Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tro và xỉ từ các nhà máy nhiệt điện đe dọa vịnh Hạ Long

Tro và xỉ từ các nhà máy nhiệt điện đe dọa vịnh Hạ Long

09/10/2017
Mức căn bản

Ash & slag from thermal power plants threatens Ha Long Bay

The seven million tons of ash and slag produced by the thermal power plants in Quang Ninh province are harming the environment and threatening Ha Long and Bai Tu Long Bays.

There are seven coal-fired thermopower plants in Quang Ninh with total designed capacity of 4,150 MW, which generate 16 percent of the country’s total electricity output. Of these, only two plants, Mao Khe in Dong Trieu Town and Mong Duong in Cam Pha City, are located far from residential quarters.

Under the power development plan approved by the Prime Minister, there would be two more thermal power plants in the province by 2020.

Most of the plants are situated in coastal areas with some plants close to the shores of Ha Long and Bai Tu Long Bays, thus causing pollution to the sea. Cam Pha City alone has four plants, one cement plant and many dumping grounds where coal residue  gathers.

The Cam Pha Plant developed by Vinacomin includes two electricity generation units with the total capacity of 600 MW. The dumping ground of the plant, covering an area of 34 hectares, is located next to the plant. With the ash amount of 1 million tons per annum, the dumping ground has become nearly full after seven years of operation.

As for Mong Duong 1 Plant, the dumping ground has the capacity of 2.25 million cubic meters, while 1.8 cubic meters have been used. A representative of Mong Duong said the dumping ground would be full in eight months.

He said that Mong Duong 1 and Mong Duong 2 Plants share some common items, so if Mong Duong 1 has to close down because of the dumping ground overloading, Mong Duong 2 will also have to halt its operation.

Meanwhile, under the PM decision No 1696 dated September 23, 2014 and No 452 dated April 12, 2017, the dumping grounds of thermal power plants will be designed for two-year production. The plants will not receive more land for ash-containing tanks. This will put pressure on the plants’ ash treatment.

A senior executive of Cam Pha Plant said the plant has signed contracts on selling ash & slag to two enterprises which will use the ash & slag as material for cement production. However, the volume that the two enterprises have bought has been modest.

Meanwhile, Mong Duong Plant has asked for permission to build a new dumping ground, but it has not received approval.

Deputy director of the Quang Ninh provincial environment department Pham Van Cuong said the department would instruct Cam Pha and Mong Duong to apply necessary measures to prevent ash & slag from drifting out to the environment, especially Bai Tu Long Bay.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tro và xỉ từ các nhà máy nhiệt điện đe dọa vịnh Hạ Long

7 triệu tấn tro và xỉ từ các nhà máy nhiệt điện của tỉnh Quảng Ninh đang gây tổn hại cho môi trường và đe dọa đến vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Có 7 nhà máy nhiệt điện đốt than ở Quảng Ninh với tổng công suất thiết kế là 4.150 MW, chiếm 16% tổng sản lượng điện của cả nước. Trong số này, chỉ có hai nhà máy, Mạo Khê ở thị xã Đông Triều và Mông Dương thuộc thành phố Cẩm Phả, là nằm cách xa khu dân cư.

Theo kế hoạch phát triển điện năng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ có thêm hai nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.

Hầu hết các nhà máy nằm ở các vùng ven biển với một số nhà máy gần bờ biển của vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, vì thế đang gây ra ô nhiễm biển. Riêng thành phố Cẩm Phả có bốn nhà máy, một xưởng xi măng và nhiều bãi thải tro than tập trung quanh nơi tập kết than.

Nhà máy Cẩm Phả do Vinacomin phát triển bao gồm hai tổ máy sản xuất điện với tổng công suất 600 MW. Bãi rác của nhà máy, với diện tích 34 ha, nằm ngay cạnh nhà máy. Với lượng tro khoảng 1 triệu tấn/năm, bãi thải tro đã gần như đầy sau bảy năm hoạt động.

Đối với nhà máy Mông Dương 1, bãi rác có sức chứa 2,25 triệu mét khối, trong khi 1,8 mét khối đã được sử dụng. Một đại diện của Mông Dương cho biết, bãi chứa tro sẽ đầy trong 8 tháng nữa.

Ông nói rằng các nhà máy Mông Dương 1 và Mông Dương 2 dùng chung một số mặt hàng, vì vậy nếu Mông Dương 1 phải đóng cửa do quá tải bãi chứa, Mông Dương 2 cũng sẽ phải ngừng hoạt động.

Trong khi đó, theo Quyết định số 1696 của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 9 năm 2014 và số 452 ngày 12 tháng 4 năm 2017, bãi chứa rác của các nhà máy nhiệt điện sẽ được thiết kế cho việc sản xuất trong hai năm. Các nhà máy sẽ không nhận được thêm đất để làm bãi chứa tro than. Điều này sẽ gây áp lực lên công tác xử lý tro than.

Một cán bộ cấp cao của nhà máy Cẩm Phả cho biết nhà máy đã ký hợp đồng bán tro và xỉ cho hai doanh nghiệp sử dụng tro và xỉ làm nguyên liệu để sản xuất xi măng. Tuy nhiên, khối lượng mà hai doanh nghiệp đã mua còn rất khiêm tốn.

Trong khi đó, nhà máy Mông Dương đã xin cấp phép xây dựng một bãi chứa mới nhưng chưa được phê duyệt.

Chi cục phó Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Văn Cường cho biết, Bộ sẽ chỉ thị cho Cẩm Phả và Mông Dương áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tro và xỉ bị cuốn ra ngoài môi trường, đặc biệt là Vịnh Bái Tử Long.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục