NYU makes tuition free for all medical students

New York University will offer a scholarship that covers tuition to every new, current and future medical student, it said Thursday.

All students enrolled in the MD degree program are eligible, regardless of their financial need or academic performance. The scholarship covers the full cost of tuition, which this year amounts to $55,018.

The NYU School of Medicine is the first top 10-ranked medical school to make tuition free, the school said. There are currently 442 students enrolled, including the 102 new students entering this fall semester. They learned they would be receiving the scholarship at Thursday's white coat ceremony, which marks the beginning of their careers in medicine.

The cost of medical school can keep some people from pursuing a career in the field. Addressing the affordability issue could help alleviate physician shortages, said Rafael Rivera, associate dean for admissions and financial aid.

About 75% of medical students across the country graduated with debt in 2017. They owed an average amount of $191,000, according to a survey by the Association of American Medical Colleges.

"The debt can scare people away. One of those individuals could be the one to find a cure for cancer. For us, it's important to have the best applicant pool possible and society deserves nothing less," Rivera said.

The debt can also affect what specialty students choose to pursue, deterring some from the lower-paying positions in pediatrics and primary care.

"We want people to pursue those fields because it's their passion," Rivera said.

School officials said they have been working towards making the scholarship a reality for 11 years. To date, they have raised $450 million of the $600 million needed to create an endowment that will allow NYU to offer full-tuition scholarships in perpetuity, said Robert Grossman, dean and CEO of NYU Langone Health.

"Our goal was to raise enough money to enable students to graduate with as little debt as possible," Grossman said.

Students will still have to cover room and board, as well as other living expenses. NYU students can choose between the traditional four-year MD program or an accelerated three-year degree.

Source: CNN

Đại học New York miễn học phí cho tất cả sinh viên Y khoa

Đại học New York cho biết hôm thứ năm rằng họ sẽ cung cấp học bổng bao gồm học phí cho mọi sinh viên y khoa mới, hiện tại và tương lai.

Tất cả các sinh viên theo học chương trình cử nhân bác sĩ đa khoa đều đủ điều kiện, bất kể nhu cầu tài chính hoặc thành tích học tập của họ. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trong năm nay học bổng lên đến 55,018$.

Nhà trường cho biết, trường Y khoa Đại học New York thuộc top 10 trường Y khoa miễn học phí đầu tiên. Hiện tại có 442 học sinh ghi danh, trong đó có 102 học sinh mới sẽ bước vào học kỳ trong mùa thu này. Họ đã biết được rằng họ sẽ nhận được học bổng vào buổi lễ khoác áo trắng hôm thứ Năm, đánh dấu sự khởi đầu trong sự nghiệp y học của họ.

Rafael Rivera- Phó hiệu trưởng tuyển sinh và trợ giúp tài chính cho biết: Chi phí của trường Y khoa có thể giúp một số người theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này. Giải quyết vấn đề khả năng chi trả có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu bác sĩ.

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các trường Cao đẳng Y khoa Hoa Kỳ, khoảng 75% sinh viên y khoa trên toàn quốc đã tốt nghiệp mà vẫn còn nợ trong năm 2017. Số tiền trung bình họ nợ là 191.000$.

Rivera cho biết: " Nợ có thể làm cho người ta sợ hãi. Một trong số họ có thể là người đang tìm cách chữa bệnh ung thư. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải có môi trường tốt nhất có thể, xứng đáng không kém".

Nợ cũng có thể ảnh hưởng đến chuyên ngành mà sinh viên theo đuổi, ngăn cản họ vào các vị trí trả lương thấp hơn trong nhi khoa và chăm sóc chính.

Rivera cho biết: " Chúng tôi muốn sinh viên theo đuổi những lĩnh vực đó bởi vì đó là đam mê của họ".

Các quan chức nhà trường cho biết họ đã làm việc để đưa học bổng trở thành hiện thực trong 11 năm. Robert Grossman- Giám đốc điều hành của NYU Langone Health cũng cho biết, cho đến nay họ đã huy động 450 triệu đô la trong số 600 triệu đô la cần thiết để tạo ra một khoản quyên góp cho phép Đại học New York cấp học bổng toàn phần vĩnh viễn.

Grossman cho biết: " Mục tiêu của chúng tôi là huy động đủ tiền để cho phép sinh viên tốt nghiệp với càng ít khoản nợ càng tốt".

Học sinh vẫn sẽ phải trả tiền phòng và tiền cơm tháng, cũng như các chi phí sinh hoạt khác. Sinh viên Đại học New York có thể lựa chọn giữa chương trình bác sĩ đa khoa bốn năm truyền thống hoặc học vượt ba năm.