Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. TP.HCM tìm cách huy động vốn từ khu vực tư nhân

TP.HCM tìm cách huy động vốn từ khu vực tư nhân

04/09/2017
Mức căn bản

HCM City seeks to mobilise capital from private sector

With public funding only able to meet a fifth of the 1.8 quadrillion VND (80 billion USD) required for development works in HCM City’s in 2016 – 20, municipal authorities are striving to involve the private sector.

HCM City needs to mobilise more investments for infrastructure development projects

According to Su Ngoc Anh, Director of the city Department of Planning and Investment, many new measures and policies have been put in place to mobilise private resources, but challenges remain.

He explained that investors must bring in 15-20 percent of the funding required for a project, with loans from banks and other credit organisations making up the rest.

Nguyen Hoang Minh, Deputy Director of the State Bank of Vietnam, HCM City branch, said bank funding for socio-economic projects, especially in infrastructure, is linked to their effectiveness.

Therefore, investors and relevant authorities must ensure the effectiveness of projects when they are completed, he said.

Pham Manh Thang, Deputy Director General of Vietcombank, said the bank has provided loans of over 100 trillion VND for 61 projects, including 23 in the education sector, 16 for transport infrastructure (roads, bridges), nine for urban development, and seven for hospitals.

In the context of inadequate public funding, making use of public-private-partnerships (PPP) is vital, he said, but admitted the PPP form faces legal hurdles.

Thang said another problem is that most local banks are small, with most of their deposits being short-term, limiting their capacity to provide medium- and long-term loans.

The central bank is amending regulations through a road map, limiting the rate of short-term deposits that can be used to provide long-term loans, and this is expected to act as a hurdle to lending for infrastructure works.

Some major PPP projects in energy and transportation undertaken with foreign investment have shown that overseas creditors demand specific guarantees related to revenue and foreign exchange risks.

Thang said relevant agencies should create regulations for public dissemination of information about PPP projects.

Source: VIETNAMNET

 

 

TP.HCM tìm cách huy động vốn từ khu vực tư nhân

Với khoản tài trợ chính phủ chỉ có thể đáp ứng được một phần năm của 1,8 triệu tỷ đồng (80 tỷ đô la Mỹ) cần cho công tác phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-20, chính quyền thành phố đang nỗ lực để thu hút khu vực tư nhân.

TP HCM cần huy động thêm nhiều khoản đầu tư cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng

Theo ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, nhiều biện pháp và chính sách mới đã được đưa ra nhằm huy động nguồn lực tư nhân, nhưng vẫn còn vướng phải nhiều thách thức.

Ông giải thích rằng các nhà đầu tư cần phải chi từ 15 đến 20 phần trăm kinh phí cần thiết cho một dự án, phần còn lại là khoản vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, ngân hàng đang cấp vốn cho các dự án kinh tế xã hội có liên quan đến sự thành công của các ngân hàng đó, đặc biệt là cơ sở hạ tầng.

Vì vậy, các nhà đầu tư và những cơ quan có liên quan phải đảm bảo tính hiệu quả của các dự án khi được hoàn thành.

Ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Tổng giám đốc Vietcombank, cho biết, ngân hàng đã cho vay hơn 100 nghìn tỷ đồng đối với 61 dự án, trong đó 23 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, 16 dự án là cơ sở hạ tầng giao thông (đường bộ, cầu), 9 dự án là công trình phát triển đô thị, bệnh viện.

Trong bối cảnh ngân quỹ nhà nước không đủ, việc áp dụng quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân (PPP) là rất quan trọng, nhưng cũng phải thừa nhận hình thức PPP phải đối mặt với những rào cản pháp lý.

Ông Thắng cho biết thêm một vấn đề nữa là hầu hết các ngân hàng trong nước đều có quy mô nhỏ, hầu hết tiền gửi là ngắn hạn, hạn chế khả năng cung cấp các khoản vay trung và dài hạn.

Ngân hàng trung ương đang sửa đổi các quy định thông qua lộ trình, việc hạn chế tỷ lệ tiền gửi ngắn hạn có thể được áp dụng nhằm cung cấp các khoản vay dài hạn và điều này dự kiến sẽ là một trở ngại đối với việc cho vay xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

Một số dự án PPP lớn về năng lượng và giao thông vận tải được thực hiện nhờ vốn đầu tư nước ngoài đã cho thấy các chủ nợ ở nước ngoài yêu cầu các khoản bảo đảm cụ thể liên quan đến doanh thu và rủi ro ngoại hối.

Ông Thắng cho biết các cơ quan có liên quan nên đề ra các quy định phổ biến công khai thông tin về các dự án PPP.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục