Bài viết liên quan:

Position has its value

Once upon a time a goat was grazing near her master's cottage. All of a sudden, she saw green grass growing on the roof of the cottage. Deciding to enjoy it, she leaped onto the roof and started browsing the green shoots of the grass.

Just then a wolf came there and seeing the goat, his mouth started watering. But he was unable to get to the roof of the cottage. So, he turned to go away to look for some other prey.

The goat saw the wolf licking his chops. So, she laughed in her sleeves and looked at him with jeering eyes. The wolf being helpless had to tolerate this mockery.

While walking away, the wolf looked up and said, "Young lady! Its not you who is mocking at me but it is the height at which you are standing. Your high position has given you your value."

Source: Kids Front

 

 

Mỗi vị trí đều có giá trị riêng của nó

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng dê đang gặm cỏ gần ngôi nhà tranh của chủ nó. Bỗng nhiên, cô bé thấy một đám cỏ xanh mọc trên mái tranh. Quá thích thú, nó bèn nhảy lên mái nhà và bắt đầu gặm những chồi cỏ non.

Chợt có một lão sói xuất hiện và nhìn thấy nàng dê, những giọt nước miếng thèm thùa của hắn bắt đầu rơi lả chả. Nhưng tiếc thay, lão ta không thể nào lên mái nhà được. Vì vậy, hắn rẽ đi để tìm con mồi khác.

Cô bé nhìn thấy con sói liếm mép. Cô bé cười và nhìn với ánh mắt chế giễu lão sói. Lão sói sẽ không tha thứ cho sự nhạo báng này.

Trong khi bỏ đi, lão ta nhìn lại và nói "dê con! Mày dám chế giễu tao nhưng do chỗ mày đứng quá cao, tao không thể trèo lên được. Nhờ nó mà mày có thể tránh khỏi móng vuốt của tao".

 

Dịch bởi: Sara