Long Thanh airport project will cost much more if delayed

Site clearance and funding are among the issues that might cause delays in the big-ticket Long Thanh International Airport project in Dong Nai Province, which will in turn send its cost soaring, heard a seminar in HCMC on March 28. 

Do Tat Binh, deputy general director of Airports Corporation of Vietnam (ACV), speaks at a seminar on how to speed up work on the Long Thanh airport project in HCMC on March 28 - PHOTO: LE ANH

At the seminar on how to speed up work on the project, Deputy Minister of Transport Nguyen Ngoc Dong said the ministry has drawn up an implementation plan for the airport. In the period between December 2017 and December 2019, the feasibility study will be presented to the National Assembly and that the technical design will be ready by 2020.

Land clearance will begin in June 2020 whereas work will start on other components in 2021, so phase one of the airport can be done by 2025.

However, in the process of conducting the feasibility study, where funding for the project would be sourced is identified as an issue that should be solved, Dong said, adding it is important to make clear percentages of private and public capital for constructing the airport.

According to Dang Hung Vo, former Deputy Minister of Natural Resources and Environment, site clearance compensation is normally made in cash, but land should be should used as a means for compensation. 

To do this, he noted, agricultural land should be converted into non-agricultural land and after that, locals would be allocated a lot of land whose value is much higher than the original value of farmland. Surplus land should be put up for auction, he added.

If this is an option to be chosen, the planning of Long Thanh District where the airport will be located should be revised and the National Assembly would have to issue a resolution detailing a framework for compensation based on the land law, he said.

Nguyen Trong Hoa from the HCMC Institute for Development Studies cautioned that it would be tough to find capital for the project, so the build-operate-transfer (BOT) model of Van Don airport in the northern province of Quang Ninh should be weighed as it will help ease the burden for the State budget.

According to Hoa, planning and site clearance should be prioritized for now. When the project site is made ready, the airport could be divided into smaller components and developed under public-private partnership (PPP) which consists of BOT.

If Long Thanh had been built 10 or 15 years ago, it might have become a regional air transport hub, but in the next 5-10 years it would be late, according to Hoa.

He also voiced his concern over how to balance passenger traffic between Tan Son Nhat and Long Thanh airports. Therefore, the building of this airport should be delayed until 2025 or 2030.

Meanwhile, according to aviation expert Luong Hoai Nam, the Long Thanh project should prioritize calling for investors before the next steps are taken but the current process is done the other way around.

Raising capital for the project is not difficult as profitability of airports is stable, he noted. “It is essential a PPP investment format be clarified first.”

Do Tat Binh, deputy general director of Airports Corporation of Vietnam (ACV), said that if the project is executed step by step as it is now, it cannot get off the ground by 2021 and phase one cannot be up and running by 2025.

Therefore, ACV has proposed the Government approve a special mechanism and start work on certain components in advance to put the project on fast track. 

According to Binh, Long Thanh airport should be constructed in an urgent manner to avoid cost overruns. If it is delayed for five years, the phase-one cost might double to US$10 billion from the originally estimated US$5.45 billion.

The Long Thanh International Airport project was approved by the 13th National Assembly in Resolution 94 with a total investment cost of VND336,630 billion (US$16.03 billion), including US$5.45 billion for phase one.

 

(Thầy Ce Phan khai giảng lớp IELTS cấp tốc học 5 buổi / tuần với ưu đãi đặc biệt)

Source: english.thesaigontimes.vn

 

Dự án sân bay Long Thành sẽ tốn nhiều chi phí hơn nếu bị trì hoãn

Giải phóng mặt bằng và tài trợ vốn là một trong những vấn đề có thể gây trì hoãn dự án Sân bay Quốc tế Long Thành đắt giá tại tỉnh Đồng Nai, từ đó sẽ tăng chi phí, thông tin từ một buổi hội thảo tại TP.HCM vào ngày 28 tháng 3.

Ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), phát biểu tại hội thảo về việc đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành tại TP.HCM vào ngày 28 tháng 3 - PHOTO: LE ANH

Tại hội thảo về việc làm thế nào để đẩy nhanh công việc của dự án, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai sân bay. Trong giai đoạn giữa tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019, nghiên cứu tính khả thi sẽ được trình lên Quốc hội và thiết kế kỹ thuật sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2020, trong khi công việc sẽ bắt đầu với các thành phần khác vào năm 2021, do đó từng bước sân bay có thể được thực hiện vào năm 2025.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành nghiên cứu tính khả thi, nguồn vốn dành cho dự án được xác định là một vấn đề cần được giải quyết. Ông Đông cho biết thêm, điều quan trọng là phải làm rõ tỷ lệ vốn tư nhân và vốn nhà nước để xây dựng sân bay.

Theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết việc đền bù giải phóng mặt bằng thường được thực hiện bằng tiền mặt, nhưng nên sử dụng đất để làm phương tiện bồi thường.

Theo ông, để làm được điều này thì đất nông nghiệp nên được chuyển thành đất phi nông nghiệp và sau đó người dân địa phương sẽ được cấp những phần đất đai có giá trị cao hơn nhiều so với giá trị đất nông nghiệp ban đầu. Ông nói thêm, đất dư thừa nên được đưa ra đấu giá.

Nếu lựa chọn phương án này, kế hoạch xây dựng sân bay ở huyện Long Thành sẽ được xem xét lại và Quốc hội sẽ phải đưa ra một nghị quyết chi tiết về khuôn khổ bồi thường dựa trên luật đất đai, ông nói.

Ông Nguyễn Trọng Hòa làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM lưu ý rằng sẽ rất khó khăn để tìm vốn cho dự án, vì vậy phương thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) của sân bay Vân Đồn ở phía Bắc tỉnh Quảng Ninh cần được cân nhắc để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Theo ông Hòa, hiện nay kế hoạch và giải phóng mặt bằng nên được ưu tiên. Khi địa điểm dự án đã sẵn sàng, sân bay có thể được chia thành các bộ phận nhỏ hơn và được phát triển dưới hình thức hợp tác nhà nước - tư nhân (PPP) bao gồm BOT.

Nếu Long Thành được xây dựng từ 10 đến 15 năm trước, nó có thể trở thành một trung tâm vận chuyển hàng không khu vực, nhưng trong 5-10 năm tới e là đã trễ, theo ông Hòa.

Ông cũng bày tỏ mối quan tâm của mình về cách cân bằng lưu lượng hành khách giữa các sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Do đó, việc xây dựng sân bay này nên được hoãn lại cho đến năm 2025 hoặc 2030.

Trong khi đó, theo chuyên gia hàng không Lương Hoài Nam, dự án Long Thành nên ưu tiên bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư trước khi thực hiện các bước tiếp theo nhưng quá trình hiện tại lại được thực hiện theo cách khác.

Việc huy động vốn cho dự án không phải là vấn đề khó khăn vì lợi nhuận từ sân bay sẽ ổn định. Ông nhận thấy "Trước hết, cần phải làm rõ hình thức đầu tư PPP."

Theo ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nếu dự án được thực hiện từng bước như hiện nay thì không thể có được kết quả như đã định vào năm 2021 và giai đoạn này sẽ không thể khởi động vào năm 2025.

Vì vậy, ACV đã đề xuất Chính phủ phê duyệt một cơ chế đặc biệt và bắt đầu thực thi một phần nào đó trước để đưa dự án đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Bình, sân bay Long Thành cần được xây dựng khẩn cấp để tránh tình trạng vượt quá chi phí. Nếu trì hoãn 5 năm, chi phí giai đoạn một có thể tăng gấp đôi lên 10 tỷ USD so với ước tính ban đầu là 5,45 tỷ USD.

Dự án Sân bay Quốc tế Long Thành đã được Quốc hội khoá XIII thông qua trong Nghị quyết 94 với tổng vốn đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD), trong đó giai đoạn một là 5,45 tỷ USD.

 

Dịch bởi: thuyloan95

Dự án sân bay Long Thành sẽ tốn nhiều chi phí hơn nếu bị trì hoãn

Giải phóng mặt bằng và tài trợ vốn là một trong những vấn đề có thể gây trì hoãn dự án Sân bay Quốc tế Long Thành đắt giá tại tỉnh Đồng Nai, từ đó sẽ tăng chi phí, thông tin từ một buổi hội thảo tại TP.HCM vào ngày 28 tháng 3.

Ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), phát biểu tại hội thảo về việc đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành tại TP.HCM vào ngày 28 tháng 3 - PHOTO: LE ANH

Tại hội thảo về việc làm thế nào để đẩy nhanh công việc của dự án, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai sân bay. Trong giai đoạn giữa tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019, nghiên cứu tính khả thi sẽ được trình lên Quốc hội và thiết kế kỹ thuật sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm 2020, trong khi công việc sẽ bắt đầu với các thành phần khác vào năm 2021, do đó từng bước sân bay có thể được thực hiện vào năm 2025.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành nghiên cứu tính khả thi, nguồn vốn dành cho dự án được xác định là một vấn đề cần được giải quyết. Ông Đông cho biết thêm, điều quan trọng là phải làm rõ tỷ lệ vốn tư nhân và vốn nhà nước để xây dựng sân bay.

Theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết việc đền bù giải phóng mặt bằng thường được thực hiện bằng tiền mặt, nhưng nên sử dụng đất để làm phương tiện bồi thường.

Theo ông, để làm được điều này thì đất nông nghiệp nên được chuyển thành đất phi nông nghiệp và sau đó người dân địa phương sẽ được cấp những phần đất đai có giá trị cao hơn nhiều so với giá trị đất nông nghiệp ban đầu. Ông nói thêm, đất dư thừa nên được đưa ra đấu giá.

Nếu lựa chọn phương án này, kế hoạch xây dựng sân bay ở huyện Long Thành sẽ được xem xét lại và Quốc hội sẽ phải đưa ra một nghị quyết chi tiết về khuôn khổ bồi thường dựa trên luật đất đai, ông nói.

Ông Nguyễn Trọng Hòa làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM lưu ý rằng sẽ rất khó khăn để tìm vốn cho dự án, vì vậy phương thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) của sân bay Vân Đồn ở phía Bắc tỉnh Quảng Ninh cần được cân nhắc để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Theo ông Hòa, hiện nay kế hoạch và giải phóng mặt bằng nên được ưu tiên. Khi địa điểm dự án đã sẵn sàng, sân bay có thể được chia thành các bộ phận nhỏ hơn và được phát triển dưới hình thức hợp tác nhà nước - tư nhân (PPP) bao gồm BOT.

Nếu Long Thành được xây dựng từ 10 đến 15 năm trước, nó có thể trở thành một trung tâm vận chuyển hàng không khu vực, nhưng trong 5-10 năm tới e là đã trễ, theo ông Hòa.

Ông cũng bày tỏ mối quan tâm của mình về cách cân bằng lưu lượng hành khách giữa các sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Do đó, việc xây dựng sân bay này nên được hoãn lại cho đến năm 2025 hoặc 2030.

Trong khi đó, theo chuyên gia hàng không Lương Hoài Nam, dự án Long Thành nên ưu tiên bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư trước khi thực hiện các bước tiếp theo nhưng quá trình hiện tại lại được thực hiện theo cách khác.

Việc huy động vốn cho dự án không phải là vấn đề khó khăn vì lợi nhuận từ sân bay sẽ ổn định. Ông nhận thấy "Trước hết, cần phải làm rõ hình thức đầu tư PPP."

Theo ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nếu dự án được thực hiện từng bước như hiện nay thì không thể có được kết quả như đã định vào năm 2021 và giai đoạn này sẽ không thể khởi động vào năm 2025.

Vì vậy, ACV đã đề xuất Chính phủ phê duyệt một cơ chế đặc biệt và bắt đầu thực thi một phần nào đó trước để đưa dự án đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Bình, sân bay Long Thành cần được xây dựng khẩn cấp để tránh tình trạng vượt quá chi phí. Nếu trì hoãn 5 năm, chi phí giai đoạn một có thể tăng gấp đôi lên 10 tỷ USD so với ước tính ban đầu là 5,45 tỷ USD.

Dự án Sân bay Quốc tế Long Thành đã được Quốc hội khoá XIII thông qua trong Nghị quyết 94 với tổng vốn đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD), trong đó giai đoạn một là 5,45 tỷ USD.