Intelligent Crows Use Tools

A captive Hawaiian crow using a stick tool to extract food from a wooden log is shown in this image released on Sept. 14, 2016. (Courtesy Ken Bohn/San Diego Zoo Global)

What do otters, chimpanzees, and one species of crow have in common?

All three are animals. They also use tools.

Scientists have long known that a crow native to New Caledonia is able to use tools. The birds use them to remove food from deep inside holes and crevices.

Now, American researchers have discovered a second species of crow that uses tools. Researchers with the San Diego Zoo reported on their experiments with Alala crows — a species from the Hawaiian Islands.

Critically endangered crows

There are no more Alala crows living in the wild. But there are some of the birds still living in a protected area in Hawaii. They are considered critically endangered.

In an experiment, the researchers placed pieces of food in crevices inside a big piece of wood. The holes too deep for the birds to reach with their beaks. But, by using small pieces of wood held in their beaks, the birds quickly found a way to get the food.

The scientists said the crows demonstrated the ability to reach food in those cannot-reach-it places. The birds used small objects as tools, sometimes changing them by shortening a too-long stick. They also made tools from plant material.

"Tool use is exceedingly rare in the animal kingdom," said Christian Rutz of the University of St. Andrews in Scotland. He led the study, which was published in the scientific journal Nature.

A captive Hawaiian crow using a stick tool to extract food from a wooden log is shown in this image released on Sept. 14, 2016. (Courtesy Ken Bohn/San Diego Zoo Global)

A captive Hawaiian crow using a stick tool to extract food from a wooden log is shown in this image released on Sept. 14, 2016. (Courtesy Ken Bohn/San Diego Zoo Global)

“Current evidence strongly suggests that tool use is part of the species’ natural behavioral” pattern, Rutz said. It is not just something that happened in captivity.

It comes naturally

“Using tools comes naturally to ‘Alalā,” he added. “These birds had no specifictraining prior to our study, yet most of them were incredibly skilled at handling stick tools,” and they even quickly got the food in demanding jobs.

There are more than 40 species of crows and ravens, a similar bird. Many crows and ravens live far from cities in hot, humid areas. Rutz said this means it is possible that other undiscovered tool-users could be out there.

Kevin McGowan is an expert on birds with Cornell University in New York State. He spoke to VOA on Skype. He said finding out that the crows use tools is an important discovery.

“It kind of makes us rethink how to look at the whole tool-use idea now and gives us a little more ammunition to go out there and look for things that we may have overlooked before."

Alalas are not the only intelligent crows to use tools. The other is the New Caledonian crow on New Caledonia Island in the Pacific Ocean. The New Caledonian crow can use tools to remove insects and other food from dead wood and plants.

How did crows learn to use tools?

How did these birds learn to use tools? Scientists think their tool-using skills may have resulted, in part, from conditions in their Pacific island habitat.

The two species have one more thing in common: unusually straight beaks. The researchers wondered if this feature might be something they developed over time for holding tools. The birds use their beaks like the way people use thumbs on their hands.

All the Alala crows left in the world live in Hawaii. There were less than 20 Alalas left in the late 1990s when scientists decided to bring them into a protected area to increase their population.

Now, there are over 100 birds living in captivity. The San Diego Zoo said its researchers tested almost all of them and “they determined that the vast majority of them spontaneously used tools.”

Scientists are working to increase the population so that the Alala can be released back into the wild. They plan to release some of the birds back into the wild later this year.

The Alala crows also showed that they are willing to steal from each other. While one did the work of getting the food, another bird took it, and ate it.

Source: VOA

 

 

Những con quạ thông minh biết sử dụng công cụ

Một con quạ Hawaii (trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ) đã sử dụng một công cụ để trích thức ăn từ một khúc gỗ như trong ảnh trên được phát hành vào ngày 14 tháng 9, 2016. (Courtesy Ken Bohn / Sở thú San Diego quốc tế)

Loài rái cá, tinh tinh và quạ có những đặc điểm chung nào?

Cả ba đều là động vật và đều biết sử dụng công cụ.

Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng loài quạ xứ New Caledonia có thể sử dụng công cụ. Các loài chim sử dụng các công cụ để dịch chuyển thức ăn ra khỏi các lỗ và khe hở sâu bên trong.

Ngày nay, Các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài quạ thứ hai biết sử dụng các công cụ. Các nhà nghiên cứu tại sở thú San Diego viết trong nghiên cứu đó là loài quạ Alala từ đảo Hawaii.

Loài quạ cực kì quý hiếm

Chỉ còn một số rất ít quạ Alala sống trong môi trường hoang dã. Nhưng vẫn còn một số được sinh sống trong khu bảo tồn ở Hawaii. Chúng được xem là cực kì quý hiếm.

Trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đặt những mẫu thức ăn ở các khe hở bên trong một khúc gỗ lớn. Những lỗ này quá sâu nên mỏ của những chú quạ này không thể với tới. Nhưng chúng nhanh chóng tìm ra một cách để có được miếng mồi bằng cách dùng mỏ kẹp những que cây nhỏ.

Các nhà khoa học cho biết những con quạ đã chứng minh khả năng tiếp cận thức ăn ở những nơi "không thể". Chúng sử dụng các vật nhỏ như các công cụ, đôi khi thay đổi chúng bằng cách bẻ bớt một cái que quá dài. Chúng cũng làm các công cụ từ các khúc /miếng/mẫuthực vật.

Ông Christian Rutz của Đại học St Andrews ở Scotland nói: " sử dụng công cụ là thói quen cực kì hiếm ở thế giới động vật". Ông đã có bài nghiên cứu về nó và đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature.

A captive Hawaiian crow using a stick tool to extract food from a wooden log is shown in this image released on Sept. 14, 2016. (Courtesy Ken Bohn/San Diego Zoo Global)

Một con quạ Hawaii (trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ) đã sử dụng một công cụ để trích thức ăn từ một khúc gỗ như trong ảnh trên được phát hành vào ngày 14 tháng 9, 2016. (Courtesy Ken Bohn / Sở thú San Diego quốc tế)

Rutz nói " Những bằng chứng sắc bén hiện nay cho thấy rằng việc sử dụng công cụ là một phần bản năng tự nhiên của loài" chứ không đơn thuần là một hành vi xảy ra trong môi trường nuôi nhốt.

Bản năng xuất hiện một cách tự nhiên

Ông cho biết thêm: " Sử dụng công cụ trở thành bản năng của loài Alala". "Những chú chim này không hề được huấn luyện đặc biệt trước những nghiên cứu của chúng tôi mà hầu hết chúng đã vô cùng thuần thục sử dụng que cây như một công cụ kiếm mồi" và thậm chí chúng đã lấy được thức ăn một cách nhanh chóng trong những trường hợp đòi hỏi kĩ năng điêu luyện.

Có hơn 40 loài quạ " đuôi cánh quạt" và loài tương quan là "quạ đen đuôi kim cương". Phần lớn 2 loài này sống xa các thành phố oi bứt và các khu ẩm ướt. Rutz cho rằng điều này có nghĩa là có thể loài này có khả năng sử dụng những công cụ khác ở những vùng này.

Kevin McGowan là một chuyên gia về chim ở Đại học Cornell tại bang New York. Ông chia sẻ với đài VOA qua Skype. Ông cho rằng việc phát hiện ra loài quạ này biết sử dụng công cụ này là một khám phá quan trọng.

"Kiểu như nó gợi ta suy nghĩ lại bây giờ làm thế nào nhìn vào ý tưởng tận dụng công cụ một cách triệt để và thúc đẩy ta bước ra ngoài và tìm kiếm những điều mà chúng ta có lẽ đã bỏ qua trước đây."

Alalas không phải là loài quạ duy nhất thông minh biết sử dụng công cụ. Còn có một loài khác là loài quạ New Caledonian trên đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương. Loài quạ New Caledonian có thể sử dụng các công cụ để di chuyển côn trùng và các loại thức ăn khác từ gỗ chết và các loại thực vật.

Loài quạ học cách sử dụng công cụ như thế nào?

Loài quạ học cách sử dụng công cụ như thế nào? Các nhà khoa học nghĩ rằng kỹ năng sử dụng công cụ của chúng có lẽ một phần hình thành trong điều kiện môi trường sống ở đảo Thái Bình Dương.

Hai loài này có một nhiều điểm chung, một trong số đó là: mỏ thường không thẳng. Các nhà nghiên cứu tự hỏi liệu có phải đặc trưng này đã phát triển theo thời gian để thích ứng cho kĩ năng nắm giữ công cụ. Loài này sử dụng mỏ như cách con người sử dụng ngón tay cái trên bàn tay của mình.

Tất cả chú quạ Alala còn lại thế giới đều sống ở Hawaii. Còn không tới 20 con Alalas trong những năm 1990 khi đó các nhà khoa học đã quyết định đưa chúng vào một khu bảo tồn để cải thiện số lượng.

Ngày nay, có hơn 100 con quạ sống trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ. Vườn thú San Diego cho biết các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm gần như tất cả chúng và "họ xác định rằng phần lớn trong số chúng sử dụng công cụ một cách hoàn toàn tự nhiên."

Các nhà khoa học đang cải thiện số lượng loài để Alala có thể được thả trở lại vào tự nhiên. Họ lên kế hoạch thả một số các loài chim trở lại tự nhiên vào cuối năm nay.

Quạ Alala cũng cho thấy chúng sẵn sàng để ăn cắp của nhau. Một con kiếm được thức ăn nhưng con khác lại cướp và tận hưởng nó.

 

Dịch bởi: Baolinh

Những con quạ thông minh biết sử dụng công cụ

Một con quạ Hawaii (trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ) đã sử dụng một công cụ để trích thức ăn từ một khúc gỗ như trong ảnh trên được phát hành vào ngày 14 tháng 9, 2016. (Courtesy Ken Bohn / Sở thú San Diego quốc tế)

Loài rái cá, tinh tinh và quạ có những đặc điểm chung nào?

Cả ba đều là động vật và đều biết sử dụng công cụ.

Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng loài quạ xứ New Caledonia có thể sử dụng công cụ. Các loài chim sử dụng các công cụ để dịch chuyển thức ăn ra khỏi các lỗ và khe hở sâu bên trong.

Ngày nay, Các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài quạ thứ hai biết sử dụng các công cụ. Các nhà nghiên cứu tại sở thú San Diego viết trong nghiên cứu đó là loài quạ Alala từ đảo Hawaii.

Loài quạ cực kì quý hiếm

Chỉ còn một số rất ít quạ Alala sống trong môi trường hoang dã. Nhưng vẫn còn một số được sinh sống trong khu bảo tồn ở Hawaii. Chúng được xem là cực kì quý hiếm.

Trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đặt những mẫu thức ăn ở các khe hở bên trong một khúc gỗ lớn. Những lỗ này quá sâu nên mỏ của những chú quạ này không thể với tới. Nhưng chúng nhanh chóng tìm ra một cách để có được miếng mồi bằng cách dùng mỏ kẹp những que cây nhỏ.

Các nhà khoa học cho biết những con quạ đã chứng minh khả năng tiếp cận thức ăn ở những nơi "không thể". Chúng sử dụng các vật nhỏ như các công cụ, đôi khi thay đổi chúng bằng cách bẻ bớt một cái que quá dài. Chúng cũng làm các công cụ từ các khúc /miếng/mẫuthực vật.

Ông Christian Rutz của Đại học St Andrews ở Scotland nói: " sử dụng công cụ là thói quen cực kì hiếm ở thế giới động vật". Ông đã có bài nghiên cứu về nó và đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature.

Một con quạ Hawaii (trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ) đã sử dụng một công cụ để trích thức ăn từ một khúc gỗ như trong ảnh trên được phát hành vào ngày 14 tháng 9, 2016. (Courtesy Ken Bohn / Sở thú San Diego quốc tế)

Rutz nói " Những bằng chứng sắc bén hiện nay cho thấy rằng việc sử dụng công cụ là một phần bản năng tự nhiên của loài" chứ không đơn thuần là một hành vi xảy ra trong môi trường nuôi nhốt.

Bản năng xuất hiện một cách tự nhiên

Ông cho biết thêm: " Sử dụng công cụ trở thành bản năng của loài Alala". "Những chú chim này không hề được huấn luyện đặc biệt trước những nghiên cứu của chúng tôi mà hầu hết chúng đã vô cùng thuần thục sử dụng que cây như một công cụ kiếm mồi" và thậm chí chúng đã lấy được thức ăn một cách nhanh chóng trong những trường hợp đòi hỏi kĩ năng điêu luyện.

Có hơn 40 loài quạ " đuôi cánh quạt" và loài tương quan là "quạ đen đuôi kim cương". Phần lớn 2 loài này sống xa các thành phố oi bứt và các khu ẩm ướt. Rutz cho rằng điều này có nghĩa là có thể loài này có khả năng sử dụng những công cụ khác ở những vùng này.

Kevin McGowan là một chuyên gia về chim ở Đại học Cornell tại bang New York. Ông chia sẻ với đài VOA qua Skype. Ông cho rằng việc phát hiện ra loài quạ này biết sử dụng công cụ này là một khám phá quan trọng.

"Kiểu như nó gợi ta suy nghĩ lại bây giờ làm thế nào nhìn vào ý tưởng tận dụng công cụ một cách triệt để và thúc đẩy ta bước ra ngoài và tìm kiếm những điều mà chúng ta có lẽ đã bỏ qua trước đây."

Alalas không phải là loài quạ duy nhất thông minh biết sử dụng công cụ. Còn có một loài khác là loài quạ New Caledonian trên đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương. Loài quạ New Caledonian có thể sử dụng các công cụ để di chuyển côn trùng và các loại thức ăn khác từ gỗ chết và các loại thực vật.

Loài quạ học cách sử dụng công cụ như thế nào?

Loài quạ học cách sử dụng công cụ như thế nào? Các nhà khoa học nghĩ rằng kỹ năng sử dụng công cụ của chúng có lẽ một phần hình thành trong điều kiện môi trường sống ở đảo Thái Bình Dương.

Hai loài này có một nhiều điểm chung, một trong số đó là: mỏ thường không thẳng. Các nhà nghiên cứu tự hỏi liệu có phải đặc trưng này đã phát triển theo thời gian để thích ứng cho kĩ năng nắm giữ công cụ. Loài này sử dụng mỏ như cách con người sử dụng ngón tay cái trên bàn tay của mình.

Tất cả chú quạ Alala còn lại thế giới đều sống ở Hawaii. Còn không tới 20 con Alalas trong những năm 1990 khi đó các nhà khoa học đã quyết định đưa chúng vào một khu bảo tồn để cải thiện số lượng.

Ngày nay, có hơn 100 con quạ sống trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ. Vườn thú San Diego cho biết các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm gần như tất cả chúng và "họ xác định rằng phần lớn trong số chúng sử dụng công cụ một cách hoàn toàn tự nhiên."

Các nhà khoa học đang cải thiện số lượng loài để Alala có thể được thả trở lại vào tự nhiên. Họ lên kế hoạch thả một số các loài chim trở lại tự nhiên vào cuối năm nay.

Quạ Alala cũng cho thấy chúng sẵn sàng để ăn cắp của nhau. Một con kiếm được thức ăn nhưng con khác lại cướp và tận hưởng nó.

Tôi là Anna Ball.