How social media has influented studens as employees

Social media was thought of as a great way to connect with the people you love, make new friends and follow people who inspire you. But now, it seems to be having a more significant impact on the youth of today. As more and more students become involved with social media, experts are beginning to wonder what this generation of employees will turn out to be like.

Positive Aspects

First off, let’s establish that social media has numerous beneficial effects on students when it comes to self-learning and information. The positive impact of the internet on students involves connecting and interacting with their teacher through social media, making them better equipped to learn and have their queries answered. It’s also highly advantageous that students can access free resource material online nowadays, instead of having to purchase expensive course books.

Let’s not forget that, through social media, young people are becoming more vocal about their sociopolitical stances and views. This is mainly because the internet allows them to learn about recent happenings and events in the world. Some parents are still worried about the harmful effects of social media and wonder why social media is suitable for students anyway.

By being ‘online’ on numerous social forums and platforms, adolescents are allowed to develop new relationships with new people who share the same interests. All these factors merely highlight the importance of social media for students, but there is also a point at which it can be taken too far.

Negative Aspects

The negative impact of social media on students has been established for a long time, but very few people care to get into the details. The addictive nature of these so-called social platforms is causing young people to fall behind in school.

Also, as they grow more attached to their handheld devices, their attention spans shorten, and they’re unable to concentrate on schoolwork for a set period. This leads them to look for services such as CopyCrafter, which offers help in academic writing by conducting thorough research and practice.

Although the beneficial aspect of students becoming more knowledgeable about news and international affairs can’t be denied, let’s not forget that many of these teens read their news off social media websites. These posts that try to pass off as objective journalism are often just clickbait and not true at all.

Social media pages should opt for a better way to post informative news on their platforms; by hiring talented writers who do the required research and take necessary steps to ensure credibility, as well as validity.

Another reason why social media is terrible for students is that of how it impacts their self-esteem. While this may seem like a trivial issue, it’s quite harmful considering that these are people who will soon enter the workforce; a worker who’s not confident about his/her skills can be as problematic as a worker with no skills.

How Social Media Influences the Future Workforce

If you keep up with current news, you’ll find various instances where social media is blamed for low productivity in the workplace. And it’s true; research shows that corporations lose more than millions of dollars due to a lack of productivity.

However, the current situation seems all the grimmer for the reason that this is only the case of today’s working population –where fresh graduates make up only a small part of the percentage. The current youth is much more distracted due to social media, so one can only imagine how productivity levels will take a hit once they enter the workplace.

Not only will this generation of future employees be less productive, but they’ll be less motivated to progress and achieve growth in the workplace. This is due to the widespread epidemic of mental disorders, such as depression, that is at an all-time high. This problem further highlights why social media is bad for students.

However, it can’t be denied that the internet is playing an integral role in creating a unique workforce which is unlike that of the past. These very students will turn out to be skilled in multiple fields and more creative when it comes to thinking of new ideas. Ever since the spread of ideas has become more accessible thanks to the internet, youngsters are better equipped with the tools to learn about the world’s needs.

In this case, the common saying “too much of anything is bad” applies to social media and the internet. Even though it’s true that it can have adverse effects when used irresponsibly, it can prove to be beneficial when applied in all the right places. That’s why we mustn’t be too quick to dismiss the internet and social media, but rather give the students of today a chance to explore their potential with its help.

Source: Socialnewsdaily

Tác động của phương tiện truyền thông đối với sinh viên cũng như người lao động

Phương tiện truyền thông xã hội được cho là một cách tuyệt vời để kết nối với những người mà bạn yêu thích, kết bạn mới và theo dõi những người truyền cảm hứng cho bạn. Nhưng giờ đây, nó dường như tác động đáng kể hơn đối với giới trẻ ngày nay. Khi ngày càng có nhiều sinh viên tham gia vào truyền thông xã hội, thì các chuyên gia đang bắt đầu tự hỏi thế hệ người lao động này sẽ ra sao.

Khía cạnh tích cực

Trước tiên, phải thừa nhận rằng truyền thông xã hội có nhiều tác động có ích cho sinh viên khi nói đến tự học và cung cấp thông tin. Tác động tích cực của internet đối với sinh viên liên quan đến việc kết nối và tương tác với giáo viên thông qua phương tiện truyền thông xã hội, được trang bị tốt hơn sẽ giúp họ học hỏi và trả lời các câu hỏi của họ. Nó cũng rất thuận lợi là giúp sinh viên có thể truy cập nguồn tài liệu miễn phí trực tuyến ngày nay, thay vì phải mua giáo trình đắt tiền.

Không quên rằng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, những người trẻ đang dần lên tiếng về lập trường và quan điểm chính trị xã hội. Điều này chủ yếu là do internet cho phép họ tìm hiểu về những diễn biến và sự kiện gần đây trên thế giới. Một số phụ huynh vẫn lo lắng về những tác hại của truyền thông xã hội và tự hỏi tại sao truyền thông xã hội lại phù hợp với nhiều sinh viên.

Bằng cách "trực tuyến" trên nhiều diễn đàn xã hội, cho phép những người trẻ mở rộng các mối quan hệ mới với những người mới cùng sở thích. Tất cả những yếu tố này chỉ làm nổi bật tầm quan trọng của truyền thông xã hội đối với sinh viên, nhưng cũng còn một vấn đề đi quá giới hạn cần thiết.

Khía cạnh tiêu cực

Tác động tiêu cực của truyền thông xã hội đối với sinh viên đã được hình thành trong một thời gian dài, nhưng rất ít người quan tâm đến các chi tiết. Bản chất gây nghiện của cái gọi là diễn đàn xã hội này đang khiến cho những người trẻ tuổi bị tụt lại ở trường.

Ngoài ra, khi họ ngày càng gắn chặt với thiết bị cầm tay của họ, thì sự chú ý trở nên ngắn hơn, và họ không thể tập trung vào việc học trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này dẫn tới việc họ phải tìm kiếm các dịch vụ như CopyCrafter, cung cấp sự trợ giúp trong văn bản học thuật bằng cách thực hiện nghiên cứu và thực hành kỹ lưỡng.

Mặc dù không thể phủ nhận khía cạnh có lợi cho sinh viên là giúp họ trở nên hiểu biết hơn về tin tức và các vấn đề quốc tế, nhưng đừng quên rằng nhiều người trẻ đã đưa tin tức của họ trên các trang mạng xã hội. Những bài viết này cố thể hiện như cách báo chí khách quan thường đưa tin giật gân và không đúng sự thật.

Các trang mạng xã hội nên lựa chọn cách tốt hơn để đăng tin tức thông tin lên các diễn đàn; bằng cách thuê các nhà văn tài năng, những người thực hiện nghiên cứu cần thiết và làm các bước cần thiết để đảm bảo độ tin cậy, cũng như tính đúng đắn.

Một lý do khác khiến phương tiện truyền thông xã hội khủng khiếp đối với sinh viên là nó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của họ. Mặc dù điều này có vẻ như một vấn đề tầm thường, nhưng nó khá nguy hại khi xem xét đây là những người sẽ sớm gia nhập lực lượng lao động; một công nhân không tự tin về kỹ năng của mình có thể đáng bàn như một nhân viên không có kỹ năng.

Phương tiện truyền thông xã hội ảnh hưởng đến lực lượng lao động tương lai như thế nào

Nếu bạn có cập nhật tin tức gần đây, bạn sẽ thấy các trường hợp khác nhau trong đó phương tiện truyền thông xã hội bị đổ lỗi cho năng suất thấp tại nơi làm việc. Và đó là sự thật; nghiên cứu cho thấy rằng các tập đoàn mất hơn hàng triệu đô la do thiếu năng suất.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại có vẻ nghiêm trọng cho lý do rằng đây chỉ là trường hợp dân số lao động ngày nay - nơi những sinh viên mới tốt nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tỷ lệ phần trăm. Những người trẻ hiện tại bị phân tâm nhiều hơn do phương tiện truyền thông xã hội, vì vậy người ta chỉ có thể tưởng tượng mức độ năng suất sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như thế nào khi họ vào nơi làm việc.

Không chỉ thế hệ này trong tương lai sẽ làm việc kém hiệu quả hơn mà còn có ít động lực để tiến bộ và đạt được tăng trưởng ở nơi làm việc. Điều này là do dịch bệnh phổ biến của rối loạn tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm, đang ở mức cao nhất trong mọi thời đại. Vấn đề này càng làm nổi bật lý do tại sao phương tiện truyền thông xã hội gây nguy hại cho sinh viên.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng internet đang đóng một vai trò không thể thiếu trong việc tạo ra một lực lượng lao động duy nhất không giống như trước đây. Những sinh viên này sẽ có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực và sáng tạo hơn khi nghĩ đến những ý tưởng mới. Kể từ khi sự lan truyền của các ý tưởng đã trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ vào Internet, các bạn trẻ được trang bị tốt hơn nhờ các công cụ để tìm hiểu về nhu cầu của thế giới.

Trong trường hợp này, câu nói chung “bất cứ cái gì cũng có nhiều nguy hại” áp dụng cho phương tiện truyền thông xã hội và internet. Mặc dù đúng là nó có thể có những ảnh hưởng ngược lại khi sử dụng thiếu trách nhiệm, nhưng nó có thể chứng minh là có lợi khi áp dụng ở tất cả những nơi phù hợp. Đó là lý do tại sao chúng ta không được quá vội loại bỏ internet và truyền thông xã hội, thay vào đó là cho các sinh viên ngày nay một cơ hội để khám phá tiềm năng của họ với sự trợ giúp của nó.