Make Your New Year's Resolutions Like A Boss In 2017: The Decision-Driven Secret

Over 100 million Americans resolve to make a change in the new year, and most of them fail. For busy managers and executives, work is a big reason why.

It’s pretty obvious when you think about it. Business travel ramps up after the holidays, torpedoing diets with client dinners and banishing inspiring exercise plans to padded little rooms on the hotel’s second floor. Emails flood in, distracting from phone-free family dinners and date nights.  

Sure, it is easy to blame those resolution failures on the difficulty of work-life balance. But sometimes work-life balance can actually be about using work skills to bring balance into your life. And there’s a skill you use at work every day that can totally change the resolution game.

Decisions Happen, Resolutions and Goals Don’t

A lot of advice about how to achieve your resolutions comes from theories about setting business goals. The idea is if you make your resolutions more like specific and measurable business goals, then you are more likely to achieve them.

Just think, how many times have you explained away a missed goal because you had to fight a fire somewhere else? It’s not that different from taking those work calls from the movie theater with your spouse.

But there’s hope. We are nine times more likely to follow through on business decisions. That’s meaty on different level, as you can see from my chart. In fact, when it comes to decisions, we almost always follow through. So why aren’t we all making decisions all the time?

Because, like most secrets worth knowing, this one comes with a price.

If You Can Decide, It Will Happen

Resolutions are fun. For a few days we get to live in a fantasy world where, with almost no effort, we’re thin, healthy, happy, friendly, loving and well-rested.

And yet here’s the painful truth: Resolutions require almost no work upfront, but they require incredible willpower to achieve...and apparently less than 10 percent of us have that much willpower. So making resolutions is really just an easy way to get a 90 percent guarantee of feeling guilty in the future.

Decisions are work. We have to make a choice, accept trade-offs, put in effort.

But here’s a more uplifting way to look at it: Decisions require a little effort upfront, but then it’s like they happen automatically. It actually takes incredible willpower to stop following through on a decision once we make it.

Five Steps to Better Decision-Driven Resolutions

Managers and executives make more significant decisions in one year than most people make in their lifetimes. We discovered this simple fact during early design research for Cloverpop, our online app designed to improve decision-driven work. We found that the most successful decision-makers follow a consistent decision making checklist. And the same approach can applied to your New Year’s resolutions just as successfully.

Here is decision-driven checklist to make your 2017 New Year’s resolutions come true:

1. Write down the three to five biggest reasons you are likely to fail. You can use a work euphemism and call them “challenges” if you want. This is something you do at work all the time when you’re on the hook to deliver against a goal. Business is a contact sport, and you gotta take the hard truths head on. For example, if you are trying to get fit, one “challenge” may be that you like to lounge on the couch watching TV with your favorite beverage in hand.

2. Turn them into decisions. This step is easy. Just reframe each challenge like this, “What should we do about {challenge}?” For example, “What should we do about the fact that I drink a lot in front of the TV?”

3. Assemble the decision team. Decisions don’t happen in a vacuum. Decisions change the world. Since the world will weigh in on your decisions one way or the other, you may as well get it involved early. That’s why decision-driven work is about teams. They share their perspectives, and you get their buy in. A good decision team includes people who can help, and people who will probably get in the way. For example, drinking in front of the TV most likely involves spouses, kids, and any close friends you spend time with while drinking, discussing TV, or both.

4. Pause. Are you laughing or cringing at the idea of assembling the team? Then you are going to fail at your resolution, just like most people. So don’t set yourself up for failure. Pick a different resolution. Call it a strategic pivot. Or just resolve to be happy with life as it is...and bring me a beer, the game’s on.

5. Make some decisions. Good, you’re still going! You’ve gathered the team’s perspectives, you’ve made some decisions, you’ve gotten their buy in. It’s tough, but forcing yourself to decide made it clear that you care less about drinking in front of the TV than you do about a great sex life or good sleep or generally just looking good and feeling great about yourself and the world. You’ve also just moved your chances of success from 10 percent to 90 percent. Nice work!

That’s tough, right? Well, decisions are tough. That’s why they work. But you’re tough, too.

Good luck with your decision-driven resolutions, and let us know how it goes. Happy New Year!

I am the CEO and founder of Cloverpop, an app for decision-driven work. I explore how the decision revolution is changing business leadership.

Source: forbes

Lên kế hoạch, trở thành ông chủ của năm 2017: quyết định và thực thi

Có hơn 100 triệu người Mỹ quyết tâm tạo ra sự khác biệt trong năm mới, và phần lớn họ đều thất bại. Đối với những người quản lý hay những nhà điều hành bận rộn thì công việc chính là lý do.

Sẽ khá rõ ràng nếu bạn nghĩ về nó. Ngành kinh doanh du lịch đang ngày càng tăng lên sau các ngày nghỉ, áp dụng chế độ ăn kiêng với cá vào bữa tối cho khách hàng và xóa bỏ chế độ tập luyện theo cảm hứng tại căn phòng nhỏ trên tầng hai của khách sạn. Email ngập tràn những tin nhắn, những cuộc gọi kéo dài tưởng chừng như miễn phí sẽ làm cho bạn mất tập trung ngay cả trong bữa ăn gia đình.

Chắc chắn rất dễ đổ lỗi cho những thất bại trong việc lên kế hoạch cân bằng công việc và cuộc sống nhưng đôi khi có thể thực sự suy nghĩ về việc sử dụng các kĩ năng trong công việc để mang lại sự cân bằng trong cuộc sống của bạn. Và có một kĩ năng nếu bạn sử dụng trong công việc hằng ngày có thể làm thay đổi hoàn toàn công cuộc lên kế hoạch của bạn

Phán đoán những gì sẽ xảy ra, đưa ra giải pháp và những mục tiêu không đạt được

Có rất nhiều lời khuyên về việc làm cách nào để kế hoạch của bạn thành công giống như trong lý thuyết và việc thiết lập mục tiêu kinh doanh. Ý tưởng của bạn là nếu bạn đưa ra các biện pháp giải quyết giống với những mục tiêu kinh doanh cụ thể và có thể đo lường được, thì bạn sẽ gần như có thể đạt được điều đó.

Chỉ cần nghĩ rằng, đã bao nhiêu lần bạn giải thích việc bạn bỏ qua một mục tiêu bởi vì bạn phải lo một đám cháy ở một nơi nào đó? Sẽ không có gì là khác nhau giữa những gì được tạo nên từ phim ảnh và cuộc sống thực của bạn.

Nhưng vẫn có hy vọng. Chúng tôi gần như đã chín lần thuận theo các quyết định kinh doanh. Đó có nghĩa trên một mức độ khác nhau, khi bạn nhận ra từ bảng đánh giá của tôi. Thật vậy, khi nói đến các quyết định, chúng ta hầu như thuận theo chúng. Vì thế, vậy tại sao chúng ta không tự đưa ra các quyết định hầu hết mọi lúc.

Bởi vì hầu hết giống như những bí mật có giá trị khác, nó sẽ đi kèm với một mức giá.

Nếu bạn có thể quyết định, thì điều đó sẽ xảy ra

Các giải pháp theo hướng vui vẻ. Thì trong khoảng một vài ngày chúng tôi được sống trong một thế giới mộng tưởng, nơi mà hầu hết chúng tôi sẽ cảm thấy không có áp lực, chúng tôi nhẹ nhàng, khỏe mạnh vui vẻ thân thiện, được yêu thương và nghỉ ngơi đầy đủ.

Và đây chính là sự thật đau đớn: Các giải pháp không yêu cầu trả trước, nhưng chúng đòi hỏi chúng ta phải có ý chí để đạt được mục tiêu... và dường như ít hơn 10% chúng ta có thể đạt được điều đó. Vì vậy việc tạo lập nên giải pháp là cách dễ dàng để đạt được 90% những gì mà chúng ta đã không đạt được trong tương lai.

Quyết định chính là công việc. Chúng ta cần đưa ra chọn lựa, chấp nhận đánh đổi cái này để lấy cái khác

Nhưng đây là cách để nâng cao tinh thần nhiều hơn khi nhìn vào: ban đầu các quyết định đòi hỏi phải có sự nỗ lực trước, nhưng sau đó chúng gần như tự hoạt động. Và quyết định này thực sự đạt được ý chí đáng kinh ngạc để làm dừng lại việc chỉ thuận theo các quyết định mà chúng ta đã từng làm trước đó

Năm bước để đưa ra quyết định tốt hơn- điều khiển được các giả pháp.

Nhiều nhà quản lý và nhà điều hành đưa ra nhiều quyết định quan trọng chỉ trong một năm thì hơn phần lớn số người cũng ra quyết định nhưng suốt cuộc đời của họ. Chúng tôi đã khám phá sự thật đơn giản này trong suốt quá trình nghiên cứu thời kì đầu về Cloverpop, một ứng dụng online được thiết kế để cải thiện việc thực hiện kế hoạch. Chúng tôi đã tìm ra được các nhà đưa ra quyết định thành công nhất dựa theo một bản kiểm kê về các quyết định phù hợp . Và phương pháp tiếp cận giống nhau có thể áp dụng cho giải pháp năm mới của bạn một cách thành công.

Đây là bản khảo sát việc thực hiện kế hoạch áp dụng cho năm 2017

1. Viết lên giấy từ một đến năm lý do lớn nhất làm bạn thất bại. Bạn có thể sử dụng. Bạn có thể sử dụng một uyển ngữ công việc và xem chúng như là các challenge nếu bạn muốn. Đây là một vài thứ bạn cần làm hầu hết mọi thời gian khi bạn muốn thoát khỏi mục tiêu. Kinh doanh giống như một môn thể thao tương tác, bạn cần phải nắm bắt tình hình bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, nếu bạn gặp phải khó khăn, thì challenge có thể là lúc bạn thong thả nằm trên đi văng xem ti vi cùng với đồ uống mà bạn yêu thích trong tay.

2. Đưa ra cách giải quyết. Bước này thì dễ. Chỉ cần điều chỉnh mỗi challenge lại như thế này: " chúng ta nên làm gì đối với (challenge)? Ví dụ, " chúng ta nên làm gì đối với việc tôi uống quá nhiều đồ uống khi ngồi trước TV

3. Tổng hợp quyết định. Sự quyết định không xảy ra trong chân không. Chúng làm thay đổi thế giới, từ khi thế giới có ảnh hưởng đến quyết định của bạn theo cách này hoặc cách khác, bạn cũng có thể vướng mắc vào những rắc rối ban đầu. Đó là lý do tại sao việc thực hiện các quyết định là việc của nhóm. Họ chia sẻ tiền đồ của họ, và bạn sẽ tiếp thu chúng. Một nhóm thực hiện việc quyết định tốt bao gồm những người có thể giúp, và những người có thể tiếp thu chúng theo cách khác nhau. Ví dụ, việc uống đồ uống trước TV phần lớn là vợ chồng, con cái, hay bất cứ người bạn thân nào đã từng dành thời gian để cùng uống, thảo luận về các chương trình trên TV hay cả hai .

4. Suy ngẫm. Phải bạn sẽ cười hay dè dặt đối với ý tưởng tổng hợp ý kiến theo đội không? Sau đó bạn sẽ không thực hiện được những giải pháp của bạn, và chỉ giống với đa số mọi người. Vì thế đừng tự cho rằng bản thân mình là kẻ thất bại. Hãy chọn một giải pháp khác. Và gọi nó là chiến lược then chốt. Hay chỉ cần nghĩ rằng sẽ vui vẻ với cuộc sống chỉ cần... mang cho tôi bia, bắt đầu chơi bời.

5. Lập nên một số ý tưởng. Thật tốt vì bạn vẫn tiếp tục thực hiện. Sau khi bạn tổng hợp những tiến bộ của nhóm, bạn lên một vài quyết định, bạn sử dụng chúng. Nó thật phức tạp, nhưng bắt buộc chính bạn phải quyết định làm rõ nó bằng cách bạn không quan tâm đến việc uống đồ uống trước TV hơn là quan tâm vào cuộc sống hấp dẫn hay một giấc ngủ ngon hay chỉ bình thường thấy tốt và cảm thấy tốt về chính bản thân và thế giới xung quanh. Bạn chỉ cần dịch chuyển tỉ lệ phần trăm từ 10 lên đến 90. Vậy là tốt.

Thật phức tạp phải không? sự quyết định thật phức tạp, và đó là lý do tại sao chúng ta phải thực hiện, bởi vì chính bản thân chúng ta cũng phức tạp

Chúc may mắn với quyết định mà bạn đã chọn, và hãy để cho chúng tôi biết nó như thế nào. Năm mới vui vẻ

Tôi là giám đốc điều hành và là người sáng lập ra Cloverpop, một ứng dụng cho việc lên kế hoạch. Tôi nghiên cứu về những giải pháp mang tính quyết định của những thương nhân hàng đầu họa động như thế nào.

Dịch bởi: Luuthihongtham

Lên kế hoạch, trở thành ông chủ của năm 2017: quyết định và thực thi

Có hơn 100 triệu người Mỹ quyết tâm tạo ra sự khác biệt trong năm mới, và phần lớn họ đều thất bại. Đối với những người quản lý hay những nhà điều hành bận rộn thì công việc chính là lý do.

Theo NEW YORK, NY: Tất cả các số 17 tại quảng trường Thời Đại đều đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm đêm giao thừa. Các con số 17 sẽ là một phần của năm 2017 và dấu hiệu mang đến một năm mới sẽ sáng lên vào lúc nửa đêm của ngày 31 tháng 12 .

Sẽ khá rõ ràng nếu bạn nghĩ về nó. Ngành kinh doanh du lịch đang ngày càng tăng lên sau các ngày nghỉ, áp dụng chế độ ăn kiêng với cá vào bữa tối cho khách hàng và xóa bỏ chế độ tập luyện theo cảm hứng tại căn phòng nhỏ trên tầng hai của khách sạn. Email ngập tràn những tin nhắn, những cuộc gọi kéo dài tưởng chừng như miễn phí sẽ làm cho bạn mất tập trung ngay cả trong bữa ăn gia đình.

Chắc chắn rất dễ đổ lỗi cho những thất bại trong việc lên kế hoạch cân bằng công việc và cuộc sống nhưng đôi khi có thể thực sự suy nghĩ về việc sử dụng các kĩ năng trong công việc để mang lại sự cân bằng trong cuộc sống của bạn. Và có một kĩ năng nếu bạn sử dụng trong công việc hằng ngày có thể làm thay đổi hoàn toàn công cuộc lên kế hoạch của bạn

Phán đoán những gì sẽ xảy ra, đưa ra giải pháp và những mục tiêu không đạt được

Có rất nhiều lời khuyên về việc làm cách nào để kế hoạch của bạn thành công giống như trong lý thuyết và việc thiết lập mục tiêu kinh doanh. Ý tưởng của bạn là nếu bạn đưa ra các biện pháp giải quyết giống với những mục tiêu kinh doanh cụ thể và có thể đo lường được, thì bạn sẽ gần như có thể đạt được điều đó.

Lời khuyên đó thật vớ vẩn. Tôi gọi nó là một loại cỏ vớ vẩn. Nhưng nó vẫn là lời khuyên khách quan hơn lời khuyên vớ vẩn thông thường, mặc dù vậy, nhưng nó vẫn là vớ vẩn. Dưới đây là bảng để chứng minh cho sự vớ vẩn đó:

Loại lời khuyên kết quả lời khuyên thông thường chỉ 10% thuận theo giải pháp lời khuyên như một loại cỏ đem đi làm một loại thức ăn vớ vẩn chỉ 300% thuận theo mục tiêu kinh doanh lời khuyên như đem đi làm thức ăn như một miếng bò hầm chiếm đến 90% giống với những quyết định kinh doanh

Đúng vậy. Thông qua 3 kết quả chúng ta gần như thuận theo với các mục tiêu kinh doanh hơn là những giải pháp. Và đó là một tiến bộ thực sự. Nhưng sự thật thì phần lớn lần chúng ta vẫn không thuận theo các giải pháp. có nhiều giải pháp tương tự làm tê liệt những phải pháp của bạn hay phá hủy những mục tiêu kinh doanh của chúng tôi. Chỉ cần nghĩ rằng, đã bao nhiêu lần bạn giải thích việc bạn bỏ qua một mục tiêu bởi vì bạn phải lo một đám cháy ở một nơi nào đó? Sẽ không có gì là khác nhau giữa những gì được tạo nên từ phim ảnh và cuộc sống thực của bạn.

Nhưng vẫn có hy vọng. Chúng tôi gần như đã chín lần thuận theo các quyết định kinh doanh. Đó có nghĩa trên một mức độ khác nhau, khi bạn nhận ra từ bảng đánh giá của tôi. Thật vậy, khi nói đến các quyết định, chúng ta hầu như thuận theo chúng. Vì thế, vậy tại sao chúng ta không tự đưa ra các quyết định hầu hết mọi lúc.

Bởi vì hầu hết giống như những bí mật có giá trị khác, nó sẽ đi kèm với một mức giá.

Nếu bạn có thể quyết định, thì điều đó sẽ xảy ra

Các giải pháp theo hướng vui vẻ. Thì trong khoảng một vài ngày chúng tôi được sống trong một thế giới mộng tưởng, nơi mà hầu hết chúng tôi sẽ cảm thấy không có áp lực, chúng tôi nhẹ nhàng, khỏe mạnh vui vẻ thân thiện, được yêu thương và nghỉ ngơi đầy đủ.

Và đây chính là sự thật đau đớn: Các giải pháp không yêu cầu trả trước, nhưng chúng đòi hỏi chúng ta phải có ý chí để đạt được mục tiêu... và dường như ít hơn 10% chúng ta có thể đạt được điều đó. Vì vậy việc tạo lập nên giải pháp là cách dễ dàng để đạt được 90% những gì mà chúng ta đã không đạt được trong tương lai.

Quyết định chính là công việc. Chúng ta cần đưa ra chọn lựa, chấp nhận đánh đổi cái này để lấy cái khác

Nhưng đây là cách để nâng cao tinh thần nhiều hơn khi nhìn vào: ban đầu các quyết định đòi hỏi phải có sự nỗ lực trước, nhưng sau đó chúng gần như tự hoạt động. Và quyết định này thực sự đạt được ý chí đáng kinh ngạc để làm dừng lại việc chỉ thuận theo các quyết định mà chúng ta đã từng làm trước đó

Năm bước để đưa ra quyết định tốt hơn- điều khiển được các giả pháp.

Nhiều nhà quản lý và nhà điều hành đưa ra nhiều quyết định quan trọng chỉ trong một năm thì hơn phần lớn số người cũng ra quyết định nhưng suốt cuộc đời của họ. Chúng tôi đã khám phá sự thật đơn giản này trong suốt quá trình nghiên cứu thời kì đầu về Cloverpop, một ứng dụng online được thiết kế để cải thiện việc thực hiện kế hoạch. Chúng tôi đã tìm ra được các nhà đưa ra quyết định thành công nhất dựa theo một bản kiểm kê về các quyết định phù hợp . Và phương pháp tiếp cận giống nhau có thể áp dụng cho giải pháp năm mới của bạn một cách thành công.

Đây là bản khảo sát việc thực hiện kế hoạch áp dụng cho năm 2017

1. Viết lên giấy từ một đến năm lý do lớn nhất làm bạn thất bại.Bạn có thể sử dụng. Bạn có thể sử dụng một uyển ngữ công việc và xem chúng như là các challenge nếu bạn muốn. Đây là một vài thứ bạn cần làm hầu hết mọi thời gian khi bạn muốn thoát khỏi mục tiêu. Kinh doanh giống như một môn thể thao tương tác, bạn cần phải nắm bắt tình hình bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, nếu bạn gặp phải khó khăn, thì challenge có thể là lúc bạn thong thả nằm trên đi văng xem ti vi cùng với đồ uống mà bạn yêu thích trong tay.

Đưa ra cách giải quyết. Bước này thì dễ. Chỉ cần điều chỉnh mỗi challenge lại như thế này: " chúng ta nên làm gì đối với (challenge)? Ví dụ, " chúng ta nên làm gì đối với việc tôi uống quá nhiều đồ uống khi ngồi trước TV

Tổng hợp quyết định. Sự quyết định không xảy ra trong chân không. Chúng làm thay đổi thế giới, từ khi thế giới có ảnh hưởng đến quyết định của bạn theo cách này hoặc cách khác, bạn cũng có thể vướng mắc vào những rắc rối ban đầu. Đó là lý do tại sao việc thực hiện các quyết định là việc của nhóm. Họ chia sẻ tiền đồ của họ, và bạn sẽ tiếp thu chúng. Một nhóm thực hiện việc quyết định tốt bao gồm những người có thể giúp, và những người có thể tiếp thu chúng theo cách khác nhau. Ví dụ, việc uống đồ uống trước TV phần lớn là vợ chồng, con cái, hay bất cứ người bạn thân nào đã từng dành thời gian để cùng uống, thảo luận về các chương trình trên TV hay cả hai .

Suy ngẫm. Phải bạn sẽ cười hay dè dặt đối với ý tưởng tổng hợp ý kiến theo đội không? Sau đó bạn sẽ không thực hiện được những giải pháp của bạn, và chỉ giống với đa số mọi người. Vì thế đừng tự cho rằng bản thân mình là kẻ thất bại. Hãy chọn một giải pháp khác. Và gọi nó là chiến lược then chốt. Hay chỉ cần nghĩ rằng sẽ vui vẻ với cuộc sống chỉ cần... mang cho tôi bia, bắt đầu chơi bời.

Lập nên một số ý tưởng. Thật tốt vì bạn vẫn tiếp tục thực hiện. Sau khi bạn tổng hợp những tiến bộ của nhóm, bạn lên một vài quyết định, bạn sử dụng chúng. Nó thật phức tạp, nhưng bắt buộc chính bạn phải quyết định làm rõ nó bằng cách bạn không quan tâm đến việc uống đồ uống trước TV hơn là quan tâm vào cuộc sống hấp dẫn hay một giấc ngủ ngon hay chỉ bình thường thấy tốt và cảm thấy tốt về chính bản thân và thế giới xung quanh. Bạn chỉ cần dịch chuyển tỉ lệ phần trăm từ 10 lên đến 90. Vậy là tốt.

Thật phức tạp phải không? sự quyết định thật phức tạp, và đó là lý do tại sao chúng ta phải thực hiện, bởi vì chính bản thân chúng ta cũng phức tạp

Chúc may mắn với quyết định mà bạn đã chọn, và hãy để cho chúng tôi biết nó như thế nào. Năm mới vui vẻ

Tôi là giám đốc điều hành và là người sáng lập ra Cloverpop, một ứng dụng cho việc lên kế hoạch. Tôi nghiên cứu về những giải pháp mang tính quyết định của những thương nhân hàng đầu họa động như thế nào.