Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam có kế hoạch dạy ngoại ngữ từ lớp một

Việt Nam có kế hoạch dạy ngoại ngữ từ lớp một

17/04/2017
Mức căn bản

Vietnam plans to teach foreign language from first grade

Vietnam plans to teach foreign language from first grade

Obligatory foreign language studies currently start from sixth grade, but a new program would start them sooner.

Vietnam is drafting a new education program to introduce foreign languages into its first grade curriculum, according to the Ministry of Education and Training.

Nguyen Minh Thuyet, head of the program, said it will mean primary school pupils would be taught at least one foreign language from a younger age.

Classes could start from third grade, but areas "with sufficient conditions" could start teaching from first grade, he said.

No details have been discussed about which foreign language should be selected for the young learners, but given current programs, the option is likely to be English. A number of schools also teach French, Russian or Chinese as their primary foreign language.

Obligatory foreign language lessons in Vietnam currently start from sixth grade, but many children in big cities are sent to foreign language centers from as young as three years old.

Thuyet said primary school pupils should only study a foreign language for about an hour a week, because any more would overwhelm them.

Other core parts of primary education will continue to be math, Vietnamese and education about life, nature, society and technology. Computer studies, arts and sports will also be obligatory.

The new program aims to provide early vocational orientation, and will include classes about laws and economics from 10th grade, Thuyet said.

He said the draft will receive public feedback before taking effect next year.

Source: Vnexpress

Việt Nam có kế hoạch dạy ngoại ngữ từ lớp một

Ngoại ngữ bắt buộc bắt đầu học từ năm lớp 6, nhưng chương trình mới sẽ bắt đầu sớm hơn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Việt Nam đang soạn thảo một chương trình giáo dục mới nhằm giới thiệu ngôn ngữ nước ngoài vào chương trình học của lớp một

Ông Nguyễn Minh Thuyết, người đứng đầu chương trình, nói rằng điều đó có nghĩa là học sinh tiểu học sẽ được dạy ít nhất một ngoại ngữ từ khi còn nhỏ.

Ông nói " các lớp có thể bắt đầu từ lớp ba, nhưng những vùng " với đủ điều kiện" có thể bắt đầu giảng dạy từ năm lớp một.

Không có chi tiết nào được thảo luận về ngôn ngữ nước ngoài nên được lựa chọn cho những người trẻ học, nhưng với các chương trình hiện tại, lựa chọn này có thể là tiếng Anh. Một số trường cũng dạy tiếng Pháp, Nga hoặc Trung Quốc như là ngoại ngữ chính của họ.

Các bài học ngoại ngữ bắt buộc ở Việt Nam hiện nay bắt đầu từ lớp 6, nhưng nhiều trẻ ở các thành phố lớn được gửi đến các trung tâm ngoại ngữ từ khi còn nhỏ lúc ba tuổi.

Ông Thuyết cho biết học sinh tiểu học chỉ nên học một ngoại ngữ khoảng một giờ một tuần, bởi vì hơn nữa sẽ quá tải cho học sinh.

Các bộ phận chính của giáo dục tiểu học tiếp tục là toán, tiếng Việt và giáo dục về cuộc sống, bản chất, xã hội và công nghệ. Các nghiên cứu máy tính, nghệ thuật và thể thao cũng sẽ bắt buộc.

Ông Thuyết nói, Chương trình mới nhằm định hướng nghề nghiệp sớm bao gồm các lớp về luật pháp và kinh tế từ lớp 10.

Ông nói bản dự thảo sẽ nhận được phản hồi của công chúng trước khi có hiệu lực vào năm tới.

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục