Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trẻ em thích học các lớp học ngoài trời

Trẻ em thích học các lớp học ngoài trời

10/02/2017
Mức trung cấp

Kids enjoy learning in outdoor classes

If it does not rain, outdoor classes in the school’s garden are held everyday at the Hoa Mai Kindergarten in Hau Giang Province.

The kids learn how to dig up the soil, to sow, weed, water and harvest vegetable and flowers.

For over last four years now, the school has used more than 70sq.m as a garden for kids to grow vegetables and flowers, said school principal Nguyen Thi Hong Tham.

“Kids love the garden and they learn a lot from it,” she said.

For instance, they learn that certain types of vegetables or flowers are grown in different seasons and weather conditions.

The garden is divided into plots so that each one is suitable for different group – under three,  3-4, and 4-5 years old.

Growing a garden and conducting outdoor classes for kindergarteners is an iniative of Nguyen Thi Thuy My, who’s worked as a kindergarten teacher for almost 12 years.

My, who is also mother of a 10-year-old girl, said that her parents and parents-in-law were farmers living in the countryside, but her child was not familiar with vegetables and farm animals.

“I was unhappy to see that my daughter did not know much about fruits and vegetables whenever we visited her grandparents,” Mỵ said.

“When I tried to explain things about farming fruits and vegetables, she was very surprised and very eager to learn more,” Mỵ said, adding that she regrets not teaching her daughter all this earlier.

Her daughter’s curiosity and excitement inspired Mỵ to do something for students born and are living in urban areas. They are much more used to office buildings, houses, roads or vehicles than gardening, plants or vegetables.

In urban areas, images are used to help kids learn about fruits and vegetables, My said, adding that the conventional teaching method did not make the subject interesting for kids, and they were easily distracted.

However, when the kids attended outdoor classes in the garden, they were interested and focused on the lessons.

Sometimes, the kids are asked to prepare seeds or seedlings at home and bring them to school. During the outdoor classes, kids are shown how to sow seeds, grow seedlings, and water them. In the following days, they will remove weeds to make room for their vegetable to grow well. They are also asked to observe the differences – as the plants grow and get ready for harvesting.

“We sometimes record the kids during such outdoor activities and show them the clips later,’ Mỵ said, adding that the clips were very useful teaching aids.

Teachers would combine the visual aid illustrations with more detailed information and deliver messages like: “Remove the weed carefully to avoid hurting the flowers; Put rubbish in the bin; Don’t water too much. Let’s save water.”

“We aim to help kids form good habits and routines,” My said.

Le Thi Hoai Thu, the mother of a student in My’s class, said that after school, her child was very happy as she showed her the vegetables that she had nursed and cultivated at school.

“I’m happy too to see my child learn and be able to do new things,” Thu said.

Ngo Thi Tu Ngoc, vice principal of the Hoa Mai Kindergarten, said the idea to get kids closer to nature was not new, but it was something very suitable and valuable.

“Children can see different plants, fruits and vegetables around them, but they don’t learn much more about how they grow. Improving their knowledge of nature through practice is a good way to nurture their love for nature and get them engaged in protecting the environment.”

Source: VIETNAMNET

 

 

Trẻ con thích thú với các lớp học ngoài trời

Nếu trời không mưa thì các lớp học ngoài trời ở trong vườn trường sẽ được tổ chức mỗi ngày ở trường mẫu giáo Hoa Mai thuộc tỉnh Hậu Giang.

Trẻ em học làm như thế nào để đào đất, gieo hạt, làm cỏ dại, tưới nước và việc thu hoạch rau và hoa.

Trong hơn 4 năm qua, nhà trường đã dùng hơn 70 m2 như một vườn dành cho học sinh để trồng rau và hoa, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm nói.

" Học sinh yêu vườn và các em học nhiều từ nó," Cô chia sẻ.

Ví dụ, các em được học một số loại rau và hoa được trồng trong những mùa và điều kiện thời tiết khác nhau.

Khu vườn được chia thành những mảnh nhỏ vì vậy mỗi học sinh phù hợp cho nhóm khác nhau-dưới 3 tuổi, 3-4 tuổi và 4-5 tuổi.

Làm vườn và thực hiện bên ngoài lớp học dành cho trẻ em mẫu giáo là một sáng kiến của cô Nguyễn Thị Thùy My - cô giáo đã làm việc với vai trò là một giáo viên mầu non trong 12 năm qua.

Cô My cũng là mẹ của cháu gái 10 tuổi, đã chia sẻ rằng bố mẹ cô và bố mẹ chồng là những nông dân sống ở nông thôn, những đứa con của cô đã không quen thuộc với rau và những con vật nuôi.

Cô My chia sẻ: "Tôi buồn khi nhìn thấy con gái không biết nhiều về hoa quả và rau mỗi lần chúng tôi về thăm ông bà,"

Chị My đã nói, thêm rằng Bé đã thấy tiếc không dạy con gái tất cả điều này sớm hơn: "Khi Tôi cố gắng để giải thích những thứ về hoa quả và rau, bé đã rất ngạc nhiên và lắng nghe để học hỏi thêm,"

Sự tò mò và kích thích của con gái chị đã truyền cảm hứng cho chị My để làm điều gì đó cho những học sinh đang sống ở khu vực thành thị. Các em quen nhiều hơn vớ những tòa nhà văn phòng, những ngôi nhà, những con đường hoặc xe tải hơn là khu vườn, cây cối hoặc rau quả.

Trong khu vực thành thị, những hình ảnh thường giúp trẻ học về trái cây và rau. Chị My chia sẻ thêm rằng phương pháp dạy truyền thóng đã không tạo nên chủ đề thú vị cho trẻ, và các em không dễ tập trung.

Tuy nhiên, khi trẻ đã tham dự lớp học ngoài trời trong vườn, các em thích thú và tập trung vào bài học.

Đôi khi, trẻ đã hỏi để chuẩn bị hạt giống và cây con tại nhà và mang chúng tới trường. Trong quá trình lớp học ngoài trời, trẻ đã được đưa ra làm như thế nào để đào đất, trồng cây con, và tưới nước cho chúng. Trong những ngày tiếp theo, chúng sẽ được làm cỏ để làm phòng cho rau của các em phát triển tốt. Các em cũng đã hỏi để quan sát sự khác nhau-khi những cây phát triển và sẵn sàng cho thu hoạch.

"Đôi khi chúng tôi ghi nhận trẻ trong suốt quá trình hoạt động ngoài trời và sau đó cho các em thấy những clip," Chị My nói, thêm rằng những clipnày dạy học rất hữu ích.

Giáo viên muốn kết hợp những hình ảnh hỗ trợ trực quan với thông tin chi tiết và đưa ra những lời nhắc hơn nữa như: "Làm cỏ cẩn thận để tránh làm hỏng hoa; Bỏ rác vào thùng; Đừng tưới nước quá nhiều. Hãy tiết kiệm nước."

Chị My nói: "Chúng tôi mục địch giúp trẻ hình thành thói quen tốt."

Chị Lê Thị Hoài Thu, phụ huynh một bé trong lớp của Cô My, đã chia sẻ sau khi ở trường, bé đã rất hạnh phúc khi mà bé được nhìn rau của bé mà bé đã chăm sóc và trồng tại trường.

Chị Thu nói: "Tôi cũng hạnh phúc nhìn thấy bé học và có thể làm nhiều điều mới,"

Cô Ngô Thị Tú Ngọc, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Mai, đã nói ý tưởng để trẻ gần với thiên nhiên là không mới, nhưng đôi khi nó rất phù hợp và có giá trị.

"Trẻ em có thể nhìn thấy cây cối, trái cây và rau khác nhau cung quanh các em, nhưng các em không học nhiều về chúng lớn nên như thế nào. Sự cải thiện kiến thức tự nhiên của các em thông qua bài thực hành là một cách tốt đến với tình yêu thiên nhiên dành cho tự nhiên và giúp các em quan tâm bảo vệ môi trường"

 

Dịch bởi: Gamgau, GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục