Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. TP Hồ Chí Minh cần nhiều bãi đỗ xe ngầm hơn

TP Hồ Chí Minh cần nhiều bãi đỗ xe ngầm hơn

23/09/2016
Mức trung cấp

HCM City needs more underground car parks

 More than 10 years ago, authorities in HCM City made plans to build underground parking lots but due to various reasons, plans remained on paper, even as traffic jams increased and the number of registered vehicles soared.

As more and more people owning cars, HCM City needs more car parks.

HCM City now has about 10 million transport vehicles, including 700,000 automobiles. Each day, more than 100 new cars and 900 motorbikes are registered.

Though the city has allowed parts of 110 streets to be used for motorbike parking, supply has not met demand. And while more car parks exist on a number of streets in District 1, they also cannot meet demand.

Many residents say that areas designated for parked cars have obstructed business activities of shops, and are unsanitary as well.

A number of drivers from other provinces have complained about challenges face while finding a parking space. They often have to drive around the city looking for a space, and park on roads closed to motor vehicle traffic.

The roads allowing parking and toll car parks are often used for cars driven by people “familiar” with toll-car keepers. In addition, the areas also are sometimes used for parking lots for companies located nearby.

Plans for car parks

A plan for the first underground car park in HCM City, to be located in Le Van Tam Park in the city’s District 1, has not progressed since the groundbreaking ceremony in 2010.

Projects to build car parks at Tao Dan Park and Hoa Lu Stadium have changed their investors because earlier investors had found it difficult to get refunds.

They said that underground car parks required huge investments, while car-parking fees were low (4,000 VND per motorbike and 20,000 VND per car) and regulated by the city authority.

With a total built-up area of 103,225 sq. metres beneath Le Van Tam Park, the project envisages an eight-floor underground building with 70 percent of the area for parking and three floors used as a commercial complex.

Le Tuan, Director of the Underground Space Investment and Development JSC, said the project had been approved and the Underground Space Investment and Development JSC would build an underground car park and commercial complex with total investment of 4,560 billion VND (207 million USD).

Vu Xuan Nguyen, Head of the Land Transport Construction Management Division under the HCM City Transport Department, said: “Investors are seeking business opportunities for four underground car park projects located downtown.”

Nguyen said these opportunities include BOT (Build-Operate-Transfer) and BOO (Build-Own-Operate) projects for which investors are completing formalities and preparing for groundbreaking ceremonies. 

Other investors are conducting feasibility studies for two other BOO projects.

Nguyen said that incentives were needed to help generate more investment in public car parks and help investors overcome difficulties.

Installation with rapid execution is required for sites in small areas, Nguyen added.

According to ps from HCM City Department of Transport, the number of cars in the city is increasing by 15 percent each year. A severe parking shortage is expected in the future.

By August 2015, the city had about 300,000 cars and 2.4 million motorbikes, and needed 250ha of parking space, according to transport officials. 

But HCM City still has only 10 parking lots with a total area of less than 8ha.

Trang Quang Phuong, Deputy Director of the city’s Transport Department, said several parking lots had been planned for the central districts 1, 3 and 5 to accommodate cars, buses and light trucks.

Most underground parking garages would be sited in the central city because of the heavy flow of cars and buses to the area, dense with businesses and shops, he said.

The transport authorities also plan to locate other parking lots in districts 6, 10 and 11 and outlying districts, although these districts have a low density of cars and trucks, according to Phuong.

To meet the immediate demand for car parking, District 1 authorities will allow cars to park on a number of large roadsides and strictly ban parking on other roads to ensure traffic safety.

The city government also plans to offer incentives to prospective builders to entice domestic and foreign investment in car parks, including preferential bank loans, subsidy loan interest rates during the construction period, and reduction of land rental prices and taxes.

Source: VIETNAMNET

 

 

TP Hồ Chí Minh cần nhiều bãi đỗ xe ngầm hơn

Hơn 10 năm trước, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều kế hoạch xây dựng các bãi đậu xe ngầm nhưng vì nhiều lý do, những kế hoạch này vẫn còn nằm trên giấy, ngay cả khi sự ùn tắc giao thông tăng lên và số lượng xe đăng ký tăng vọt.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có khoảng 10 triệu phương tiện giao thông, trong đó có 700.000 xe ô tô. Mỗi ngày, có hơn 100 xe ô tô mới và 900 xe máy mới được đăng ký.

Mặc dù thành phố đã cho phép nhiều phần của 110 con đường sẽ được sử dụng để đậu xe gắn máy, nhưng nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu. Và trong khi ngày càng có nhiều bãi đậu xe tồn tại trên một số đường phố ở quận 1 thì chúng cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Nhiều người dân nói rằng các khu vực được chỉ định cho việc đậu xe đã bị cản trở bởi hoạt động kinh doanh của các cửa hàng đồng thời gây mất vệ sinh chung.

Một số lái xe đến từ các tỉnh khác đã phàn nàn về những thách thức mà họ phải đối mặt khi tìm chỗ đậu xe. Họ thường phải lái xe vòng quanh thành phố để tìm kiếm chỗ đậu, và việc đậu trên đường thì thường làm ách tắc giao thông.

Các tuyến đường cho phép đậu xe và thu phí đỗ xe thường được dùng cho xe ô tô được lái bởi những người "quen" với người giữ chỗ dậu xe hơi. Ngoài ra, các khu vực này đôi khi cũng được dùng làm bãi đỗ xe cho các công ty nằm gần đó.

Những kế hoạch cho bãi đậu xe

Kế hoạch về bãi đậu xe ngầm đầu tiên tại TP HCM, được đặt tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, đã không tiến triển nhiều kể từ lễ khởi công trong năm 2010.

Dự án xây dựng bãi đỗ xe tại Công viên Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư đã thay đổi nhà đầu tư, vì các nhà đầu tư trước đó cảm thấy khó khăn để có thể lấy lại tiền đầu tư.

Họ cho rằng, các bãi đỗ xe ngầm cần sự đầu tư rất lớn, trong khi phí xe đậu xe lại khá thấp (4.000 đồng cho mỗi xe máy và 20.000 đồng cho mỗi xe ô tô) và được quy định bởi chính quyền thành phố.

Với tổng diện tích xây dựng lên tới 103.225 mét vuông bên dưới công viên Lê Văn Tám, dự án được dự kiến sẽ xây dựng bãi ngầm với tám tầng trong đó 70 phần trăm sẽ được dùng để đậu xe và ba tầng sẽ được sử dụng như một khu phức hợp thương mại.

Ông Lê Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển không gian ngầm cho biết dự án đã được phê duyệt và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Không gian ngầm sẽ xây dựng một bãi đậu xe ngầm và khu thương mại phức hợp với tổng vốn đầu tư là 4,560 tỷ đồng (207 triệu USD).

Ông Vũ Xuân Nguyên, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng Đất đai Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải TP HCM, cho biết: "Các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho bốn dự án bãi đậu xe ngầm nằm trung tâm thành phố."

Ông Nguyên cho biết những cơ hội này bao gồm BOT (Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao), BOO (Xây dựng-sở hữu-Kinh doanh) có nhiều dự án chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục và chuẩn bị cho lễ khởi công.

Nhiều nhà đầu tư khác cũng đang tiến hành nghiên cứu tính khả thi cho hai dự án BOO khác.

Ông Nguyên nói rằng ưu đãi là cần thiết để giúp tạo ra đầu tư nhiều hơn cho các bãi đỗ xe công cộng và giúp các nhà đầu tư vượt qua khó khăn.

Việc lắp đặt cần được thực hiện nhanh chóng là điều cần thiết đối với các dự án nằm trong khu vực nhỏ, ông Nguyên nói thêm.

Theo số liệu từ Sở Giao thông vận tải TP.HCM, số lượng xe trong thành phố sẽ tăng từ 15 phần trăm mỗi năm. Việc thiếu chỗ đậu xe nghiêm trọng trong tương lai đã được dự kiến.

Vào tháng Tám năm 2015, thành phố có khoảng 300.000 xe ô tô và 2,4 triệu xe máy, và cần 250 héc ta không gian đậu xe, theo các quan chức giao thông vận tải.

Nhưng TP.HCM vẫn chỉ có 10 bãi đỗ xe với tổng diện tích hơn 8ha.

Trang Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải của thành phố cho biết thành phố đã lên kế hoạch xây dựng một số bãi đỗ xe cho các quận trung tâm như quận 1, 3 và 5 để chứa xe hơi, xe buýt và xe tải nhẹ.

Hầu hết các bãi đậu xe ngầm sẽ được đặt tại trung tâm thành phố vì lưu lượng lớn xe hơi và xe buýt chạy đến khu vực này, đồng thời là nơi dày đặc các doanh nghiệp và cửa hàng, ông nói.

Các cơ quan giao thông vận tải cũng có kế hoạch để xác định vị trí nhiều bãi đỗ xe khác ở quận 6, 10 và 11 và các huyện xa trung tâm, mặc dù các huyện này có mật độ xe hơi và xe tải thấp hơn, theo ông Phương.

Để đáp ứng nhu cầu về bãi đậu xe trước mắt, chính quyền quận 1 sẽ cho phép xe ô tô đậu trên một số lề đường rộng và nghiêm cấm đỗ xe trên những con đường khác để đảm bảo an toàn giao thông.

Chính quyền thành phố cũng có kế hoạch cung cấp các ưu đãi cho các nhà xây dựng tiềm năng nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài cho các bãi đậu xe, bao gồm cả các khoản vay ưu đãi của ngân hàng, lãi suất cho vay trợ cấp trong thời gian xây dựng, và giảm giá cho thuê đất và thuế.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục