Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Ứng dụng tạp chí vào các hoạt động trong lớp học

Ứng dụng tạp chí vào các hoạt động trong lớp học

03/01/2017
Mức căn bản

Activities for using magazines in the classroom

Magazines are a rich source of authentic materials and can be very motivating and inspire a wide range of activities.

You can bring whole magazines to class to stimulate interest in British culture, to introduce the topic of media and language or just to help students get to grips with handling a whole publication in English. If possible, it's good to use copies of teen magazines or language magazines. Here are some ideas and tips to help you get the best from them.

The cover

_ Use the cover image to brainstorm words associated with the picture (and probable topics to be found in the magazine).

_ Look at the headlines on the cover to predict the main topics featured inside. Ask: Which would you read first? For higher levels: What types of words are used to make you want to read?

_ Choose the best cover from a selection of 4 magazines. Hold a class vote. Which cover do you like best? Why? For higher levels: What makes a good cover?

Using a whole magazine

_ Set a time limit for these tasks to encourage students to skim through the publications.

_ Ask students in pairs to skim through their magazine and list the types of topics covered. Encourage use of headlines and pictures to guess topic types. Compare their topic list with the contents page.

_ Write the key headlines from all main feature articles on the board and dictate a list of topics or themes. Ask students to match the topics to the headlines on the board. Then check using the magazine.

_ Provide quiz questions set to a time limit:

+ Where can you read about dogs?

+ Where can you find out about British schools?

+ Where can you read about music?

_ For intermediate students or above, make questions and then get pairs or groups to make their own questions using your examples: 

+ Which British pop singer is interviewed this week?

+ What's the most popular sport in schools?

+ Which type of food is described in the eating section?

+ Can you find a new type of clothing in the magazine?

+ Can you find a flag on page 10?

Choose what you like

  • _ Ask students to skim through and quickly select the article/page which appeals to them most. They can tell their group or class why. This helps you see what types of topic they are interested in for future planning of conversation topics.
  • _ Higher levels can choose a short feature and read in their group. Each group then makes an oral summary of the article to report back to the rest of the class.

Comprehension

_ The difficulty depends on the class level. Use graded language magazines to do this with lower levels and authentic magazines for intermediate level and up.

_ Give them a list of headlines from the magazine and a sentence/sub headings or short text from each article. Can they match headlines to the extracts from articles? Do this in pairs.

_ Select one article or give higher level students the choice. Students imagine they are the journalist who wrote the article. Pairs think of 4 or 5 main questions that the journalist asked to get his information. (works well with pop star interviews or descriptions of events or a news story of something that happened).

_ Pool all the questions or put 2 pairs in a group of 4 to pool their questions. Then ask student to role play the conversation between the journalist and his interviewee, using their invented questions and what they have learned from the article. Use short articles for this activity.

Magazine pictures

_ Even lower levels can do tasks describing pictures and finding pictures in a magazine even if they are not yet proficient enough to read a real English magazine.

_ Students bring in a copy of their favourite magazine and describe it to the rest of the class next lesson, saying why they like it.

 

Source: Clare Lavery (teachingenglish)

 

 

Ứng dụng tạp chí vào các hoạt động trong lớp học

Tạp chí là một nguồn tài liệu phong phú có độ tin cậy cao và thể thúc đẩy cũng như khơi gợi cảm hứng cho hàng loạt các hoạt động trong lớp học.

Bạn có thể mang toàn bộ các cuốn tạp chí đến lớp để gợi nên hứng thú đối với văn hóa Anh quốc, hay để giới thiệu chủ đề của môi trường và ngôn ngữ hoặc chỉ là để giúp học sinh nắm vững cách trình bày hết toàn bộ một ấn phẩm bằng tiếng Anh. Nếu được thì việc sử dụng những ấn phẩm của các tạp chí dành cho thanh thiếu niên hay của các tạp chí ngôn ngữ là điều rất tốt. Sau đây là một số ý tưởng và mẹo để bạn có thể sử dụng tốt các tạp chí vào việc dạy học.

Bìa tạp chí

_ Dùng hình ảnh của bìa tạp chí để đưa ra bất kỳ từ nào có liên quan đến hình ảnh đó (có thể các chủ đề sẽ được tìm thấy ngay trong cuốn tạp chí).

Nhìn vào những hàng tiêu đề trên trang bìa để dự đoán các chủ đề chính được đưa ra trong cuốn tạp chí. Hỏi: Các em sẽ đọc cái nào đầu tiên? Ở trình độ cao hơn thì hỏi: Những loại từ ngữ nào mà khi dùng sẽ cuốn hút người đọc?

Chọn một trang bìa tốt nhất trong 4 cuốn tạp chí. Tổ chức một cuộc bầu chọn trong lớp. Trang bìa nào mà các em thích nhất? Ở trình độ cao hơn thì hỏi: Những gì tạo nên một trang bìa tốt?

Dùng toàn bộ các phần của cuốn tạp chí

_ Giới hạn thời gian đối với những phần việc này để khuyến khích các em đọc lướt qua các ấn phẩm.

Yêu cầu các em lập thành từng đôi học tập sau đó đọc lướt qua tạp chí và liệt kê những loại chủ đề đọc được. Khuyến khích việc sử dụng các tiêu đề và tranh ảnh để đoán loại chủ đề. So sánh danh sách chủ đề của các em với trang nội dung.

Viết các tiêu đề then chốt lấy từ tất cả các bài báo tiêu biểu lên bảng và đọc cho các em viết một danh sách các đề tài và chủ đề. Yêu cầu học sinh nối các chủ đề với các tiêu đề trên bảng. Sau đó dùng tạp chí để kiểm tra.

_ Đưa ra các câu đố nhanh:

+ Các em có thể đọc chuyện về những chú chó ở phần nào?

Ở phần nào các em có thể tìm thấy thông tin về các trường học Anh quốc?

Phần nào nói về âm nhạc?

Đối với các em học sinh cấp trung và cao hơn, giáo viên đặt câu hỏi và sau đó lập các em thành đôi hoặc nhóm để tự đặt câu hỏi dựa theo mẫu của giáo viên:

Ca sĩ nhạc pop nào của Anh quốc được phỏng vấn trong tuần này?

Môn thể thao nào phổ biến nhất ở các trường học?

Loại thức ăn nào được miêu tả trong mục ẩm thực?

Các em có thể tìm thấy một loại trang phục mới trong tạp chí không?

Các em có tìm thấy một lá cờ ở trang 10 không?

Chọn những gì bạn thích

_ Yêu cầu học sinh đọc lướt qua và nhanh chóng chọn bài báo/trang mà các em thấy thích thú nhất. Các em có thể phát biểu với nhóm hoặc cả lớp lý do tại sao thích. Điều này giúp giáo viên biết được những chủ đề mà các em cảm thấy hứng thú để chuẩn bị kế hoạch trong tương lai cho các chủ đề nói chuyện. _ Ở các mức cao hơn, các em có thể chọn một bài đặc biệt và đọc trong nhóm mình. Mỗi nhóm sau đó sẽ tóm tắt bằng lời về bài báo để báo cáo với các bạn còn lại trong lớp.

Lĩnh hội

_ Độ khó phụ thuộc vào trình độ của lớp. Để thực hiện việc lĩnh hội, đối với các em có mức tiếp thu thấp hơn nên sử dụng các tạp chí ngôn ngữ chọn lọc và dùng những tạp chí đáng tin cậy đối với các em ở mức trung và cao hơn.

_ Cho các em một danh sách các tiêu đề lấy từ tạp chí và một câu/các tiêu đề phụ hoặc một đoạn trích ngắn từ mỗi bài báo. Các em có thể nối các tiêu đề với các đoạn trích lấy ra từ những bài báo? Làm việc theo đôi.

_ Chọn một bài báo hoặc để các học sinh ở mức cao hơn chọn. Các học sinh tưởng tượng rằng các em là những nhà báo viết ra những bài này. Làm theo đôi và suy nghĩ 4 hoặc 5 câu hỏi chính mà các nhà báo đưa ra để lấy thông tin. (thực hành tốt đối với các cuộc phỏng vấn ngôi sao nhạc pop hoặc miêu tả về các sự kiện hay một câu chuyện được đưa tin về cái gì đó đã xảy ra).

Chia đều các câu hỏi hoặc chọn 2 đôi trong số 4 đôi để chia các câu hỏi. Tiếp đó yêu cầu học sinh sắm vai vào cuộc đối thoại giữa nhà báo và người được phỏng vấn, dùng những câu hỏi mà các em nghĩ ra và những gì các em đã học đươc từ bài báo. Sử dụng các bài báo ngắn cho hoạt động này.

Tranh ảnh tạp chí

Các em ở những mức thấp hơn cũng có thể thực hiện được những phần việc như là mô tả tranh ảnh và tìm kiếm tranh ảnh trong một cuốn tạp chí cho dù thậm chí các em chưa đủ thành thạo để đọc một cuốn tạp chí tiếng Anh thật sự.

Các học sinh mang đến một ấn phẩm của cuốn tạp chí mà các em yêu thích và mô tả về nó trước cả lớp vào tiết học sau, nói lý do mà các em thích tạp chí đó.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục