Spring Festival 2018 to fascinate visitors with diverse activities

The Spring Festival 2018 will take place from February 2-8, 2018 at the Vietnam Exhibition Centre for Culture and Arts in Hanoi prior to the traditional New Year (Tet) festival.

A corner for calligraphy at the festival 

The event will demonstrate traditional practices of Vietnamese people during Tet, including arranging fruits, making “Chung” cakes and writing parallel sentences. A flower fair will also be held.

Artisans from various traditional trade villages will perform at the event.

The event also includes an exhibit of more than 100 pictures themed “travelling through heritages”, introducing world heritage in Vietnam, beautiful landscapes across the nation, trade villages and traditional festivals.

Notably, there will be a corner to showcase Tet before 1975. To celebrate the year of the dog, the organisation board will highlight famous celebrities in the country’s history who were born in years of the dog, along with major historical events in the years of the dog.

Visitors to the festival can enjoy typical traditional foods in the northern region. 

Various art performances, street art and circus shows will be held, drawing famous artists. 

Additionally, safe goods and agricultural products will be introduced and sold throughout the event.

Source: english.vietnamnet.vn

lễ hội mùa xuân năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 2/8/2018 tại trung tâm triển lãm Việt nam cho văn hóa và nghệ thuật tại Hà Nội trước lễ tết truyền thống

sự kiện sẽ được hiểu như những phong tục truyền thống của người việt nam trong Tet, bao gồm bày mân quả, làm bánh Chưng và viết những lời chúc tốt đẹp, chợ hoa cũng sẽ được tổ chức,

những nghệ nhân từ những làng nghề truyền thống khác sẽ trổ tài tại sự kiện.

sự kiện cũng bao gồm triển làm của hơn 100 bức tranh đề tài" du lịch thông qua di sản văn hóa", giới thiệu di sản thế giới tại việt nam, Những phong cảnh đẹp của quốc gia, những làng nghề và lễ hội truyền thống.

đáng chú ý, . để kỷ niệm năm tuất, ban tổ chức sẽ tôn vinh những chứng nhân lịch sử của quốc gia những người mà được sinh ra vào năm tuất, dọc theo chiều dài lịch sử trong năm tuất

những du khách đến lễ hội có thể yêu thích những thức ăn truyền thống địa phương tại khu vực phía bắc

những buổi trình diễn nghệ thuật khác, nghệ thuật đường phố và những giải đấu sẽ được tổ chức, những nghệ sỹ nổi tiếng

ngoài ra, những mặt hàng an toàn và những sản phẩm nông nghiệp sẽ được giới thiệ và bán thông qua sự kiện