Vietnam maintains deepwater fishing ban near provinces hit by Formosa crisis

It is not yet possible to resume fishing for deepwater seafood in four central Vietnamese provinces affected by the Formosa environmental crisis last year, Deputy PM Truong Hoa Binh said on Wednesday.

The fishing ban will remain in effect until the Ministry of Health concludes that deepwater seafood in the area are safe for consumption and that aquatic resources in the waters have been replenished.

Last year, a massive number of dead fish washed ashore in the central provinces of Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, and Thua Thien-Hue.

An investigation found that wastewater discharged into the ocean by the Vietnamese steel subsidiary of Taiwan’s Formosa Plastics Group was responsible for the environmental disaster. The Taiwanese firm agreed to pay US$500 million in damages.

Last September, an evaluation carried out by the Ministry of Health revealed that deepwater seafood sourced from along the provinces’ coastline was still unfit for consumption.

Species highlighted as unsafe by the ministry included aquatic animals infected with phenol, a harmful chemical which affected creatures living near the bottom of the sea such as shrimp, crabs, squids, and rays.

The ministry guaranteed, however, that fish caught at least 20 nautical miles offshore were not infected with the chemical and are safe to eat.

Deputy PM Binh, who heads a committee that oversees activities to remedy the consequences of the crisis, requested on Wednesday that authorities in the four affected provinces continue to discourage local fishermen from fishing within 20 nautical miles from the shore.

The ban is to remain in place until further examinations are conducted by the Ministry of Health.

The deputy premier also required that provinces pay restitution to affected fishermen no later than June 30, and ask for further funds from the Ministry of Finance if necessary.

The government plans to carry out one final revision to the list of those eligible for compensation to make any necessary additions.

The Ministry of Natural Resources and Environment was to monitor Formosa’s progress in alleviating harm caused by the damage and obeying the law.

Source: Tuoitrenews

 

Việt Nam duy trì lệnh cấm đánh bắt cá tầng đáy gần các tỉnh chịu ảnh hưởng của thảm họa Formosa

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: Chưa có khả năng tiếp tục khai thác hải sản tầng đáy ở bốn tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường Formosa hồi năm ngoái.

Lệnh cấm đánh bắt cá sẽ có hiệu lực cho đến khi Bộ Y tế kết luận rằng hải sản tầng đáy trong khu vực này an toàn cho tiêu dùng và các nguồn tài nguyên hải sản đã được hồi phục lại.

Năm ngoái, một số lượng lớn cá chết đã trôi dạt lên bờ tại các tỉnh miền trung của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Một cuộc điều tra cho thấy chi nhánh thép Việt Nam của tập đoàn Formosa Plastics Đài Loan đã đổ nước thải ra biển và họ phải chịu trách nhiệm về thảm họa môi trường này. Công ty Đài Loan đồng ý chi trả 500 triệu USD cho thiệt hại.

Tháng 9 năm ngoái, một cuộc đánh giá do Bộ Y tế thực hiện cho thấy hải sản ở tầng đáy có nguồn gốc từ bờ biển của các tỉnh chịu ảnh hưởng vẫn không phù hợp với tiêu dùng.

Các loài bị đánh dấu là không an toàn bởi Bộ Y tế bao gồm các động vật thủy sinh bị nhiễm phenol, một chất độc hại gây ảnh hưởng đến những sinh vật sống gần đáy biển như tôm, cua , mực và cá đuối.

Tuy nhiên, Bộ Y tế bảo đảm rằng cá được đánh bắt cách ít nhất 20 hải lý ngoài khơi không bị nhiễm hóa chất và an toàn khi ăn.

Phó thủ tướng Bình, người đứng đầu ủy ban giám sát các hoạt động khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng, hồi thứ tư, đã yêu cầu rằng các nhà chức trách ở bốn tỉnh bị ảnh hưởng tiếp tục khuyên ngư dân địa phương không nên đánh bắt cá cách bờ biển trong vòng 20 hải lý.

Lệnh cấm sẽ được giữ nguyên cho đến khi Bộ Y tế tiến hành kiểm tra thêm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh hoàn lại tiền bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng chậm nhất là ngày 30 tháng 6 và yêu cầu thêm nguồn tài chính từ Bộ Tài chính nếu cần thiết.

Chính phủ có kế hoạch thực hiện sửa đổi cuối cùng trong danh sách những người đủ điều kiện nhận bồi thường để có thể bổ sung khi cần thiết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã theo dõi tiến triển của Formosa để giảm bớt thiệt hại và tuân thủ luật pháp.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

Việt Nam vẫ còn duy trì lệnh cấm đánh bắt cá ở tầng đấy gần các tỉnh khủng hoảng bởi Formosa

Chưa có khả năng tiếp tục để khai thác các thủy hải sản dưới tầng đấy ở bốn tinh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng môi trường Formosa năm ngoái.

Lệnh cấm đánh bắt sẽ có hiệu lực cho đến khi Bộ Y tế kết luận rằng hải sản ở tầng đấy trong khu vực này an toàn cho tiêu dùng và các nguồn lợi thủy sản ở vùng biển đã được bổ sung.

Năm ngoái, một số lượng lớn cá chết đã trôi dạt trên bờ tại các tỉnh miền trung của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Một cuộc điều tra cho thấy nước thải thải ra biển do chi nhánh thép Việt Nam của tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan chịu trách nhiệm về thảm họa môi trường. Công ty Đài Loan đồng ý trả 500 triệu đô la Mỹ trong thiệt hại này

Tháng 9 năm ngoái, một cuộc đánh giá do Bộ Y tế thực hiện cho thấy hải sản ở tầng đấy có nguồn gốc từ bờ biển của tỉnh vẫn không phù hợp với tiêu dùng.

Các loài bị đánh dấu là không an toàn bởi Bộ bao gồm các động vật thủy sản bị nhiễm phenol, một chất độc hại ảnh hưởng đến sinh vật sinh sống gần đáy biển như tôm, cua , mực, và cá đuối

Tuy nhiên, Bộ bảo đảm rằng cá đánh bắt ít nhất 20 hải lý ngoài khơi không bị nhiễm hóa chất và an toàn khi ăn.

Phó thủ tướng PM Binh, người đứng đầu một ủy ban giám sát các hoạt động khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng, yêu cầu vào ngày thứ tư rằng các nhà trức trách ở bốn tỉnh bị ảnh hưởng tiếp tục làm nản lòng những ngư dân địa phương đánh bắt cách bờ biển trong vòng 20 hải lý

Việc cấm là để giữ nguyên vị trí cho đến khi Bộ Y tế tiến hành kiểm tra thêm

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh trả tiền bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng chậm nhất là ngày 30 tháng 6 và yêu cầu thêm nguồn tài chính từ Bộ Tài chính nếu cần.

Chính phủ có kế hoạch thực hiện một sửa đổi cuối cùng vào danh sách những người đủ điều kiện cho bồi thường để thực hiện bất kỳ bổ sung cần thiết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã theo dõi sự tiến bộ của Formosa trong việc giảm bớt thiệt hại do hư hỏng và tuân thủ luật pháp.