Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Việt Nam không thể chế ngự phí đường bộ

Việt Nam không thể chế ngự phí đường bộ

23/11/2016
Mức trung cấp

Vietnam fails to tame road costs

Despite the efforts to attract private sector investment into infrastructure projects, 50% of the investment are still sourced from the state budget and ODA loans, while drivers still suffer from high road tolls.

50% of the investment are still sourced from the state budget and ODA loans

Total investment into road constructions have reached USD14.2bn of which USD7bn has been sourced from the state budget or ODA loans, according to a report from the Central Institute for Economic Management (CIEM).

In order to boost the country’s development, infrastructure must be improved. According to the Ministry of Transport, total investment needed to develop infrastructure until 2020 is estimated at USD48bn. However, the state budget can only afford 28% of the projected costs.

The private sector has helped to improve the infrastructure recently but there are still many shortcomings.

According to the CIEM, out of the USD14.2bn investment for road construction, USD7bn is sourced from the state budget or ODA loans and USD3.13bn from project bonds issued by the Vietnam Expressway Corporation. Over USD4bn are from bank loans for several expressways and road projects like the Phap Van-Cau Gie Expressway.

Government also failed to attract foreign investments.

CIEM warned about construction quality and said they had seen capital of various project exceed estimations when the projects fell behind schedule.

"It is becoming the norm. For example, investment in the 61.9km-long HCM City-Trung Luong Expressway was estimated at VND6.5trn (USD291m) but adjusted to VND9.9trn. The Hanoi-Hai Phong Expressway also had its investment adjusted from VND24trn to VND45trn," the CIEM reported.

Huynh The Du, managing director of Fulbright Economics Teaching Programme said Vietnam's roads were much more expensive than other countries. The Ben Buc-Long Thanh Expressway costs USD25.8m per kilometre while the average costs in China and the US are USD10.9m and USD17.4m.

The world's average toll fee is VND1,500 per kilometre per vehicle but this rate is much higher in Vietnam. A 18-tonne-container has to pay VND8,000 per km to use the Hanoi-Hai Phong Expressway.

Some investors only fixed the existing national highways and then renamed them as expressways to collect toll money. The report also showed that the appointment of contractors is enabling corruption, creating pathways for financially weak and incompetent contractors to get the projects.

In addition, the government still gives huge preferential treatments to several projects yet is unable to verify and assess their quality, while the public are left with paying higher tolls.

Source: dtinews.vn

 

 

Việt Nam không thể chế ngự phí đường bộ

Bất chấp những nỗ lực để thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng, 50% của đầu tư vẫn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và vốn vay ODA, khiến lái xe vẫn phải chịu phí đường bộ cao.

50% đầu tư vẫn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và vốn vay ODA

Theo một báo cáo của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM): Tổng vốn đầu tư vào công trình xây dựng đường bộ đã đạt 14.2 tỷ USD trong đó 7 tỷ USD có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc vốn vay ODA.

Để thúc đẩy sự phát triển của đất nước, cơ sở hạ tầng phải được cải thiện. Theo Bộ Giao thông vận tải, tổng vốn đầu tư cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng đến năm 2020 ước đạt USD48bn. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ có thể đủ khả năng 28% chi phí dự kiến.

Khu vực tư nhân đã giúp cải thiện cơ sở hạ tầng trong thời gian gần đây nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót.

Theo CIEM, trong số đầu tư 14.2 tỷ USD cho xây dựng đường bộ, có 7 tỷ USD là có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc vốn vay ODA và 3.13 tỷ USD là từ trái phiếu công trình của Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam. Hơn 4 tỷ USD là từ các khoản vay ngân hàng cho một số đường cao tốc và các dự án đường bộ giống như cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Chính phủ cũng thất bại trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

CIEM cảnh báo về chất lượng xây dựng và cho biết họ đã thấy nguồn vốn của dự án khác nhau vượt quá dự toán khi dự án bị chậm tiến độ.

CIEM báo cáo: "Việc này đang trở thành tiêu chuẩn. Ví dụ, đầu tư đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương dài 61.9 km ước đạt 6.5 nghìn tỷ đồng nhưng điều chỉnh thành 9.9 nghìn tỷ đồng. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cũng đã được điều chỉnh đầu tư từ 24 nghìn tỷ đồng thành 45 nghìn tỷ đồng".

Ông Huỳnh Thế Du, Giám đốc điều hành Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cho biết nhiều con đường của Việt Nam đắt hơn nhiều so với các nước khác. Đường cao tốc Bến Lức-Long Thành trị giá 25.8 triệu USD mỗi km trong khi các chi phí trung bình ở Trung Quốc và Mỹ là 10.9 triệu USD và 17.4 triệu USD.

Mức thu phí trung bình của thế giới là 1.500 đồng mỗi km mỗi xe nhưng tỷ lệ này cao hơn ở Việt Nam. Một xe container 18 tấn phải trả 8.000 đồng cho mỗi km khi sử dụng đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Một số nhà đầu tư chỉ sửa lại các đường quốc lộ hiện có và sau đó đổi tên thành đường cao tốc để thu tiền phí. Báo cáo cũng cho thấy rằng việc bổ nhiệm của nhà thầu có sự mua chuộc, tạo ra con đường để các nhà thầu yếu kém về tài chính và không đủ năng lực có thể có được dự án.

Ngoài ra, Chính phủ vẫn dành các ưu đãi lớn cho một số dự án mà không thể kiểm tra và đánh giá chất lượng của chúng, trong khi công chúng bị bỏ mặc với mức lệ phí cao.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục