Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trẻ em sử dụng toán và các kỹ năng khoa học để tìm hiểu các bí ẩn

Trẻ em sử dụng toán và các kỹ năng khoa học để tìm hiểu các bí ẩn

17/12/2016
Mức trung cấp

Kids Use Math, Science Skills to Solve One-Minute Mysteries

It's a typical situation. A mother has to run an errand and leaves a note for her kids telling them to help themselves to lunch. There are eggs in the refrigerator, it says; but, some are hard-boiled and others are raw...and they look the same. How can the kids tell which is which without cracking them open?

The students in the fifth grade science class at Mundo Verde Bilingual Public Charter School in Washington, D.C. have to think scientifically to solve the mystery. Samadhi says she had to try more than one idea to differentiate between the eggs.

“It was kind of difficult, but it was fun too,” she explains. “You get to do things yourself. You need to try new things, you don’t have to do what the teacher tells you. You get to try stuff that you think might work for what you’re doing.”

Samadhi discovered that spinning the eggs solved the mystery. Raw eggs spin more slowly than hard-boiled ones because the liquid inside slows them down.

Think, solve and learn

This puzzler - The Eggcellent Idea - is one of 65 in the "One Minute Mysteries” educational series. Each mystery takes about a minute and half to read and requires students to solve it using their math and science knowledge. Mundo Verde teacher Karen Geating Rivera notes that the series was created by Eric and Natalie Yoder, a father-daughter pair. “And when they were first written, the daughter was still a middle schooler. So it’s not just written for children, but it was actually written in part by the child herself."

“Every single mystery is written with characters that are children, and children that are facing real world situation that they need to solve using their background knowledge on math and science,” she explains. “So they’re not expected to have a bunch of formulas in their head that they already know. It's just things that happen every day and that you just think from a scientific or mathematical perspective to resolve.”

Science teacher David Levin says the mysteries get the children excited. “If they enjoy what they’re doing, they will learn. That’s my philosophy. I like having the opportunity of having them in small groups, sharing their ideas, feeling the experiment in their hands.”

Kids have also to discuss the facts among each other before declaring the answer. Ten-year-old Dante finds these group discussions useful. “You might come to an agreement,” he says. “You might come to disagreement. But sometimes once you share your opinions, you can find out which one is the right response and which one isn’t.”

Creating learning opportunities

The latest addition to the series is bilingual: English and Spanish. The authors are trying to provide a resource for dual-language education, which is a growing trend in many schools around the country, including Mundo Verde. School instructional guide, Berenice Pernalete says having bilingual instructions helps the students who come from different backgrounds. “I think that for a language immersion school, one of the things that teachers do in order to foster engagement in students and to be really creative is that they have shared experiences.”

Teacher Karen Geating Rivera says bringing the mysteries into the classroom allows her students to develop several skills at the same time, and learn from each other. “The kids who don’t speak Spanish at home, and who are learning Spanish as a second or maybe a third language are able to hear the native speakers in a natural, authentic setting and start picking up some of that language and vice versa,” she says. “The fact that they are leaving the classroom still talking about what we’ve done tells me that I really made it an authentic experience, something that they can walk out and continue using in real life.”

The "One Minute Mysteries" series, she says, is another tool to keep her students engaged and foster their math, science and bilingual skill

Source: VOANEWS

Trẻ em sử dụng toán và các kỹ năng khoa học để tìm hiểu các bí ẩn 

Đó là một tình huống điển hình. Một người mẹ phải chạy đi công chuyện và để lại tin nhắn cho những đứa con của mình về việc để chúng tự ăn trưa. Tờ giấy viết có trứng trong tủ lạnh, nhưng một số quả là trứng luộc và những quả khác là trứng sống... và chúng đều giống nhau. Làm thế nào những đứa trẻ có thể biết nếu không đập vỡ chúng?

Những học sinh trong lớp năm, lớp về khoa học tại trường Công Song ngữ Mundo Verde ở Washington DC phải suy nghĩ một cách khoa học để giải quyết những bí ẩn. Samadhi nói rằng em đã phải cố suy nghĩ nhiều hơn một ý tưởng để phân biệt giữa các quả trứng.

"Nó thuộc dạng khó, nhưng cũng vui," Em cũng giải thích rằng: "Bạn có thể tự làm vài điều. Bạn cần phải thử những điều mới mẻ, bạn không cần phải làm những gì giáo viên nói với bạn. Bạn có thể thử vài thứ mà bạn nghĩ có thể hiệu quả cho những gì bạn đang làm.

