Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Tỏi - chìa khóa của cuộc sống dài lâu

Tỏi - chìa khóa của cuộc sống dài lâu

21/04/2017
Mức trung cấp

Garlic: The Key to a Long Life?

Garlic is one of the most common cooking ingredients around the world. Many dishes in Europe, Africa, Asia and the Americas use this strong-flavored vegetable.

Garlic is similar to other bulb-shaped plants, including onions, chives, leeks and scallions. But garlic is special. For centuries, people have used garlic not only for cooking, but also for medicine.

Medicinal garlic throughout time

Researchers at the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center and Cornell University studied the medicinal use of garlic throughout history. They found references to garlic in ancient texts from Egypt, Greece, Rome, China and India.

For example, in ancient Greece and Rome, people considered garlic an aid to strength and endurance.

The original Olympic athletes in Greece ate garlic to improve their performance. The ancient Romans fed garlic to the soldiers and sailors.

Workers who built the pyramids in Egypt ate garlic. In fact, this is a theme throughout early history -- workers eating garlic to increase their strength.

But why is garlic such a healthy food?

The short answer is that garlic creates a gas called hydrogen sulfide.

At first, hydrogen sulfide does not seem very healthy. In fact, it is toxic and flammable. It smells like rotten eggs. But it does an important job in our bodies. Hydrogen sulfide relaxes blood vessels.

Relaxing blood vessels, in turn, allows more oxygen to travel to the body’s organs. It lowers high blood pressure and protects the body against cardiovascular disease.

“Cardio” relates to the heart and “vascular” relates to blood vessels.

Some researchers in China have gone so far as to call hydrogen sulfide the key to a longer life.

So many studies on garlic!

In a 2007 study, researchers at the University of Alabama at Birmingham studied how garlic increased hydrogen sulfide and how that, in turn, affected red blood cells.

David Kraus led that study. At the time, he was an associate professor in the university’s Departments of Environmental Health Sciences and Biology. He and his team performed their study on rats. They found that when garlic compounds changed into hydrogen sulfide in the vascular system, the gas caused the muscles to relax.

In their report, the researchers wrote, “This relaxation is the first step in lowering high blood pressure and gaining heart-protective effects.” They found that these healthy effects are closely linked to the hydrogen sulfide produced from garlic compounds interacting with red blood cells.

In 2013, scientists were finally able to see this process happen. Chemists Alexander Lippert of Southern Methodist University in Dallas and Vivian S. Lin discovered how to observe this process in living human cells.

In a Science Daily news release, Lippert explains that they “made a chemical probe that reacts and lights up when live human cells generate hydrogen sulfide.” Lippert’s real-time video features live human cells making hydrogen sulfide.

Their discovery has opened the door to more research into the health benefits of garlic and the production of hydrogen sulfide in the body.

In a 2015 experiment at Penn State University, researchers injected a solution that would create hydrogen sulfide in the arms of healthy young adults. They wanted to see what hydrogen sulfide would do to a small area of blood vessels.

The initial findings are that hydrogen sulfide widened blood vessels, which then increased the flow of blood. These researchers plan to continue their research. They published their findings in The Journal of Physiology.

Older garlic may be even healthier

But let’s leave the laboratory and go to the kitchen. Don’t throw out older garlic that has sprouted. You may have thought that garlic growing light green sprouts was past its prime or old and on its way to the trash bin.

But not so fast.

Scientists have reported in the Journal of Agricultural and Food Chemistry that this older garlic has even more properties that are good for our bodies than fresh garlic. When researchers tested garlic that had sprouted for five days, they found it had higher antioxidant activity than fresher bulbs of garlic.

Also, to get the full effect of garlic’s health benefits, do not add it to food or cook with it immediately. Cutting, crushing or mincing garlic releases the healthy compound found in the vegetable. But heating the garlic or adding it to other ingredients prevents the release of this healthy compound. So cut or crush or mince the garlic, and let it rest by itself for a couple minutes.

So, are there any downsides to garlic? Well, the same reason garlic is good for us and good in dishes -- that strong sulfur odor -- is the same reason it gives us bad breath.

But there might be a cure for that, too. Yet another study found that eating an apple or lettuce after eating garlic cuts down on the strong garlic smell on one’s breath.

And that’s the Health & Lifestyle report.

I’m Anna Matteo. In the Comments Section, share how you use garlic in your cooking.

Source: VOA Learning English

Tỏi: chìa khóa của cuộc sống dài lâu

Tỏi là một trong những thành phần nấu ăn phổ biến nhất trên thế giới. Nhiều món ăn ở châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ sử dụng rau có hương vị mạnh này.

Tỏi có hình dáng tương tự như các thực vật củ hành khác, bao gồm cả hành tây, hẹ, tỏi tây và hành lá. Nhưng tỏi thì đặc biệt. Trong nhiều thế kỷ, con người đã sử dụng tỏi không chỉ để nấu ăn, mà còn để làm thuốc.

Tỏi thuốc trong suốt thời gian qua

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm ung thư Memorial Sloan-Kettering và Đại học Cornell đã nghiên cứu sử dụng thuốc về tỏi trong suốt lịch sử. Họ tìm thấy tài liệu tham khảo đối với tỏi trong các văn bản cổ xưa của Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Trung Quốc và Ấn Độ.

Ví dụ, ở Hy Lạp cổ đại và La Mã, con người đã xem tỏi như là sự một trợ giúp về sức mạnh và sức chịu đựng.

Các vận động viên Olympic ban đầu ở Hy Lạp đã ăn tỏi để cải thiện hiệu suất của họ. Người La Mã cổ đại đã cho những người lính và thủy thủ ăn tỏi.

Các công nhân xây dựng kim tự tháp ở Ai Cập đã ăn tỏi. Trong thực tế, đây là một chủ đề xuyên suốt từ đầu lịch sử - công nhân ăn tỏi để tăng sức mạnh của họ.

Nhưng tại sao tỏi là loại thực phẩm lành mạnh?

Câu trả lời ngắn gọn đó là tỏi tạo ra một chất khí gọi là hydrogen sulfide.

Lúc đầu, hydrogen sulfide dường như không lành mạnh. Trong thực tế, nó là độc hại và dễ cháy. Nó có mùi như trứng thối. Nhưng nó làm một công việc quan trọng trong cơ thể chúng ta. Hydrogen sulfide làm thư giãn mạch máu.

Làm thư giãn các mạch máu, lần lượt cho phép nhiều Oxy hơn đến các cơ quan của cơ thể. Nó làm giảm huyết áp cao và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch.

"Cardio" liên quan đến tim và "vascular" liên quan đến mạch máu.

Một số nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã nghiên cứu rất lâu để có thể gọi hydrogen sulfide là chìa khóa cho một cuộc sống dài lâu hơn.

Vì vậy nên có nhiều nghiên cứu về tỏi!

Trong một nghiên cứu năm 2007, các nhà nghiên cứu tại Đại học Alabama ở Birmingham nghiên cứu cách tỏi tăng khí hydrogen sulfide và làm thế nào đó, đến lượt nó, ảnh hưởng đến các tế bào máu đỏ.

David Kraus đã dẫn đến nghiên cứu đó. Vào thời điểm đó, ông là một giáo sư tại khoa của trường đại học Khoa học Sức khỏe Môi trường và Sinh học. Ông và nhóm của ông đã thực hiện nghiên cứu của họ trên chuột. Họ phát hiện ra rằng khi các hợp chất tỏi đổi thành khí hydrogen sulfide trong hệ thống mạch máu, khí này làm cho các cơ bắp thư giãn.

Trong báo cáo của mình, các nhà nghiên cứu đã viết, "Sự thư giãn này là bước đầu tiên trong việc giảm huyết áp cao và đạt được hiệu quả bảo vệ tim." Họ thấy rằng những tác động lành mạnh được liên kết chặt chẽ với khí hydrogen sulfide được sản xuất từ hợp chất tỏi tương tác với các tế bào máu đỏ .

Trong năm 2013, các nhà khoa học cuối cùng đã có thể nhìn thấy quá trình này xảy ra. Nhà hóa học Alexander Lippert của Đại học Southern Methodist ở Dallas và Vivian S. Lin đã khám phá ra cách để quan sát quá trình này trong tế bào sống của con người.

Trong một thông báo của tờ báo Science Daily, Lippert giải thích rằng họ "được thực hiện một thăm dò hóa chất phản ứng và sáng lên khi các tế bào của con người sống tạo ra khí hydrogen sulfide." Tính năng video thời gian thực của Lippert mô tả tế bào sống của con người đã làm thành khí hydrogen sulfide.

Khám phá của họ đã mở ra cánh cửa để có nhiều nghiên cứu hơn vào những lợi ích sức khỏe của tỏi và sản xuất khí hydrogen sulfide trong cơ thể.

Trong một thí nghiệm năm 2015 tại đại học bang Penn, các nhà nghiên cứu tiêm một giải pháp mà sẽ tạo ra khí hydrogen sulfide trong tay của thanh niên trẻ khỏe mạnh. Họ muốn xem những gì mà khí sulfua hydro sẽ làm trên một khu vực nhỏ của các mạch máu.

Những phát hiện ban đầu là khí hydrogen sulfide mở rộng các mạch máu, sau đó tăng dòng chảy của máu. Các nhà nghiên cứu dự định tiếp tục nghiên cứu của họ. Họ công bố những phát hiện của họ trên tạp chí Sinh Lý Học.

Tỏi già hơn thậm chí có thể lành mạnh hơn

Nhưng chúng ta hãy rời khỏi phòng thí nghiệm và đi vào nhà bếp. Đừng ném những củ tỏi già mà đã lên mầm. Bạn có thể đã nghĩ rằng tỏi nảy mầm xanh đã hư và nên bỏ chúng vào thùng rác.

Nhưng đừng vội

Các nhà khoa học đã báo cáo trên Tạp chí Nông nghiệp và Thực phẩm Hóa học rằng tỏi già này thậm chí có nhiều hơn những đặc tính tốt cho cơ thể của chúng ta so với tỏi tươi. Khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm tỏi đã mọc mầm trong năm ngày, họ phát hiện rằng nó có hoạt động chống oxy hóa cao hơn so với tỏi tươi.

Ngoài ra, để nhận được hiệu quả đầy đủ về những lợi ích sức khỏe của tỏi, không thêm nó vào thức ăn hoặc nấu nó ngay lập tức. Cắt, nghiền hoặc xay tỏi tạo ra các hợp chất lành mạnh được tìm thấy trong các loại rau. Nhưng làm nóng tỏi hoặc thêm nó vào các thành phần khác ngăn chặn việc tạo ra các hợp chất lành mạnh này. Vì vậy, cắt hoặc nghiền nát hoặc băm tỏi, và để riêng nó ra trong một vài phút.

Vậy có bất cứ nhược điểm của tỏi không? Vâng, cùng một lý do tỏi là tốt cho chúng ta và tốt trong các món ăn - đó là mùi lưu huỳnh mạnh - cùng là một lí giải về việc nó mang đến cho chúng ta hơi thở không được thơm tho cho lắm.

Nhưng có lẽ cũng có cách để giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên một nghiên cứu khác chỉ ra rằng ăn một quả táo hoặc rau diếp sau khi ăn tỏi có thể làm giảm mùi tỏi mạnh trong trong hơi thở của một người.

Và đó là báo cáo sức khỏe và đời sống

Tôi là Anna Matteo. Tong phần bình luận hãy chia sẻ cho chúng tôi cách bạn sự dụng tỏi trong nấu ăn nhé.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục