Bài viết liên quan:

A FUSSY CUSTOMER

Once there was a man who was very fussy about food. One day, he felt like having some seafood and went to a restaurant and ordered some oysters.

The man said to the waiter, "Please check that oysters are neither too large nor too small, neither too salty not too fried, neither too fat, nor too thin."

At this the waiter said, "Do you want them with or without pearls?"

The man realized that the waiter was taunting him and understood that one should not be so much fussy about things.

Source: Kids Front

 

 

Một vị khách khó tính

Ngày xưa, có một người đàn ông rất khó tính trong ăn uống. Một ngày nọ, ông ta thích dùng một ít hải sản và đã đi tới một nhà hàng. Ông ấy gọi món hàu.

Ông ta đã nói với phục vụ:" Làm ơn kiểm tra những con hàu nào mà không quá lớn cũng không quá nhỏ, không quá mặn mà cũng không quá khô, không quá béo mà cũng không quá gầy"

Lúc đó, người phục vụ hỏi: " Vậy ông muốn chúng có ngọc trai hay không"

Người đàn ông đã nhận ra người phục vụ đang chế giễu mình và đã hiểu một điều rằng không nên quá khó tính về mọi thứ.

 

Dịch bởi: GiangLe