Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Ứng phó với ô nhiễm môi trường biển

Ứng phó với ô nhiễm môi trường biển

08/03/2017
Mức trung cấp

Response to marine pollution

Why is this important?

Accidental oil spills and cleaning operations are the main source of pollution from ships, placing enormous demands on the national authorities responsible for response and clean-up operations. Europe is the world's largest market of crude oil imports, transported from and to Europe mainly by sea. Inevitably, some of this makes its way into the sea, whether by accident or resulting from ship operations. "Prestige" and "Erika" are examples of the frightening environmental damage that can be caused by accidents of large oil spills.

How are we helping?

Since 1978, the EU has played a vital role in the response to marine pollution and today its role has become even greater with the response coordination ensured by its Emergency Response Coordination Centre and with marine pollution preparedness and response services provided by the European Maritime Safety Agency (EMSA).

At the end of the 70s, an action programme against hydrocarbons pollution was set in motion and later extended to other harmful substances. EU efforts were reinforced in 1984 by setting up the "Urgent Pollution Alert Section" to provide operational support to Member States. Preparedness and response mechanisms in the field of marine pollution were reinforced by the Community cooperation framework that ran between 2000 and 2006.

EMSA was established by the European Union in 2002 in the aftermath of the Erika disaster. EMSA assumes the leading role in ensuring a uniform and effective level of maritime safety, maritime security, prevention of and response to pollution caused by ships as well as response to marine pollution caused by oil and gas installations and providing technical and scientific assistance to the European Commission and Member States.

EMSA manages a network of standby at-sea oil spill recovery vessels based in all the regional seas of Europe. These are normal commercial vessels which carry out day-to-day operations but, upon request, cease their normal activities and quickly move to the scene of the oil spill. The Agency also provides satellite imagery for detection and monitoring of oil spills, pollution response experts to give operational and technical assistance, and information service for chemical spills at sea.

Often, cleaning efforts and recovery from an oil spill require costs which go beyond what a single country can bear. Therefore, a number of regional and bilateral cooperation agreements were established between maritime states. The EU participates in these agreements and conventions that cover the regional seas around Europe like the Helsinki and Barcelona conventions, and Lisbon and Bonn Agreements.

The EU Civil Protection Mechanism also intervenes in marine pollution emergencies. When a request for assistance is received following a marine pollution incident, the Emergency Response Coordination Centre can quickly mobilise oil recovery capacity and expertise from the participating states and EMSA, and facilitate the deployment of these assets and the EU Mechanism team.

Source: EUROPEAN COMMISSION

Ứng phó với ô nhiễm môi trường biển

Vì sao đây là vấn đề cấp thiết?

Sự cố tràn dầu và các hoạt động vệ sinh trên tàu là nguyên cơ chính gây ô nhiễm do tàu. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các cơ quan có thẩm quyến quốc gia phải có trách nhiệm ứng phó và tổ chức các hoạt động vệ sinh. Châu Âu là thị trường lớn nhất thế giới nhập khẩu dầu thô. Đường vận chuyển của Châu Âu chủ yếu là đường biển. Theo cách nào đó, có thể là do sự cố hay quá trình vận hành tàu biển, chắc chắn một số lượng dầu nhất định đã đổ xuống biển. Tai nạn "Prestige" và "Erika" là những ví dụ về những thiệt hại môi trường kinh hoàng được cho là gây ra bởi sự cố tràn dầu nghiêm trọng.

Giải pháp là gì?

Từ năm 1978, EU đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ứng phó với ô nhiễm biển và ngày nay vai trò này càng quan trọng hơn do sự phối hợp ứng phó được bảo đảm bởi Trung tâm Điều phối ứng cứu khẩn cấp của mình và với các dịch vụ ngăn ngừa và ứng phó ô nhiễm biển của Cơ quan An toàn hàng hải châu Âu (EMSA).

Chúng ta giúp đỡ bằng cách nào?

Vào cuối những năm 70, một chương trình hành động chống lại ô nhiễm môi trường do chất hydrocacbon thải ra từ máy móc và sau đó mở rộng ra các chất có hại khác. Năm 1984, EU đã nổ lực tăng cường hơn bằng cách thiết lập các " Bộ phận cảnh báo ô nhiễm khẩn" để hỗ trợ hoạt động cho các quốc gia thành viên. Cơ chế ngăn ngừa và ứng phó trong lĩnh vực ô nhiễm môi trường biển được tăng cường bởi các khuôn khổ hợp tác cộng đồng hoạt động từ năm 2000 và 2006.

Năm 2002, EMSA được thành lập bởi Liên minh châu Âu sau thảm họa Erika. EMSA cho rằng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo một mức thống nhất và có hiệu quả về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa và ứng phó với ô nhiễm gây ra bởi tàu cũng như ứng phó với ô nhiễm biển do lắp đặt hệ thống dầu khí và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và khoa học cho châu Âu Ủy ban và các nước thành viên.

EMSA quản lý một mạng lưới các tàu dự bị khắc phục sự cố tràn dầu trên biển được định vị trên tất cả các vùng biển của khu vực châu Âu. Đây là những tàu thương mại bình thường vận hành ngày qua ngày nhưng khi được yêu cầu ngừng hoạt động bình thường thì chúng nhanh chóng di chuyển đến hiện trường của vụ tràn dầu. Cơ quan này cũng cung cấp hình ảnh vệ tinh để phát hiện và theo dõi các sự cố tràn dầu, các chuyên gia ứng phó ô nhiễm hỗ trợ vận hành và kỹ thuật, và dịch vụ thông tin sự cố tràn hóa chất trên biển.

Thông thường, chi phí cho những nỗ lực làm sạch và phục hồi một vụ tràn dầu nằm ngoài sức chịu đựng của một quốc gia. Do đó, một số thỏa thuận hợp tác khu vực và song phương đã được thiết lập giữa các quốc gia có đường biển. EU tham gia vào các hiệp định và công ước này, bao gồm các vùng biển trong khu vực xung quanh Châu Âu như Hiệp ước Helsinki và Barcelona, và Hiệp định Lisbon và Bonn.

Cơ chế bảo vệ công dân EU cũng can thiệp vào những trường hợp khẩn cấp ô nhiễm môi trường biển. Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ sau một sự cố ô nhiễm biển, Trung tâm điều phối ứng cứu khẩn cấp có thể nhanh chóng huy động công suất thu hồi dầu và các chuyên gia từ các nước tham gia và EMSA, và tạo thuận lợi cho việc triển khai các tài sản và các nhóm cơ chế EU.

 

Dịch bởi: Baolinh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục