Three fish species known as ‘sea monsters’ in danger of extinction

Ca ho (Catlocarpio siamensis), vo co (Pangaius sannitwongsei) and tra dau (Pangasianodon gigas) living in the Mekong Delta are all large-size fish which can reach 300 kilos in weight and three meters in length. They are all in danger of extinction.

 

As they have enormous size and always causes big waves when whisking their tail, the fish are called ‘sea monster of Mekong Delta’.

 

Scientists said the fish were found in large quantities in the Mekong Delta half a century ago, but they have become scarce and their names have been listed in the Red Book as endangered species. 

The gradual disappearance of the precious fish has prompted many scientists to conduct research and save them with artificial breeding.

Vo co, or Pangaius sannitwongsei, is a species of giant freshwater fish in the shark catfish family (Pangasiidae). Though it is aggressive, its population has declined drastically mainly due to overfishing. It is now considered critically endangered.

In Vietnam, the fish is called ‘vo co’ (snatching flag), because the fins on its back always rise high up like a flag, while it swims like a shark.

Pangaius sannitwongsei is believed to be the strongest freshwater fish. As it has been hunted high and low, the number of fish existing in the wild has decreased dramatically. Only five vo co are reported being bred at the Southern Freshwater Aquatic Breeding Center, located in Tien Giang province.

The center has been making every effort to conserve the rare and precious fish by organizing artificial reproduction. Its staff once went to Laos and Cambodia to find the fish for research, but they failed.

Living on the lower course of Mekong River, ca tra dau, or Pangasianodon gigas, also has the same weight and size. 

This fish has a large and flat head, wide mouth with two long beard in the upper jaw. Its back is dark brown, while the fins are pale brown. Though the fish is big, it only eats aquatic plants to live.

It is nearly impossible to find tra dau fish in Vietnam in recent years. In fact, some restaurants in HCMC and Mekong Delta still serve dishes made of tra dau, but analysts say the fish are sourced from Cambodia. Meanwhile, the Lao government has prohibited catching Pangasianodon gigas.

In late 2015, An Giang’s farmers accidentally caught a tra dau fish weighing 100 kilos for in the Mekong River section near Cambodia. It was bought by an owner of a restaurant at VND40 million.

Ca ho, Catlocarpio siamensis, mostly live in Mae Klong, Mekong and Chao Phraya rivers in South East Asia. Farmers in Mekong Delta sometimes catch the fish weighing 130 kilos. The fish can be sold for hundreds of millions of dong.

Source: VIETNAMNET

 

 

3 loài cá được biết đến như là quái vật biển nằm trong nguy cơ tuyệt chủng.

Cá hô, cá vồ cỏ và cá tra dầu đang sống ở lưu vực sông Mekong đều là loại cá có kích thước lớn, có thể nặng đến 300 Kg và dài đến 3 m. Tất cả chúng đều nằm trong nguy cơ tuyệt chủng.

Những loài cá này được gọi là thuỷ quái là vì chúng có kích thước lớn và thường gây ra những gợn sóng mạnh khi chúng quẩy đuôi.

Các nhà khoa học nói rằng chúng được phát hiện nhiều ở lưu vực sông Mekong khoảng nửa thế kỷ trước nhưng mà chúng dần trở nên hiếm và tên của chúng đã được đưa vào danh sách đỏ như là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Sự biến mất dần của loài cá quý hiếm này đã thúc đẩy các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và nhân giống nhân tạo chúng.

Cá vồ cỏ hay Pangaius sannitwongsei là loài cá nước ngọt khổng lồ cùng họ với loài cá mập cát. Mặc dù chúng hung dữ nhưng số lượng của chúng đã giảm một cách đáng kể bởi vì săn bắt quá mức. Và hiện tại loài này được xem là có nguy cơ đáng báo động.

Ở Việt Nam, người ta gọi là cá vồ cờ là bởi vì vây trên lưng chúng luôn vươn cao lên như lá cờ trông khi bơi thì lại giống cá mập.

Chúng được xem là loài cá nước ngọt mạnh nhất. Bởi vì bị săn bắt nhiều nên số lượng chúng hiện nay bị giảm đáng kể. Theo ghi nhận thì hiện chỉ có 5 con được nuôi ở Trung tâm nuôi trồng hải sản nước ngọt miền Nam ở tỉnh Tiền Giang.

Trung tâm đã nổ lực để tiến hành bảo tồn những loài cá quý hiếm bằng cách nhân giống nhân tạo. Những thành viên của trung tâm đã đến Campuchia và Lào để tìm kiếm loài cá này cho việc nghiên cứu nhưng thất bại.

Sống ở hạ lưu sông Mekong, cá tra dầu hây Pangasianodon gigas thì cũng có cùng cân nặng và kích thước.

Loài cá này có đầu lớn và phẳng, miệng rộng với 2 cái râu dài ở hàm trên. Phần lưng thì có màu nâu sẩm trong khi vây có màu nâu nhạt. Và mặc dù đây là loài cá lớn nhưng chúng chỉ ăn thực vật thuỷ sinh để sống.

Trong những năm gần đây, người ta gần như không thể tìm được cá tra dầu ở Việt Nam. Thực tế là một vài nhà hàng ở Tp. HCM và lưu vực Mekong vẫn phục vụ các món ăn từ cá tra dầu nhưng giới phân tích nói chúng có nguồn gốc từ Campuchia. Trong khi đó, chính phủ Lào đã cấm đánh bắt loài này.

Cuối năm 2015, một nông dân ở An Giang đã tình cờ bắt được con cá tra dầu nặng 100 Kg ở khu vực sông Mekong gần Campuchia. Và nó được mua bởi chủ của một nhà hàng với giá 40 triệu đồng.

Cá hô thì chủ yếu sống ở Mae Klong, Mekong và sông Chao Phraya ở Đông Nam Á. Nông dân ở lưu vực Mekong thì thỉnh thoảng bắt được những con cá khoảng 130 Kg. Những con cá này có thể được bán với giá hàng trăm triệu đồng.

 

Dịch bởi: Pandora

3 loài cá được biết đến như là quái vật biển nằm trong nguy cơ tuyệt chủng.

Cá hô, cá vồ cỏ và cá tra dầu đang sống ở lưu vực sông Mekong đều là loại cá có kích thước lớn, có thể nặng đến 300 Kg và dài đến 3 m. Tất cả chúng đều nằm trong nguy cơ tuyệt chủng.

Những loài cá này được gọi là thuỷ quái là vì chúng có kích thước lớn và thường gây ra những gợn sóng mạnh khi chúng quẩy đuôi.

Các nhà khoa học nói rằng chúng được phát hiện nhiều ở lưu vực sông Mekong khoảng nửa thế kỷ trước nhưng mà chúng dần trở nên hiếm và tên của chúng đã được đưa vào danh sách đỏ như là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Sự biến mất dần của loài cá quý hiếm này đã thúc đẩy các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và nhân giống nhân tạo chúng.

Cá vồ cỏ hay Pangaius sannitwongsei là loài cá nước ngọt khổng lồ cùng họ với loài cá mập cát. Mặc dù chúng hung dữ nhưng số lượng của chúng đã giảm một cách đáng kể bởi vì săn bắt quá mức. Và hiện tại loài này được xem là có nguy cơ đáng báo động.

Ở Việt Nam, người ta gọi là cá vồ cờ là bởi vì vây trên lưng chúng luôn vươn cao lên như lá cờ trông khi bơi thì lại giống cá mập.

Chúng được xem là loài cá nước ngọt mạnh nhất. Bởi vì bị săn bắt nhiều nên số lượng chúng hiện nay bị giảm đáng kể. Theo ghi nhận thì hiện chỉ có 5 con được nuôi ở Trung tâm nuôi trồng hải sản nước ngọt miền Nam ở tỉnh Tiền Giang.

Trung tâm đã nổ lực để tiến hành bảo tồn những loài cá quý hiếm bằng cách nhân giống nhân tạo. Những thành viên của trung tâm đã đến Campuchia và Lào để tìm kiếm loài cá này cho việc nghiên cứu nhưng thất bại.

Sống ở hạ lưu sông Mekong, cá tra dầu hây Pangasianodon gigas thì cũng có cùng cân nặng và kích thước.

Loài cá này có đầu lớn và phẳng, miệng rộng với 2 cái râu dài ở hàm trên. Phần lưng thì có màu nâu sẩm trong khi vây có màu nâu nhạt. Và mặc dù đây là loài cá lớn nhưng chúng chỉ ăn thực vật thuỷ sinh để sống.

Trong những năm gần đây, người ta gần như không thể tìm được cá tra dầu ở Việt Nam. Thực tế là một vài nhà hàng ở Tp. HCM và lưu vực Mekong vẫn phục vụ các món ăn từ cá tra dầu nhưng giới phân tích nói chúng có nguồn gốc từ Campuchia. Trong khi đó, chính phủ Lào đã cấm đánh bắt loài này.

Cuối năm 2015, một nông dân ở An Giang đã tình cờ bắt được con cá tra dầu nặng 100 Kg ở khu vực sông Mekong gần Campuchia. Và nó được mua bởi chủ của một nhà hàng với giá 40 triệu đồng.

Cá hô thì chủ yếu sống ở Mae Klong, Mekong và sông Chao Phraya ở Đông Nam Á. Nông dân ở lưu vực Mekong thì thỉnh thoảng bắt được những con cá khoảng 130 Kg. Những con cá này có thể được bán với giá hàng trăm triệu đồng.

Cá Catlocarpio siamensis, Pangaius sannitwogsei and Pangasianodon gigas sống ở lưu manh sông Mekong Delta có trọng lượng có thể lên đến 300 kg và dài tới 3 mét đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Loại cá được gọi là quái vật sông Mekong Delta, vì chúng có kích thước to lớn dễ nhận thấy và luôn luôn gây những gợn sóng lớn khi quẩy đuôi.

Các nhà nghiên cứu cho biết loại các này được tìm thấy số lượng lớn ở sông MeKong Delta cách đây nữa thế kỷ, nhưng chúng đã trở nên khan hiếm và teeb của chúng được đưa vào danh sách đỏ như những loài bị nguy cơ tuyệt chủng

Sự biến mất dần dần của chủng loại cá hiếm được cảnh báo bởi nhiều nhà khoa học để chỉ đạo nghiên cứu bảo vệ và lai giống nhân tạo.

Vo co hoặc Pangaius sannitwongsei là loài cá nước ngọt thuộc họ cá mập trắng. Bất chấp sự hung hãn của chúng .Hiện tại chúng được xem là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng