Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tranh cãi khắp nơi về đội săn chó ở TP.HCM

Tranh cãi khắp nơi về đội săn chó ở TP.HCM

14/09/2017
Mức căn bản

Controversy over HCM City dog hunting team

HCM City’s Veterinary Board has set up a dog warden team that targets strays. However, many people have opposed the decision. The team has been operating in the city for 10 years, aiming to hunt strays which are claimed to pose potential dangers for traffic. After being caught, the dogs are sent to a centre at 252 on Ly Chinh Thang Street in District 3.

  

The dog warden team is on their duty

The taskforce is equipped with iron cages and nets for catching dogs. Every day, the seven-member team operates from 6 am to 10 pm throughout the city.

Under the regulations of HCM City’s Veterinary Board, after being caught, dog owners have 72 hours to come to the centre to pay a fine or the dogs will be killed.

Duong Thanh Da, the team leader, said that this is a sensitive job and some of colleagues sometimes are attacked by dog owners.

Bui Van Thanh in District 3 said “I totally support the team operation. In reality, many traffic accidents in HCM City are related to dogs left to wander the streets.”

However, many people, particularly dog owners, disagreed with the way dogs are hunted by the team, saying that using metal nets could cause injury and upset the dogs. It is more important to boost activities to raise public awareness about not letting their dogs freely go in streets.

Some others disagreed with the regulation that if owners do not pay a fine for 72 hours, their dogs will be destroyed.

"Why do the dogs have to be destroyed? Why can’t they be recorded and get a health check and then handed over to people who want to receive them or sent to animal rescue centres for being taken care of? I think this way is more humane,” said Vo Tan Tuan, a local resident.

Source: DTiNews

 

Tranh cãi khắp nơi về đội săn chó ở TP.HCM

Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập một đội bắt chó nhắm đến những con chó đi lạc. Tuy nhiên, nhiều người đã phản đối quyết định này. Đội này đã hoạt động ở thành phố trong 10 năm qua, nhằm mục đích săn đuổi những súc vật bị lạc được coi là sẽ gây nguy hiểm cho giao thông. Sau khi bị bắt, những con chó được đưa đến trung tâm tại số 252, đường Lý Chính Thắng, quận 3.

Đội bắt chó đang làm nhiệm vụ của họ

Đội đặc biệt này được trang bị lồng sắt và lưới để bắt chó. Mỗi ngày, bảy thành viên của đội hoạt động từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối ở khắp các nơi trong thành phố.

Theo quy định của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh, sau khi bị bắt, người chủ của những con chó có 72 giờ để đến trung tâm trả tiền phạt hoặc con chó sẽ bị giết.

Dương Thanh Đa, trưởng nhóm, nói rằng đây là một công việc nhạy cảm và một số đồng nghiệp đôi khi bị tấn công bởi người chủ của những con chó.

Bùi Văn Thành ở Quận 3 nói: "Tôi hoàn toàn ủng hộ hoạt động của đội. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến con chó để thả rong trên đường phố".

Tuy nhiên, nhiều người, đặc biệt là chủ của con chó, đã không đồng ý với việc chó của họ bị đội này săn đuổi, họ nói rằng sử dụng lưới kim loại có thể gây thương tích và khiến có bị sợ hãi. Điều quan trọng hơn là tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về việc không để cho chó của họ tự do đi trên đường.

Một số người khác không đồng ý với quy định rằng nếu chủ nhà không phải trả tiền phạt trong 72 giờ, chó của họ sẽ bị tiêu hủy.

Ông Võ Tân Tuấn, một cư dân địa phương, nói "Tại sao những chú chó phải bị tiêu hủy? Tại sao chúng ta không thể bị ghi nhận lại, kiểm tra sức khỏe của chúng, sau đó giao cho những người muốn nhận nuôi hoặc gửi đến các trung tâm cứu hộ động vật để được chăm sóc? Tôi nghĩ cách này sẽ nhân đạo hơn".

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục