The child and his mother

A curious child asked his mother: “Mommy, why are some of your hairs turning grey?”

The mother tried to use this occasion to teach her child: “It is because of you, dear. Every bad action of yours will turn one of my hairs grey!”

The child replied innocently: “Now I know why grandmother has only grey hairs on her head.”

 

Source: Author Unknown

 

 

Mẹ và con

Một đứa trẻ tò mò hỏi mẹ: "mẹ, tại sao mẹ có vài sợi tóc bạc?"

Mẹ cậu bé nhân cơ hội này để dạy con của mình: "Nó là do con đó, con trai ạ. Mỗi hành động không tốt của con sẽ làm một sợi tóc của mẹ trở thành bạc!"

Đứa bé nói lại một cách ngây thơ rằng: "Bây giờ con đã biết tại sao tóc của bà ngoại bạc trắng rồi"

 

Dịch bởi: Jasonle