khi dứt tiếng súng, đời sống ở Việt Nam rất vất vả, người dân thường thiếu ăn. Mặc dầu còn trẻ và xinh đẹp, người vợ không tái giá. Bà ở vậy nuôi dạy con khôn lớn. 

Gặp dịp may, đứa con cả sang tới Mỹ. Anh chăm chỉ học hành và trở thành kỹ sư làm việc tại NASA. Anh sống sung túc.

Đứa con thường xuyên gởi thơ thăm mẹ và kèm theo nhiều tiền bạc cho mẹ tiêu pha. Nhưng từ lễ Giáng Sinh này sang lễ Giáng Sinh khác, từ Tết này sang Tết khác anh vẫn một mực không chịu về thăm mẹ.

Khi mẹ mất, người con ấy về tổ chức tang lễ linh đình nhưng người ta không thấy anh nhỏ mọt giọt nước mắt. 

Trên đầu giường, mẹ anh kê một chiếc rương. Đang lúc tang lễ, người con mở rương ra. Bất chợt anh bật khóc nức nở, rồi chạy đến ôm quan tài và gào "Mẹ ơi! Mẹ ơi!".

Người ta nhìn nhau rồi nhìn vào chiếc rương. Trong rương đầy tờ $100 Đô La và một mảnh giấy.

Trên giấy là hàng chữ "Con ơi, mẹ dè xẻn tiền. Mẹ nhớ con lắm. Mỗi lần nghe có tiếng xe qua nhà, mẹ lại chạy ra cửa xem; nhưng không phải là con. Mẹ dành dụm tiền phòng khi con đau ốm."

 

Dịch bởi: Og3t