Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam có kế hoạch rút ngắn chương trình giảng dạy đại học

Việt Nam có kế hoạch rút ngắn chương trình giảng dạy đại học

13/11/2016
Mức trung cấp

Vietnam plans to shorten university curricula

University curricula in Vietnam will be shortened by up to one year, according to a new framework of the country’s national education system recently approved by the prime minister.

A lecture at the University of Economics Ho Chi Minh City. Tuoi Tre

The new framework, effective from October 18, is expected to lay the groundwork for a comprehensive makeover of Vietnam’s education, Deputy Minister of Education and Training Bui Van Ga told Tuoi Tre (Youth) newspaper on Sunday.

According to the new framework, Vietnam’s 12-year general education will be left as it is, while higher education will be shortened from between four and six years to between three and five years.

Undergraduates in Vietnam currently take on average four years to earn a bachelor’s degree, five years to earn a bachelor of engineering degree, and six years for a bachelor of medicine degree.

The new framework looks to reduce these periods to three, four, and five years respectively, Ga said.

The deputy minister added that the shortening of university time would help put fresh graduates into the workforce as quickly as possible.

“In Vietnam, the [old] framework for the national education system had been based upon the 2005 and 2009 laws on education. However, the global picture of education has evolved so much over the past years that it demands adjustments in our own education system to catch up with other countries,” Ga said.

The current credit-based system employed by most Vietnamese universities already allows students to compress their time in university by up to one year by registering for more courses in each semester.

Therefore, Ga said, shortening the curricula is not equivalent to cutting down on the amount of knowledge students get from their tertiary education, but rather reflects a change in the method of delivering the same knowledge to students.

“[The new framework] states clearly that the goal of teaching has been changed from imparting knowledge to students to instructing them to discover their own capabilities and traits. This is done through more time reserved for self-guided study and independent research and less for lectures,” the deputy minister explained.

Parts of the new framework that do not violate Vietnam’s current laws on education would be effective immediately, while those that do would be implemented later, after the said laws have been revised, Ga said, addressing legal concerns surrounding the new framework.

Bui Van Ga, Vietnam's Deputy Minister of Education and Training. Photo: Tuoi Tre 

Source: Tuoitre News

 

 

Việt Nam có kế hoạch rút ngắn chương trình giảng dạy đại học

Chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam sẽ được rút ngắn đến một năm, theo khuôn khổ mới của hệ thống giáo dục quốc gia, gần đây đã nhận được sự phê duyệt của Thủ tướng.

Một buổi giàng dạy tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi Trẻ

Theo khuôn khổ mới, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10, dự kiến sẽ đặt nền móng cho một cuộc cải cách toàn diện giáo dục của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Bùi Văn Ga nói với Báo Tuổi Trẻ vào ngày chủ nhật.

Theo chương trình mới, giáo dục phổ thông 12 năm của Việt Nam vẫn sẽ như củ, trong khi giáo dục đại học sẽ được rút ngắn từ khoảng bốn và sáu năm xuống còn ba năm đến năm năm.

Sinh viên đại học ở Việt Nam hiện đang mất trung bình bốn năm để lấy bằng cử nhân, năm năm để có được một bằng cử nhân kỹ thuật và sáu năm cho một bằng cử nhân của Đại học y khoa.

Ông Ga nói rằng chương trình mới nhằm giảm thời gian học xuống còn ba, bốn, và năm năm, tương ứng.

Thứ trưởng cho biết thêm, việc rút ngắn thời gian học sẽ giúp đưa sinh viên tốt nghiệp vào lực lượng lao động sớm nhất có thể.

"Ở Việt Nam, khuôn khổ cũ của hệ thống giáo dục quốc gia được dựa trên luật giáo dục năm 2005 và 2009. Tuy nhiên, bức tranh toàn cầu của giáo dục đã phát triển rất nhiều trong những năm qua đòi hỏi những điều chỉnh trong hệ thống giáo dục của chúng ta để bắt kịp với các nước khác" ông Ga cho biết.

Chương trình học theo tín chỉ hiện nay đang được sử dụng bởi hầu hết các trường đại học ở Việt Nam giúp cho phép các sinh viên có thể giảm thời gian học đại học đến một năm bằng cách đăng ký thêm nhiều môn học trong mỗi học kỳ.

Ông Ga cho biết, do đó việc rút ngắn thời gian không đồng nghĩa với việc cắt giảm khối lượng kiến thức mà học sinh có được từ trường đại học của họ, mà là phản ánh sự thay đổi trong phương pháp cung cấp các kiến thức tương tự cho học sinh.

"Khuôn khổ mới nêu rõ rằng mục tiêu của việc giảng dạy đã được thay đổi từ truyền đạt kiến thức cho học sinh thành hướng dẫn sinh viên khám phá ra khả năng và đặc điểm riêng của mình. Điều này được thực hiện thông qua việc dành nhiều thời gian dành cho việc tự học và nghiên cứu độc lập và ít các bài giảng hơn" thứ trưởng giải thích.

Nhiều phần của khuôn khổ mới không vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam về giáo dục sẽ có hiệu lực ngay lập tức, trong khi những phần còn lại sẽ được thực hiện sau đó, sau khi các điều luật này đã được sửa đổi, ông Ga cho biết thêm về việc giải quyết các vấn đề pháp lý xung quanh khuôn khổ mới.

Ông Bùi Văn Ga Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục