Six-year-old tells Santa: 'You don't know my troubles'

'I'm only doing this for the class.'

A 6-year-old Virginia boy has shaken up social media with an all-too-skeptical letter to Santa Claus in which he says he knows that jolly Saint Nick's life is empty and that Santa had no idea whether he had been naughty or nice.

The boy's mother, Sarah McCammon, posted the "Dear Santa" letter on Twitter on Sunday and by Monday it was featured on Moments, which Twitter considers its most popular or relevant topics.

"Im only doing this for the class," the letter says. "I know your notty list is emty. And your good list is emty. And your life is emty. You dont know the troubles Ive had in my life. Good bye."

The boy signs off with "love" but refuses to identify himself, writing, "Im not telling you my name."

McCammon, a reporter on National Public Radio's national desk, said she has always told her children that Santa is a "fun story" and that Christmas presents come from real people.

"We've encouraged them to keep the truth about Santa to themselves at school," she said via email.

But then her younger son was asked to write a letter to Santa at school. "So he did," she wrote on a Twitter post accompanying a photo of the hand-written letter.

Some people responding on Twitter were impressed with the boy's wisdom, while others expressed genuine concern. McCammon was obviously proud of her first-grader, calling the letter "amazing."

"Our son is creative and a bit precocious, so knowing his sense of humor, we thought it was hilarious," McCammon said.

Even so, she and her husband were curious about the "troubles" their boy mentioned. "He said he was referring to his older brother - specifically, we gather, the fact that his brother often beats him at video games," McCammon said.

Source: e.vnexpress.net

 

Cậu bé 6 tuổi viết thư cho ông già Noel: 'Ông không biết cháu phải đương đầu với những rắc rối nào đâu'

'Con chỉ làm việc này vì lớp yêu cầu thôi.'

Cậu bé 6 tuổi ở Virginia gây sốt mạng xã hội bằng lá thư gửi ông già Noel đầy bi quan, nói rằng cậu biết cuộc sống của ông già Nô-en trống rỗng và cậu không biết liệu ông già Noel có phải là người nghịch ngợm hay ngoan ngoãn không.

Mẹ của cậu bé, cô Sarah McCammon, đã đăng lên bức thư "Gửi ông già Nô-en" lên Twitter vào Chủ nhật và vào ngày thứ Hai nó đã nằm trong danh sách các tweet nổi nhất hoặc các chủ đề liên quan của mạng xã hội này.

'Con chỉ làm việc này vì lớp yêu cầu thôi," bức thư viết. "Con biết danh sách bé hư của ông chẳng có gì. Và danh sách bé ngoan của ông không có tên ai. Và cuộc sống của ông cũng trống rỗng. Ông không biết con phải đương đầu với những rắc rối nào đâu. Tạm biệt ông."

Cậu bé đã kết thư là "yêu ông" nhưng từ chối cho biết tên bằng câu "Con sẽ không nói tên mình cho ông đâu"

Cô McCammon, phóng viên Đài phát thanh quốc gia, luôn nói với các con mình rằng ông già Noel là một "câu chuyện vui" và quà Giáng sinh sẽ đến từ những con người thật.

"Chúng tôi khuyến khích bọn trẻ giữ sự thật về ông già Noel ở trường", cô nói với Reuters qua email.

Nhưng rồi đứa con trai nhỏ của cô được yêu cầu viết thư cho ông già Noel ở trường. "Vì vậy, cậu bé đã làm theo", cô viết trên một bài đăng trên Twitter kèm theo bức ảnh của bức thư tay.

Một số người phản hồi trên Twitter đã tỏ ra rất ấn tượng với sự khôn ngoan của cậu bé, trong khi những người khác bày tỏ mối quan tâm thực sự. McCammon thì tự hào về cậu con trai lớp một, cô nói rằng đó là bức thư "tuyệt vời".

"Con trai chúng tôi sáng tạo và hơi già trước tuổi, vì vậy khi được chứng kiến sự hài hước này, chúng tôi nghĩ nó thật vui nhộn", McCammon nói.

Mặc dù vậy, cô và chồng cũng tò mò về những "rắc rối" mà cậu bé nói đến trong lá thư: "Thằng bé nói nó đã đề cập đến anh trai của nó. Theo những gì chúng tôi biết, thằng bé thường xuyên thua anh trai khi chơi điện tử". McCammon cho hay.

 

Dịch bởi: Tramtt

Cậu bé 6 tuổi viết thư cho ông già Noel: 'Ông không biết cháu phải đương đầu với những rắc rối nào đâu.'

'Con chỉ làm việc này vì lớp yêu cầu thôi.'

Cậu bé 6 tuổi ở Virginia gây sốt mạng xã hội bằng lá thư gửi ông già Noel đầy bi quan, nói rằng cậu biết cuộc sống của ông già Nô-en trống rỗng và cậu không biết liệu ông già Noel có phải là người nghịch ngợm hay ngoan ngoãn không.

Mẹ của cậu bé, cô Sarah McCammon, đã đăng lên bức thư "Gửi ông già Nô-en" lên Twitter vào Chủ nhật và vào ngày thứ Hai nó đã nằm trong danh sách các tweet nổi nhất hoặc các chủ đề liên quan của mạng xã hội này.

'Con chỉ làm việc này vì lớp yêu cầu thôi," bức thư viết. "Con biết danh sách bé hư của ông chẳng có gì. Và danh sách bé ngoan của ông không có tên ai. Và cuộc sống của ông cũng trống rỗng. Ông không biết con phải đương đầu với những rắc rối nào đâu. Tạm biệt ông."

Cậu bé đã kết thư là "yêu ông" nhưng từ chối cho biết tên bằng câu "Con sẽ không nói tên mình cho ông đâu"

Cô McCammon, phóng viên Đài phát thanh quốc gia, luôn nói với các con mình rằng ông già Noel là một "câu chuyện vui" và quà Giáng sinh sẽ đến từ những con người thật.

"Chúng tôi khuyến khích bọn trẻ giữ sự thật về ông già Noel ở trường", cô nói với Reuters qua email.

Nhưng rồi đứa con trai nhỏ của cô được yêu cầu viết thư cho ông già Noel ở trường. "Vì vậy, cậu bé đã làm theo", cô viết trên một bài đăng trên Twitter kèm theo bức ảnh của bức thư tay.

Một số người phản hồi trên Twitter đã tỏ ra rất ấn tượng với sự khôn ngoan của cậu bé, trong khi những người khác bày tỏ mối quan tâm thực sự. McCammon thì tự hào về cậu con trai lớp một, cô nói rằng đó là bức thư "tuyệt vời".

"Con trai chúng tôi sáng tạo và hơi già trước tuổi, vì vậy khi được chứng kiến sự hài hước này, chúng tôi nghĩ nó thật vui nhộn", McCammon nói.

Mặc dù vậy, cô và chồng cũng tò mò về những "rắc rối" mà cậu bé nói đến trong lá thư: "Thằng bé nói nó đã đề cập đến anh trai của nó. Theo những gì chúng tôi biết, thằng bé thường xuyên thua anh trai khi chơi điện tử". McCammon cho hay.

Cậu bé 6 tuổi ở Virginia đã gây sốt mạg xã hội bằng lá thư gửi ông già noel, cậu bé nói rằng câu biết cuộc sống của ông già Noel trống rỗng và cậu không có ý kiến nào liệ ông già noel có phải là người nghịch ngợm hay dễ thương

Mẹ của cậu bé, Bà Sarah McCam Mon đã đăng bức thư " Kính gửi ông già Noel" lên Twitter vào ngày chủ nhật. thứ 2 nó nổi lên trên mạng Twitter nó phổ biến nhất hoặc chủ đề liên quan trên mạng này.

" Con chỉ làm việc này vì lớp học" bức thư viết. " con biết danh sách bé hư là trống và những danh sách bé ngoan cũng trống rỗng và cuộc sống của ông cũng trống rỗng. ông không biết những khó khăn mà con gặp trong cuộc sống của con. Tạm biệt ông"

cậu bé kết thư " yêu ông" nhưng từ chối nhận cho nhận diện cậu là ai, câu việt " con không nói với ông tên của con đâu"

McCamMon , phóng viên của đài phát thanh quốc gia nói rằng cô ấy luôn nói với con của cô ấy rằng ông già Noel là một câu "chuyện vui" và quà tặng giáng sinh đến từ những con người thật.

" chúng tôi đã khuyên khích bọn trẻ giữ sự thật về ông già Noel ở trường" cô nói qua email

Nhung sau đó con trai nhỏ của cô đã được yêu cầu viết thư cho ông già Noel ở trường . " vì vậy, cậu bé đã làm" cố ấy đã viêt trên Twitter kèm theo bức hình lá thư viết tay.

Một vài người phản hồi trên Twitter đã tỏ ra ấn tượng với sự khôn ngoan của cậu bé trong khi một số người khác bày tỏ mối quan tâm. bà McCammon đã tự hào về cậu con trai , cô gọi bức thư " Ấn tượng"

" con trai của chúng tôi sáng tạo và hơi già trước tuổi, vì vậy sự hiểu biết của cậu bé, chúng tôi nghĩ nó thật vui nhộn" Bà McMcammon nói

Mạc dù vậy, cô ây và chồng của cô ấy cũng tò mò về những " khó khăn" của cậu bé. " Thằng bé nói nó đã đề cập đến anh của nó- đặc biệt , chúng tôi thu lượm được, thông tin là anh trai của thằng bé luôn đánh bại thằng bé trong chơi điện tử" Bà McCammon nói.