Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Việt Nam, đất nước của xe máy, sẽ sớm có một cuộc bùng nổ xe hơi

Việt Nam, đất nước của xe máy, sẽ sớm có một cuộc bùng nổ xe hơi

21/11/2016
Mức trung cấp

Vietnam, the nation of motorbikes, may soon see a car boom

Tax cuts will reduce prices by more than 40 percent and make cars much more affordable to the country's middle class

The government on Tuesday submitted to lawmakers a plan to cut tariffs and luxury taxes that can send car prices down by 42 percent in 2019. 

Under the plan, prices for cars with small engines will fall significantly while those with engines of three liters and above will surge. 

Those who plan to buy cars may welcome the news. Currently, multiple layers of taxes and fees mean that many cars in Vietnam cost twice as much as the same models in other countries. 

On average a car in Vietnam is subjected to no fewer than 10 taxes and fees, including an import tariff of 50-70 percent, a special consumption tax of 40-60 percent, a value added tax of 10 percent and a registration fee of around US$900. Not to mention a wide range of fees that drivers have to pay after buying a car. 

But high car prices are not always a bad thing for the country, whose transport infrastructure is already strained to a point that some cities have planned to trim sidewalks and reduce bus services to make way for personal vehicles. 

A sudden and sharp cut in car prices will drive car sales and worsen congestion, especially in major cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City.

Even before price cuts are made, this year has been a successful year for car dealers. More than 120,000 new cars have been registered so far, a 50 percent increase over the same period last year.

The proposed tax policy for 2019 will allow affordable small cars from the regional bloc ASEAN, particularly from Indonesia and Thailand, to flood the local market. Trade deficit concerns aside, the problem of traffic jams will certainly get bigger. 

A representative of an auto company in Vietnam, who asked not to be named, was quoted as saying in a Thanh Nien report last week that the anticipated trade deficit and traffic gridlock will eventually lead to policy U-turns.

“Policymakers may issue regulations to limit personal cars, which will make the auto market unstable,” he said. “Investors are afraid of unstable policy.” The prediction is not without precedence. In 2007, the Finance Ministry reduced import duties on cars several times, from 90 percent to 60 percent. 

A year later, it increased the tariffs to 70 percent, to curb an expanding trade gap and a worsening traffic problem. 

So what should Vietnam do with its auto industry? 

At some point the country will have to decide if it really wants more cars and how transport infrastructure should be developed to keep up with a growing number of personal vehicles. If taxes and tariffs are to be cut, how deep should the cuts be?

Flip-flopping on policies will create uncertainty, and in this case can even bring chaos to the streets. So when it comes to cars, policymakers should be really sure where they want to go. 

Source: Thanhnien News

Việt Nam, đất nước của xe máy, sẽ sớm có một cuộc bùng nổ xe hơi

Cắt giảm thuế sẽ giảm giá hơn 40% và làm giá cả của những chiếc xe phải chăng hơn với tầng lớp trung lưu của đất nước.

Chính phủ hôm thứ ba đệ trình cho các nhà lập pháp một kế hoạch cắt giảm thuế hải quan và thuế xa xỉ phẩm mà có thể làm giá xe giảm 42 phần trăm vào năm 2019.

Theo kế hoạch, giá cho xe có động cơ nhỏ sẽ giảm đáng kể, trong khi những người có động cơ ba lít trở lên sẽ tăng.

Những người dự định mua xe có thể chào đón tin tức này. Hiện nay, nhiều khoản thuế và phí nghĩa là rất nhiều xe ô tô ở Việt Nam đắt gấp đôi như các mô hình tương tự ở các nước khác.

Tính trung bình một chiếc xe hơi ở Việt Nam là đối tượng không ít hơn 10 loại thuế và lệ phí, bao gồm thuế nhập khẩu từ 50-70 phần trăm, thuế tiêu thụ đặc biệt từ 40-60 phần trăm, thuế giá trị gia tăng là 10 phần trăm và lệ phí đăng ký khoảng 900$. Không đề cập đến một loạt các khoản phí mà người lái phải trả sau khi mua một chiếc xe hơi.

Tuy nhiên, giá xe cao không phải luôn luôn là một điều xấu cho đất nước, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đã căng thẳng đến mức mà một số thành phố đã lên kế hoạch để cắt vỉa hè và giảm các dịch vụ xe buýt để dọn đường cho phương tiện cá nhân.

Một cắt giảm đột ngột và mạnh của giá xe sẽ làm việc bán xe và tắc nghẽn xấu đi, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay cả trước khi giảm giá được thực hiện, trong năm nay là một năm thành công đối với các đại lý xe hơi. Hơn 120.000 chiếc xe mới đã được đăng ký cho đến nay, một sự gia tăng 50 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính sách thuế đề xuất cho năm 2019 sẽ cho phép xe nhỏ giá cả phải chăng từ khối ASEAN trong khu vực, đặc biệt là từ Indonesia và Thái Lan, tràn ngập thị trường địa phương. Để lo ngại về thâm hụt thương mại sang một bên, vấn đề ùn tắc giao thông chắc chắn sẽ lớn hơn.

Một đại diện của một công ty ô tô tại Việt Nam, người yêu cầu không nêu tên, được dẫn lời trong một báo cáo của Thanh Niên tuần trước rằng thâm hụt thương mại dự và tắc nghẽn giao thông cuối cùng sẽ dẫn đến chính sách U-turns.

"Hoạch định chính sách có thể ban hành các quy định để hạn chế xe cá nhân, mà sẽ làm cho thị trường ô tô không ổn định", ông nói. "Các nhà đầu tư lo ngại về chính sách không ổn định." Các dự đoán là không phải không có ưu tiên. Trong năm 2007, Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu xe ô tô nhiều lần, từ 90 phần trăm xuống 60 phần trăm.

Một năm sau đó, điều đó làm tăng mức thuế lên 70 phần trăm, để kiềm chế một khoảng cách gia tăng thương mại và vấn đề giao thông ngày càng tồi tệ.

Vì vậy, những gì Việt Nam nên làm gì với ngành công nghiệp ô tô của mình?

Tại một số nơi của đất nước sẽ phải quyết định nếu thực sự muốn nhiều xe hơi và hạ tầng giao thông cần được phát triển để theo kịp với một số lượng lớn các phương tiện cá nhân. Nếu thuế và hải quan đang được cắt giảm, nêcắt giảm nhiều như thế nào?

Lật nggược các chính sách này sẽ tạo ra sự không chắc chắn, và trong trường hợp này thậm chí có thể mang lại sự hỗn loạn giao thông. Vì vậy, khi nói đến xe hơi, hoạch định chính sách nên được thực sự chắc chắn nơi ta muốn hướng tới.

 

Dịch bởi: tandat

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục