We need to start educating children about cancer

No-one told me about cancer when I was young," says Kris Hallenga, the founder of the breast cancer awareness charity, Coppafeel. "If someone had, maybe I wouldn’t have ignored my symptoms for eight months.”

Kris had visited her GP on three occasions but, each time, the doctor dismissed the tumour as hormonal. When the diagnosis of breast cancer was eventually made – Kris was just 23 – it was too late to stop the cancer spreading and Kris now lives with the disease in her liver, bones and brain. However, she has survived her original prognosis of five years and, along with her sister, Maren, is doing an extraordinary job to correct the common misconception that people under the age of 40 are too young to develop breast cancer.

Coppafeel’s ambassadors are called the Boobettes and all are women who developed breast cancer at a young age. Together they work to ensure that every young person not only knows the symptoms of all types of breast cancer, but has been taught how to check themselves and, with the help of Coppafeel’s reminders, remember to do so monthly.

As Kris says, "we don’t teach young people about cancer at all. Understanding what cancer is, where it can be found and how to spot signs and symptoms are life-saving messages that I believe every schoolchild should be taught."

Her words are now echoed by Athena Lamnisos, CEO of the Eve Appeal, which raises awareness and funding for research into the five gynaecological cancers: womb, ovarian, cervical, vulval and vaginal.

Responding to the government’s consultation on Relationships, Sex and Health Education, which is running until 9th November, The Eve Appeal has launched its Put Cancer on the Curriculum campaign. Athena says: "We want the next generation of children to be armed with knowledge that can help save lives. A child’s relationship with their body is the longest one they will have and we want schools to teach them how to respect and understand it.

"We know early diagnosis is imperative to a better outcome for patients – especially with gynae cancers – and preventing cancer is what we and parents all want to see. Our priority now is to leverage the government’s current focus on this area of education and we are recommending that basic body knowledge is included from age seven with education about cancer screening, prevention, sign and symptoms beginning at the age of ten.”

 

Source: telegraph

 

Chúng ta cần bắt đầu giáo dục cho trẻ em về ung thư

Kris Hallenga, nhà sáng lập quỹ từ thiện nhận thức về ung thư vú Coppafeel cho biết:"Khi tôi còn nhỏ, chả ai nói cho tôi biết về căn bệnh ung thư. Nếu như ai đó cho tôi biết thì có lẽ tôi đã không thờ ơ với những triệu chứng đã trải qua 8 tháng của mình."

Kris đã đến gặp bác sĩ 3 lần nhưng mỗi lần tới, ông ta chỉ nói qua loa rằng khối u là do một loại hoocmon gây ra.Khi chẩn đoán cuối cùng kết luận Kris bị ung thư vú khi cô mới 23 tuổi- một thời điểm khá muộn để có thể ngăn ngừa sự lây lan của tế bào ung thư và Kris bây giờ phải sống với gan, xương và não đều chứa tế bào ung thư.Tuy nhiên, cô ấy được cho là có thể sống thêm được 5 năm nữa và hiện tại cô đang cùng với chị của mình, Maren đang tiến hành một công việc phi thường với mục đích đính chính quan niệm sai lầm của hầu hết mọi người khi họ đều nghĩ rằng dưới 40 tuổi hiếm khi mắc bệnh ung thư vú.

Đại sứ của Coppafeel được gọi là Boobettes và tất cả họ đều là phụ nữ mắc bệnh ung thư vú khi còn trẻ tuổi.Họ làm việc cùng với nhau để bảo đảm rằng mỗi một người trẻ không chỉ biết được những triệu chứng của tất cả loại ung thư vú mà còn được truyền đạt về cách làm thế nào để tự kiểm tra chính mình đều đặn hằng tháng với sự trợ giúp từ sự quan tâm của Coppafeel.

Theo Kris cho biết:" Chúng ta không dạy cho người trẻ mọi điều về ung thư. Việc hiểu được ung thư là gì, nó có thể được tìm thấy ở đâu và làm thế nào để nhận biết được dấu hiệu và triệu chứng đang là những thông điệp cứu đời cần được truyền đạt đến mỗi học sinh."

ý kiến của cô ấy được nhắc lại bởi Athena Lamnisos , CEO của Eve Appeal chuyên nâng cao nhận thức và gây quỹ cho nghiên cứu vào 5 loại ung thư phụ khoa như:tử cung, buồng trứng, âm hộ, âm đạo.

Từ sự hội đàm của chính phủ về giáo dục sức khỏe, giới tính và mối quan hệ được diễn ra tới 9 tháng 11, Eve Appeal đã phát động chiến dịch đưa ung thư vào chương trình giảng dạy. Athena cho biết: chúng tôi muốn thế hệ trẻ em sau này được trang bị kiến thức giúp cứu lấy cuộc sống của chúng.Mối quan hệ của một đứa trẻ với thân thể của nó là mối quan hệ dài nhất mà chúng thiết lập được và chúng tôi muốn trường học là nơi có thể truyền đạt cho chúng cách làm thế nào để lưu tâm và hiểu được nó.

" Chúng tôi biết rằng việc chẩn đoán sớm cho những bệnh nhân là thật sự cần thiết để có kết quả khả quan hơn, đặc biệt là đối với những loại ung thư phụ khoa và việc ngăn ngừa bệnh ung thư là điều mà chúng tôi và những bệnh nhân đều mong đợi.Bây giờ sự ưu tiên của chúng tôi là khuyến khích sự tập trung của chính phủ vào trong lĩnh vực giáo dục này và chúng tôi đang khuyến nghị rằng kiến thức nền tảng về cơ thể cần được bao hàm trong việc giáo dục về sự trình chiếu, việc ngăn ngừa, dấu hiệu và triệu chứng ban đầu của ung thư từ lứa tuổi 7-10.

 

Dịch bởi: votanhai123

Chúng ta cần bắt đầu giáo dục cho trẻ em về ung thư

Kris Hallenga, nhà sáng lập quỹ từ thiện nhận thức về ung thư vú Coppafeel cho biết:"Khi tôi còn nhỏ, chả ai nói cho tôi biết về căn bệnh ung thư. Nếu như ai đó cho tôi biết thì có lẽ tôi đã không thờ ơ với những triệu chứng đã trải qua 8 tháng của mình."

Kris đã đến gặp bác sĩ 3 lần nhưng mỗi lần tới, ông ta chỉ nói qua loa rằng khối u là do một loại hoocmon gây ra.Khi chẩn đoán cuối cùng kết luận Kris bị ung thư vú khi cô mới 23 tuổi- một thời điểm khá muộn để có thể ngăn ngừa sự lây lan của tế bào ung thư và Kris bây giờ phải sống với gan, xương và não đều chứa tế bào ung thư.Tuy nhiên, cô ấy được cho là có thể sống thêm được 5 năm nữa và hiện tại cô đang cùng với chị của mình, Maren đang tiến hành một công việc phi thường với mục đích đính chính quan niệm sai lầm của hầu hết mọi người khi họ đều nghĩ rằng dưới 40 tuổi hiếm khi mắc bệnh ung thư vú.

Đại sứ của Coppafeel được gọi là Boobettes và tất cả họ đều là phụ nữ mắc bệnh ung thư vú khi còn trẻ tuổi.Họ làm việc cùng với nhau để bảo đảm rằng mỗi một người trẻ không chỉ biết được những triệu chứng của tất cả loại ung thư vú mà còn được truyền đạt về cách làm thế nào để tự kiểm tra chính mình đều đặn hằng tháng với sự trợ giúp từ sự quan tâm của Coppafeel.

Theo Kris cho biết:" Chúng ta không dạy cho người trẻ mọi điều về ung thư. Việc hiểu được ung thư là gì, nó có thể được tìm thấy ở đâu và làm thế nào để nhận biết được dấu hiệu và triệu chứng đang là những thông điệp cứu đời cần được truyền đạt đến mỗi học sinh."

ý kiến của cô ấy được nhắc lại bởi Athena Lamnisos , CEO của Eve Appeal chuyên nâng cao nhận thức và gây quỹ cho nghiên cứu vào 5 loại ung thư phụ khoa như:tử cung, buồng trứng, âm hộ, âm đạo.

Từ sự hội đàm của chính phủ về giáo dục sức khỏe, giới tính và mối quan hệ được diễn ra tới 9 tháng 11, Eve Appeal đã phát động chiến dịch đưa ung thư vào chương trình giảng dạy. Athena cho biết: chúng tôi muốn thế hệ trẻ em sau này được trang bị kiến thức giúp cứu lấy cuộc sống của chúng.Mối quan hệ của một đứa trẻ với thân thể của nó là mối quan hệ dài nhất mà chúng thiết lập được và chúng tôi muốn trường học là nơi có thể truyền đạt cho chúng cách làm thế nào để lưu tâm và hiểu được nó.

" Chúng tôi biết rằng việc chẩn đoán sớm cho những bệnh nhân là thật sự cần thiết để có kết quả khả quan hơn, đặc biệt là đối với những loại ung thư phụ khoa và việc ngăn ngừa bệnh ung thư là điều mà chúng tôi và những bệnh nhân đều mong đợi.Bây giờ sự ưu tiên của chúng tôi là khuyến khích sự tập trung của chính phủ vào trong lĩnh vực giáo dục này và chúng tôi đang khuyến nghị rằng kiến thức nền tảng về cơ thể cần được bao hàm trong việc giáo dục về sự trình chiếu, việc ngăn ngừa, dấu hiệu và triệu chứng ban đầu của ung thư từ lứa tuổi 7-10.