Bài viết liên quan:

TASTE OF A DISH

One day, Rita angrily said to her mother, "This dish is not tasty. I can't have it."

At this, the mother said, "I will try to make it tastier at dinner."

In the afternoon, both of them went to the kitchen garden. There, the mother uprooted some potatoes and Rita gathered them in her skirt. They kept working till dusk.

Rita felt tired and asked the mother to cook the food fast. When mother served the dish, Rita had it with relish and said, "now the dish is very tasty."

Source: Kids Front

 

 

 

Vị ngon của một món ăn

Một ngày nọ, Rita giận dữ đã nói với mẹ của cô ấy:" Món ăn này không ngon. Con không thể ăn được."

Khi đó, mẹ cô ấy nói rằng: "Mẹ sẽ cố làm nó ngon hơn vào bữa tối."

Vào buổi chiều hôm đó, họ đã đi tới vườn rau. Ở đó, người mẹ nhổ một vài củ khoai tây và Rita nhặt chúng bỏ vào chiếc váy của mình. Họ làm việc đến tối.

Rita cảm thấy mệt và nói mẹ nấu ăn thật nhanh. Khi mẹ dọn các món ăn ra, Rita đã thưởng thức chúng và nói: "Bây giờ các món ăn đã rất ngon."

 

Dịch bởi: xmsodo