Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tờ báo Anh- Financial Times: Giáo dục Việt Nam chỉ giỏi trên giấy tờ

Tờ báo Anh- Financial Times: Giáo dục Việt Nam chỉ giỏi trên giấy tờ

20/10/2018

Education in Vietnam: very good on paper

Good exam results alone will not prepare pupils for the next industrial revolution.

The second-year students at Nguyen Hue specialised high school in Hanoi are an unusually motivated bunch.

Entrance exams for university are coming up in a year. Then there is the matter of their parents’ high expectations, competition from other children in this elite school, and the tests of various kinds they are given every week.

“Everybody here is so talented, it makes me feel pressure,” says Nguyen Phuong Thao, 16. Ms Thao wants to become a journalist, but her favourite subject is maths, which she says her parents “forced” her to study when she was small.

“My first goal is to get into a good university in Vietnam,” says Nguyen Tung Chi, another second-year student, who wants to work in marketing. “All the classmates are obsessed with getting good grades.”

Vietnam outperforms neighbouring countries in south-east Asia on education rankings, and does well globally too. Its high test scores contributed to its place in the World Bank human capital index — 48th — the highest rating for any lower middle-income country. It stands out relative to its wealth.

The country spends the equivalent of nearly 6 per cent of its GDP on education — high by global standards, and a greater proportion than most of its neighbours.

Apart from the government’s investment in schools, observers of Vietnamese culture attribute children’s strong test scores to cultural and historical factors. These include the work ethic prized under Confucianism and the need to rebuild the country after the war.

Vietnam’s current generation of under-20s are an unusually large demographic cohort who will be competing for university places and jobs in an economy that is going through major transformation as the manufacturing jobs on which it relies undergo profound change.

“The generation of their and my parents needed to work hard, and they realised the fastest way to develop the country was to study,” says Hoang Kim Ngoc, 24, an English teacher at the Nguyen Hue school.

“The demands of the current workforce are so high,” she adds. “We are going through the fourth industrial revolution, where we not only expect to compete with machines, but we need to control them.”

Pham Hiep, a researcher based in Hanoi who specialises in university education, attributes Vietnam’s strong international test rankings in part to a well-designed curriculum for maths and science. “Shadow education” — extra tutoring in maths and other subjects outside school — is also common, he says.

Another factor, Mr Hiep says — echoing the children at Nguyen Hue school — is intense competition for university places as the country undergoes a demographic boom. “We don’t have enough places in tertiary education,” he says. “The supply doesn’t meet the demand.” The private universities in Vietnam, he says, account for only about 15 per cent of total enrolment, low compared to Vietnam’s regional neighbours, including the Philippines, Malaysia, and China.

There is little doubt that Vietnam’s education system is good at teaching children to do well on tests, especially in maths and science. But is it teaching them to think and reason too? And how reliable are the test scores themselves?

The World Bank’s rankings for Vietnam are based on the Programme for International Student Assessment (Pisa) tests, run by the OECD, and involving international tests taken by 15-year-olds. However, one critical observer tells the FT the results are influenced by a sampling issue that makes Vietnam’s results look better than they are because about half of children have left school by age 15.

As the school leavers tend to be poorer and lower-achieving than average, the wealthier and more studious ones who are tested push the overall results up.

“The Pisa sample for Vietnam is skewed, [as] it only includes the richer, higher-achieving kids,” says John Jerrim, a lecturer at University College London’s Institute of Education. “This is a significant part of the explanation why Vietnam does well.”

Mr Jerrim says that Vietnam will face a “paradox” moving forward, as improving education means more and more children remain in school. Its Pisa scores are likely to decline rather than increase.

However, he adds, even taking the statistical anomalies into account, “Vietnam probably does quite well compared to other countries with similar levels of development”. The Vietnamese government has been pursuing educational reforms for more than a decade, focused on reducing students’ workloads, boosting private investment in higher education, and improving vocational training. The results so far have been limited.

The children at Nguyen Hue school, while benefiting from some of the best secondary education Vietnam has to offer, have a few cavils of their own.

“We focus on how to be a good worker and a good citizen rather than developing our own skills and learning to chase our dreams,” says To Duc Manh.

“How we judge students to get a job: [is] not based on who we are, but the test numbers.”

Source: Financial Times

 

Giáo dục ở Việt Nam: chỉ rất tốt trên giấy

Chỉ dựa vào kết quả của các kỳ thi thì sẽ không giúp gì được cho các em học sinh cho cuộc cách mạng công nghiệp sắp diễn ra.

Học sinh cấp 2 tại trường chuyên Nguyễn Huệ tại Hà Nội là một tập thể có động lực học 'khác thường'.

Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ đến trong một năm tới. Theo đó là sự mong đợi rất cao từ phụ huynh, sự canh tranh giữa các em với nhau trong ngôi trường ưu tú này, và các bài kiểm tra khác nhau được thực hiện mỗi tuần.

"Các bạn ở đây rất tài năng, điều này khiến tôi cảm thấy áp lực", em Nguyễn Phương Thảo, 16 tuổi. Em Thảo muốn trở thành một nhà báo, nhưng môn học yêu thích của em lại là toán học, em nói rằng cha mẹ em "buộc" em ấy học giỏi môn này khi em ấy còn nhỏ.

“Mục tiêu hàng đầu của em là vào một trường đại học tốt ở Việt Nam”, theo lời em Nguyễn Tùng Chi, một học sinh lớp 11, em muốn làm việc trong lĩnh vực tiếp thị nói: "Tất cả các bạn cùng lớp đều bị ám ảnh với điểm tốt."

Việt Nam vượt trội so với các nước láng giềng ở Đông Nam Á về xếp hạng giáo dục và cũng được xếp hạng tốt trên toàn cầu. Điểm số cao trong các kỳ thi đã góp phần vào thứ bậc đó trong khi chỉ nhân lực do Ngân hàng Thế giới xếp hạng là 48 - xếp hạng cao nhất đối một quốc gia có thu nhập trung bình thuộc loại thấp. Thứ hạng và mức thu nhập có phần chọi nhau.

Quốc gia này tiêu tốn gần 6% GDP về giáo dục - được xem là mức chi tiêu cao theo các tiêu chuẩn toàn cầu và tỷ lệ này lớn hơn hầu hết các quốc gia lân cận.

Ngoài việc đầu tư của chính phủ vào các trường học, các nhà quan sát về văn hóa Việt Nam xem các điểm số kiểm tra vượt trội của trẻ em là do yếu tố văn hoá và lịch sử. Cách chấm điểm ẩn chứa cách tán thưởng theo sự ảnh hưởng Nho giáo và nhu cầu xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.

Thế hệ hiện nay ở độ tuổi dưới 20 của Việt Nam là một nhóm tuổi chiếm phần rất lớn trong cơ cấu dân số, nhóm người mà các em sẽ cạnh tranh giành lấy các suất học đại học và công việc trong một nền kinh tế đang trải qua quá trình chuyển đổi lớn với các công việc trong lĩnh sản xuất mà ở đó nó phụ thuộc vào sự thay đổi sâu sắc.

Hoàng Kim Ngọc, giáo viên dạy Anh ngữ tại trường Nguyễn Huệ 24 tuổi nói: "Thế hệ của ba mẹ chúng và ba mẹ tôi đã phải làm việc vất vả, và họ nhận ra con đường nhanh nhất để phát triển đất nước chính là học".

Cô ấy nói thêm: "Nhu cầu nhân lực hiện tại rất cao, chúng ta đang trải qua sự cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nơi mà không chỉ mong đợi để cạnh tranh với các thiết bị, mà chúng ta còn cần kiểm soát chúng."

Phạm Hiệp, một nhà nghiên cứu có trụ sở tại Hà Nội- là một chuyên gia trong giáo dục bậc đại học, cho rằng các thứ hạng cao trên trường quốc tế của Việt Nam là một phần trong chương trình được thiết kế tốt để giảng dạy môn toán và khoa học. Anh ấy nói "Giáo dục shadow" - dạy kèm thêm vào toán học và các bộ môn khác bên ngoài trường học - cũng rất phổ biến.

Ông Hiệp nói: Một Yếu tố khác luôn thường trực ở các em ở trường Nguyễn Huệ đó là sự cạnh tranh khốc liệt cho các suất học đại học vì đất nước trải qua sự bùng nổ dân số. Chúng ta không có đủ chỗ trong sự giáo dục bậc đại học. Nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu". Ông cho biết các trường đại học tư ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 15% tổng số sinh viên nhập học, thấp hơn so với các nước láng giềng trong khu vực của Việt Nam, bao gồm Philippines, Malaysia và Trung Quốc.

Có rất ít nghi ngờ rằng hệ thống giáo dục Việt Nam giỏi dạy trẻ em làm tốt các bài thi, đặc biệt là trong lĩnh vực toán học và khoa học. Nhưng nó có đang dạy chúng suy nghĩ và lý luận hay không? Và các điểm kiểm tra đáng tin cậy thế nào?

Bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam dựa trên các bài kiểm tra Chương trình Đánh giá Sinh viên Quốc tế (Pisa), do OECD điều hành và bao gồm các bài kiểm tra quốc tế do lứa tuổi 15 thực hiện. Tuy nhiên, một người quan sát phản biện nói với tờ báo Financial Times rằng kết quả bị ảnh hưởng bởi một vấn đề chọn mẫu làm cho kết quả của Việt Nam trông đẹp hơn bởi vì khoảng một nửa số trẻ em đã bỏ học ở tuổi 15.

Vì người nghỉ học có xu hướng nghèo và đạt những thành tích thấp hơn mức trung bình, những người giàu có và học nhiều hơn được kiểm tra đẩy kết quả tổng thể lên.

John Jerrim, một giảng viên tại Viện Giáo dục Đại học London nói: "Mẫu Pisa cho Việt Nam là sai lệch, [vì] nó chỉ bao gồm các trẻ em giàu có hơn, đạt được cao hơn. Đây là một phần quan trọng của việc giải thích tại sao Việt Nam làm tốt."

Ông Jerrim nói rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với một “nghịch lý” trong tương lai, vì việc cải thiện giáo dục có nghĩa là ngày càng có nhiều trẻ em ở lại trường. Điểm số Pisa của nó có khả năng giảm hơn là tăng.

Tuy nhiên, ông nói thêm, thậm chí có những bất thường về mặt thống kê, “Việt Nam có thể làm khá tốt so với các nước có cùng mức độ phát triển”. Chính phủ Việt Nam đã theo đuổi cải cách giáo dục trong hơn một thập kỷ, tập trung vào việc giảm khối lượng công việc của sinh viên, thúc đẩy đầu tư tư nhân vào giáo dục đại học, và cải thiện đào tạo nghề. Kết quả cho đến nay đã bị hạn chế.

Những đứa trẻ ở trường Nguyễn Huệ, trong khi hưởng lợi từ một số sự giáo dục trung học cơ sở tốt nhất mà Việt Nam phải cung cấp, có một vài vấn đề riêng của chúng.

Ông Tô Đức Mạnh nói: "Chúng tôi tập trung vào làm thế nào để trở thành một công nhân tốt và một công dân tốt hơn là phát triển các kỹ năng của chính mình và học cách theo đuổi ước mơ của chúng tôi."

Làm thế nào chúng tôi đánh giá sinh viên để có được một công việc: [là] không dựa trên chúng ta là ai, mà là các con số kiểm tra. ”

 

Dịch bởi: yelis_nguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục