No smaller banknotes to be issued for Tet

The State Bank of Việt Nam will not issue new banknotes with denominations lower than VNĐ5,000 (22 US cents) for Tết (Lunar New Year) to cut costs.

This will be the fifth year that new banknotes of VNĐ5,000 denomination are not printed. - Photo soha.vn

The announcement was made by SBV Deputy Governor Đào Minh Tú at a press meeting in Hà Nội on Monday.

Currently, bills with small face values are mainly used as donation money, and not as a means of payment. As a Tết tradition, Vietnamese usually donate money in small denominations to pagodas and temples to wish for luck in the New Year.

This will be the fifth year that new banknotes of VNĐ5,000 denomination are not printed and it will help save some VNĐ280 billion for the State budget, the central bank estimated.

The central bank has not issued new, small banknotes of VNĐ500, VNĐ1,000 and VNĐ2,000 denomination since 2013, which has helped save roughly VNĐ2.2 trillion for the State budget, Tú said, adding that the policy has so far been received positively by the public.

He said the central bank will also collaborate with relevant ministries and agencies to better manage note exchange services. According to a current regulation, illegal note exchange services can be fined between VNĐ20 and 40 million.

In a bid to secure the supply of cash for Tết, the central bank has already instructed its branches nationwide to review the cash demand and ensure that the branches are well-prepared, with enough cash to supply to the local State treasuries and credit institutions.

The central bank also requires credit institutions, which have ATMs, to ensure that demand for cash withdrawals is met.

This year’s Tết holiday, which is the largest traditional holiday for the Vietnamese, will begin on February 15.
 

Source: vietnamnews.vn

 

Không phát hành tiền có mệnh giá nhỏ vào dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ không phát hành tiền giấy mới có mệnh giá thấp hơn 5.000 đồng (22 xu Mỹ) vào dịp Tết (Tết Nguyên đán) để cắt giảm chi phí.

Đây sẽ là năm thứ 5 tiền giấy mới có mệnh giá 5.000 đồng không được in. - Ảnh soha.vn

Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã ra thông báo tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ 2.

Hiện tại, tiền có giá trị nhỏ chủ yếu được sử dụng làm tiền quyên góp, chứ không dùng làm phương tiện thanh toán. Theo truyền thống ngày Tết, người Việt thường cúng tiền có mệnh giá nhỏ vào chùa chiền và đền thờ để cầu may mắn trong năm mới.

Đây là năm thứ 5 các loại tiền giấy mới có giá 5.000 đồng không được in và sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 280 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước- theo ước tính của ngân hàng trung ương.

Ngân hàng trung ương đã không phát hành loại tiền giấy mới có mệnh giá nhỏ 500, 1.000 và 2.000 đồng kể từ năm 2013, điều này giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng, ông Tú nói thêm rằng chính sách này đã nhận được phản ứng tích cực từ công chúng.

Ông cho biết ngân hàng trung ương cũng sẽ hợp tác với các bộ, ngành có liên quan để quản lý tốt hơn các dịch vụ đổi tiền. Theo một quy định hiện hành, dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.

Để đảm bảo cung cấp tiền mặt dịp Tết, ngân hàng trung ương đã chỉ thị cho các chi nhánh trên toàn quốc xem xét lại nhu cầu tiền mặt và đảm bảo các chi nhánh được chuẩn bị chu đáo, có đủ tiền để cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng trung ương cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng có máy ATM để đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt được đáp ứng.

Kỳ nghỉ Tết năm nay là kỳ nghỉ lễ lớn nhất với người Việt, sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 2.

 

Dịch bởi: thuyloan95

Không phát hành tiền có mệnh giá nhỏ vào dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ không phát hành tiền giấy mới có mệnh giá thấp hơn 5.000 đồng (22 xu Mỹ) vào dịp Tết (Tết Nguyên đán) để cắt giảm chi phí.

Đây sẽ là năm thứ 5 tiền giấy mới có mệnh giá 5.000 đồng không được in. - Ảnh soha.vn

Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã ra thông báo tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ 2.

Hiện tại, tiền có giá trị nhỏ chủ yếu được sử dụng làm tiền quyên góp, chứ không dùng làm phương tiện thanh toán. Theo truyền thống ngày Tết, người Việt thường cúng tiền có mệnh giá nhỏ vào chùa chiền và đền thờ để cầu may mắn trong năm mới.

Đây là năm thứ 5 các loại tiền giấy mới có giá 5.000 đồng không được in và sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 280 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước- theo ước tính của ngân hàng trung ương.

Ngân hàng trung ương đã không phát hành loại tiền giấy mới có mệnh giá nhỏ 500, 1.000 và 2.000 đồng kể từ năm 2013, điều này giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng, ông Tú nói thêm rằng chính sách này đã nhận được phản ứng tích cực từ công chúng.

Ông cho biết ngân hàng trung ương cũng sẽ hợp tác với các bộ, ngành có liên quan để quản lý tốt hơn các dịch vụ đổi tiền. Theo một quy định hiện hành, dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.

Để đảm bảo cung cấp tiền mặt dịp Tết, ngân hàng trung ương đã chỉ thị cho các chi nhánh trên toàn quốc xem xét lại nhu cầu tiền mặt và đảm bảo các chi nhánh được chuẩn bị chu đáo, có đủ tiền để cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng trung ương cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng có máy ATM để đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt được đáp ứng.

Kỳ nghỉ Tết năm nay là kỳ nghỉ lễ lớn nhất với người Việt, sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 2.

Không phát hành tiền lẻ vào dịp Tết

Ngân hàng trung ương Việt Nam sẽ không phát hành tiền mới với mệnh giá thấp hơn 5000 (22 đồng USD) cho dịp tết để cắt chi phí.

Đây sẽ là năm thứ 5 tiền mới mệnh giá 5000 không được in.

Thông báo được đưa ra bởi SBV phó Thống đốc Đào Minh Tú trong buổi họp tại Hà Nội vào thứ 2.

Hiện tại, tiền giấy với mệnh giá nhỏ đang được sử dụng chính là khuyên góp, và không có ý nghĩa trong thanh toán. Tết truyền thống, người Việt Nam thường sử dụng tiền mệnh giá thấp để lễ đền chùa hi vọng may mắn trong năm mới.

Năm nay là năm thứ 15 tiền mệnh giá nhỏ không được in, nó sẽ giúp tiết kiệm 280 tỉ VND cho ngân hàng nhà nước, theo ước tính của ngân hàng trung ương.

Ngân hàng trung ương không phát hành tiền mỡi có mẹnh giá nhỏ: 500, 1000 và 2000 từ 2013, điều này giúp tiết kiệm gần 2.2 nghìn tỉ cho ngân sách chính phủ, Tú said, thêm vào đó chính sách đã nhận được các phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Ông ấy chia sẻ, ngân hàng trung ương sẽ phối hợp với các bộ và ngành để lưu ý quản lý giao dịch tốt hơn. Theo quy định hiện tại, những dịch vụ giao dịch bất hợp pháp có thể bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng.

Nỗ lực cung cấp tiền cho Tết, ngân hàng trung ương đã hướng dẫn các chi nhánh toàn quốc kiểm tra lại nhu cầu tiền mặt và đảm bảo rằng tất cả chi nhánh được chuẩn bị tốt, với đủ tiền mặt cung cấp tiền mặt cho kho bạc nhà nước của địa phương và cơ quan tín dụng.

Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu cơ quan tín dụng có máy ATM, đảm bảo nhu cầu tiền mặt được đáp ứng

Tết năm nay, kỳ nghỉ lớn nhất của người Việt Nam sẽ bắt đầu vào 15/2