Samadhi phát hiện ra rằng những quả trứng đang xoay đã giải quyết những bí ẩn. Trứng sống xoay chậm hơn so với những quả đã luộc bởi vì chất lỏng bên trong làm chúng xoay chậm lại.

Suy nghĩ, giải quyết và học hỏi

Vấn đề khó giải thích này - Ý tưởng "Eggcellent"- là một trong số 65 chương trình giáo dục "Những bí ẩn một phút". Mỗi bí ẩn mất khoảng một phút rưỡi để đọc và đòi hỏi học sinh để giải quyết nó bằng cách sử toán học và kiến thức khoa học. Giáo viên trường Mundo Verde, cô Karen Geating Rivera chú thích rằng những chương trình này được tạo ra bởi Eric và Natalie Yoder, một cặp cha và con gái. "Và khi chương trình này lần đầu tiên được viết, cô con gái vẫn còn là một học sinh trung học. Vì vậy, nó không chỉ viết cho trẻ em, nhưng nó đã thực sự được viết một phần bởi phần trẻ thơ của cô con gái "

"Mỗi bí ẩn đơn được viết với các nhân vật là trẻ em và trẻ em đang phải đối mặt với tình hình thế giới thực mà chúng cần phải giải quyết bằng việc sử dụng những kiến thức nền tảng của chúng về toán học và khoa học", cô giải thích. "Vì vậy, chúng tôi không kỳ vọng sẽ có một loạt các công thức trong đầu của chúng rằng chúng đã biết. Nó chỉ là những điều xảy ra mỗi ngày và rằng bạn chỉ cần suy nghĩ từ khía cạnh khoa học hay toán học để giải quyết ".

Giáo viên khoa học David Levin nói rằng những bí ẩn được trẻ em thích thú. "Nếu chúng yêu thích những gì chúng đang làm, chúng sẽ tìm hiểu. Đó là triết lý của tôi. Tôi thích có cơ hội để đưa chúng vào trong các nhóm nhỏ, chia sẻ ý tưởng của mình, cảm thấy sự thử nghiệm trong tay của chúng ".

Trẻ em cũng phải thảo luận về các sự kiện trong mỗi khác trước khi tuyên bố câu trả lời. Cậu bé Mười tuổi Dante thấy các cuộc thảo luận nhóm hữu ích. "Bạn có thể đi đến một thỏa thuận," cậu bé nói. "Bạn có thể đi đến bất đồng. Nhưng đôi khi bạn chia sẻ ý kiến của bạn, bạn có thể tìm ra cái nào là phản ứng đúng và cái nào không. "

Tạo ra những cơ hội học tập

Bổ sung mới nhất cho chương trình này là phần song ngữ: tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các tác giả đang cố gắng để cung cấp một nguồn lực cho giáo dục song ngữ. Đây là một xu hướng phát triển trong nhiều trường học trên cả nước, bao gồm cả trường Mundo Verde. Hướng dẫn giảng dạy ở trường, Cô Berenice Pernalete nói có hướng dẫn song ngữ giúp các học sinh đến từ các nền tảng khác nhau. "Tôi nghĩ rằng đối với một trường tắm ngôn ngữ, một trong những điều mà để các giáo viên thúc đẩy sự tham gia của các học sinh và để chúng thực sự được sáng tạo đó là việc chúng được chia sẻ kinh nghiệm."

Giáo viên Karen Geating Rivera nói rằng mang những bí ẩn vào lớp học cho phép học sinh của mình phát triển một vài kỹ năng cùng một lúc, và học hỏi lẫn nhau. "Những đứa trẻ không nói được tiếng Tây Ban Nha ở nhà và đang học tiếng Tây Ban Nha như một ngôn ngữ thứ hai hoặc có thể là một ngôn ngữ thứ ba có thể nghe những người bản xứ nói trong một khung cảnh tự nhiên, chân thực và bắt đầu thu nhận được một số ngôn ngữ và ngược lại, " cô ấy nói. "Thực tế là chúng đang rời khỏi lớp học mà vẫn đang nói về những gì chúng tôi đã làm và nói cho tôi rằng tôi thực sự đã tạo ra một kinh nghiệm thực sự, một cái gì đó mà chúng có thể ra ngoài và tiếp tục sử dụng trong thực tế cuộc sống."

Cô nói, những chương trình "những bí ẩn một phút" này là một công cụ để giữ cho học sinh của cô tham gia và thúc đẩy toán học, khoa học và kỹ năng song ngữ của chúng.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục