Agri-food sector needs less direct state oversight: World Bank

VOV.VN - Agriculture and the country’s overall food system are at a turning point, said Ousmane Dione, World Bank Country Director for Vietnam, at a recent forum in Hanoi discussing post-2016 development goals and targets.

agri-food sector needs less direct state oversight: world bank hinh 0

While having a strong track record and ample opportunities for future growth—both at home and abroad—the sector faces major demographic, economic, and environmental challenges.

The Vietnam Development Report 2016, ‘Transforming Vietnamese Agriculture: Gaining More from Less, which the World Bank released last September, details the challenges and opportunities facing the sector, Dione noted.

To remain competitive in the international market, the report said the country needs to restructure the sector to improve supply, quality, food safety and, most importantly, start producing products with higher added value.

This stands in stark contrast to its history of mass producing commodities with low added values, the report declared.

It outlines an agenda for strengthening short- and longer-term public and market institutions that would be needed to achieve the ambitious goals it has set out for the sector.

The country’s agricultural output is exacting too high a price on the environment, said Ousmane Dione. Business as usual is no longer an option for the sector. Growth has slowed, it is vulnerable to climate hazards, and it is having a disastrous environmental impact.

Change would help overcome these challenges, Dionne asserted, and help ensure the future of agricultural growth would better meet the expectations and aspirations of the people of the country.

The report highlighted the fact that agriculture in the country has made enormous progress. The country has emerged as one of the leading exporters of agri-food commodities and is among the top five for farm raised fish and seafood, rice, coffee, tea, cashews, black pepper, rubber, and cassava.

However, agriculture has experienced low quality growth, as evidenced by meagre profits for smallholder farmers, considerable under-employment among workers and unreliable product quality and food safety.

It also suffers from limited technological or institutional innovation, the report concluded. The growth that has been achieved has principally been the result of increased cropping areas and more intensive use of chemicals and fertilizers.

The report offers a variety of policy recommendations to address the challenges.

The government, it said, could deploy an effective combination of improved regulations, better incentives and streamlined services to stimulate and monitor a more effective food safety and consumer protection system.

In addition, it could help with policy instruments to better manage agriculture related risks, as well as create and maintain a favourable enabling environment for agribusiness.

In conclusion, however, in a more flexible, market-driven, and knowledge-based agriculture system, reducing the amount of direct governmental involvement would make the transition to a more modern agri-food system sector in Vietnam smoother.

Source: VOV

 

Trong một diễn đàn thảo luận về thành tựu và mục tiêu cho giai đoạn sau 2016 gần đây, Ousmane Dione, giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết ngành nông nghiệp và hệ thống lương thực nói chung của Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt.

Tuy đang để lại những dấu ấn rõ nét và có nhiều cơ hội tăng trưởng trong tương lai — cả trong và ngoài nước — ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về dân số, kinh tế và môi trường.

Ông Dione lưu ý rằng báo cáo Phát triển Việt Nam 2016, “Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào” (được Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng 12 vừa qua) đã phân tích chi tiết những cơ hội và thách thức trong ngành nông nghiệp.

Theo báo cáo, để duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế của mình Việt Nam cần tái cơ cấu ngành nông nghiệp để cải thiện nguồn cung, nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm, quan trọng nhất là bắt đầu sản xuất những nông sản có giá trị kinh tế cao.

Bản báo cáo đã đưa ra những thay đổi hoàn toàn đối lập với truyền thống sản xuất hàng hóa đại trà có giá trị kinh tế thấp của Việt Nam.

Một kế hoạch từ ngắn đến dài hạn được vạch ra bởi bản báo cáo nhằm nâng cao sức mạnh của các cơ quan và thị trường tổ chức. Đây là điều cần thiết để gặt hái được những thành tựu đầy tham vọng mà Việt Nam đặt ra đối với ngành nông nghiệp.

Ông Ousmane Dione nhận định rằng sản lượng nông nghiệp của Việt Nam đòi hỏi môi trường phải trả một cái giá quá lớn. Lợi nhuận kinh tế như thường thấy đã không còn là một lựa chọn đối với ngành nông nghiệp. Sự tăng trưởng chậm lại chính là nhược điểm của những mối nguy hại về khí hậu, và cũng là một tác động tích cực đến môi trường.

Ông Dionne quả quyết rằng sự đổi mới sẽ giúp chúng ta vượt qua những thách thức này và đảm bảo cho sự tăng trưởng trong tương lai của ngành nông nghiệp sẽ được người dân đặt nhiều kỳ vọng hơn.

Bản báo cáo nhấn mạnh rằng thực tế ngành nông nghiệp trong nước hiện nay đã đạt được bước tiến lớn. Việt Nam đã vươn lên thành một trong những nước hàng đầu về xuất khẩu nông sản và nằm trong top 5 về nông trường nuôi trồng thủy hải sản, lú gạo, cà phê, trà, hạt điều, tiêu, cao su và sắn.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp lại trải qua tăng trưởng chất lượng thấp, bằng chứng chính là lợi nhuận ít ỏi mà các hộ nông dân nhỏ lẻ nhận được, lao động thiếu việc làm, chất lượng sản phẩm cũng như độ an toàn của thực phẩm không được đảm bảo.

Báo cáo đưa ra kết luận rằng nguyên nhân là do sự đổi mới còn hạn chế về khoa học kỹ thuật hay còn thiếu tổ chức. Sự tăng trưởng nông nghiệp mà nước ta đạt được phần lớn là kết quả từ việc tăng thêm diện tích đất trồng trọt và sử dụng nhiều hóa chất cũng như phân bón.

Báo cáo đã đề cử rất nhiều những chính sách hướng đến những thách thức này.

Chính phủ cho biết sẽ triển khai phối hợp hiệu quả giữa việc cải tiến những quy định, đưa ra những khuyến khích, những chỉ dẫn giúp hoạt động tốt hơn, giám sát an toàn thực phẩm hiệu quả hơn với hệ thống bảo vệ người tiêu dùng.

Thêm vào đó, các công cụ chính sách sẽ giúp ích cho việc quản lí nền nông nghiệp đang trên đà gặp rủi ro, miễn là tạo dựng và duy trì một môi trường thuận lợi cho ngành thực phẩm phát triển.

Tóm lại, trong một hệ thống nông nghiệp phần nhiều còn dựa vào kinh nghiệm, định hướng thị trường và phức tạp, việc giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước sẽ giúp thời kỳ quá độ lên một nền nông nghiệp hiện đại của Việt Nam trở nên dễ dàng hơn.