Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. TP.HCM muốn biên dịch sách giáo khoa giáo dục phổ thông

TP.HCM muốn biên dịch sách giáo khoa giáo dục phổ thông

03/10/2016
Mức trung cấp

HCMC wants to compile textbooks for general education

HCMC’s leaders have asked for a special education policy under which educators will compile sets of textbooks to be used by city students.

Le Hong Son, director of the HCMC Education and Training Department, said in a local newspaper that HCMC wants to create curricula and textbooks for city’s schools which are in line with the development of the city.

Explaining the proposal, the HCMC Party Committee’s Secretary Dinh La Thang at the working session with the Ministry of Education and Training (MOET) on June 7 said curricula should show the character of Saigonese and the south. 

Tran Xuan Nhi, former Deputy Minister of MOET, said the ‘one curriculum, many sets of textbooks’ principle has been approved by the National Assembly and the government. 

Meanwhile, MOET has encouraged institutions and individuals to compile textbooks on the basis of the curriculum set by MOET. Therefore, HCMC has its reason to propose its own textbooks.

However, Nhi said it is still necessary to clarify the matter on the textbook quality.

“MOET needs to set up standard curriculum and set the requirements on the knowledge students must have. All the textbooks must satisfy the requirements and standards,” Nhi said.

The education expert said that there was no need to worry about the ‘local voice’ in textbooks.

In the past, there were many special sets of textbooks specifically designed for mountainous areas and the students in the north. Other countries also design many different sets of textbooks for different areas.

“Textbooks are just the instrument for educators to implement the common curriculum,” Nhi explained.

“HCMC with more than 10 million people and many scientists, is quite capable to compile textbooks for general education,” he commented.

Meanwhile, Nguyen Minh Thuyet, a leading education expert, does not think compiling textbooks specifically for HCMC’s students is a good idea.

“MOET should not come forward and compile textbooks, and it should not allow local education departments to compile textbooks,” Thuyet commented on Nguoi Dua Tin.

“I am sure that if MOET’s Minister gives the nod on the proposal, other cities and provinces will follow the move,” Thuyet said. If so, 63 different sets of textbooks would be applied in Vietnam.

He warned that if the HCMC proposal gets approval, Vietnam would return to the ‘one curriculum, single set of textbooks’ era.

“If the HCMC Education Department compiles textbooks, no one would dare to use textbooks compiled by other institutions and individuals,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

TP.HCM muốn biên dịch sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Các nhà lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu một chính sách giáo dục đặc biệt, theo đó các nhà giáo dục sẽ biên soạn bộ sách giáo khoa để được sử dụng bởi các sinh viên thành phố.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết rằng: TPHCM muốn tạo ra chương trình giảng dạy và sách giáo khoa cho các trường học của thành phố sao cho phù hợp với sự phát triển của nơi đây.

Lý giải về đề xuất này, Bí Thư tỉnh ủy TP HCM, ông Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) vào ngày 07 tháng 6 cho biết chương trình sẽ thể hiện phần nào nét đặc sắc của người Sài Gòn và miền Nam.

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Trần Xuân Nhĩ cho biết "'nguyên tắc : một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa " đã được sự chấp thuận của Quốc hội và Chính phủ.

Trong khi đó, Bộ GD-ĐT khuyến khích các tổ chức, cá nhân được quyền biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở của chương trình đào tạo do Bộ GD-ĐT ban hành. Do đó, TPHCM có lý do của nó để đề xuất sách giáo khoa riêng của mình.

Tuy nhiên, theo ông Nhĩ việc làm rõ các vấn đề về chất lượng sách giáo khoa vẫn còn là một điều cần thiết.

Ông Nhi cho biết: "Bộ GD-ĐT cần phải thiết lập chương trình giảng dạy tiêu chuẩn và thiết lập các yêu cầu về kiến ​​thức học sinh cần phải trang bị. Tất cả các sách giáo khoa phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn ".

Các chuyên gia giáo dục cho rằng không cần thiết phải lo lắng về 'giọng địa phương trong sách giáo khoa.

Trong quá khứ, đã có nhiều bộ sách giáo khoa đặc biệt thiết kế cho khu vực miền núi và các học sinh ở phía bắc. Các nước khác cũng thiết kế nhiều bộ sách khác nhau cho các khu vực khác nhau.

Ông Nhĩ giải thích thêm: "Sách giáo khoa là chỉ là công cụ cho các nhà giáo dục để thực hiện các chương trình phổ biến".

"Với dân số hơn 10 triệu người và nhiều nhà khoa học, Hồ Chí Minh hoàn toàn có khả năng biên soạn sách giáo khoa cho giáo dục nói chung", ông nhận xét.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Thuyết, một chuyên gia giáo dục hàng đầu, không nghĩ rằng việc biên soạn giáo trình đặc biệt cho sinh viên TP.HCM là một ý tưởng tốt.

Theo như ông Thuyết nhận xét trên báo Người Đưa Tin."Bộ GD-ĐT không nên đề xuất việc biên soạn sách giáo khoa, và hơn thế nữa không nên cho phép các sở giáo dục địa phương tự biên soạn sách giáo khoa,"

Ông Thuyết nói: "Tôi chắc chắn rằng nếu Bộ trưởng Bộ GD & ĐT đồng ý về đề xuất này, các tỉnh thành khác sẽ làm theo xu thế đó". Nếu vậy, 63 bộ khác nhau của sách giáo khoa sẽ được áp dụng tại Việt Nam.

Ông cảnh báo rằng nếu đề nghị giúp TPHCM phê duyệt, Việt Nam sẽ trở về "một chương trình giảng dạy, thiết lập bộ sách duy nhất của mọi thời đại".

"Nếu Bộ Giáo dục TP Hồ Chí Minh biên soạn sách giáo khoa, không ai có thể sử dụng sách giáo khoa được biên soạn bởi các tổ chức, cá nhân khác", ông nói.

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục