Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam lãng phí khối lượng lớn thực phẩm

Việt Nam lãng phí khối lượng lớn thực phẩm

10/03/2018
Mức căn bản

Vietnam wastes huge volume of food

Vietnam annually discards millions of tons of food on the supply side alone due to poor preservation and transport conditions plus post-harvest losses, according to a survey conducted by CEL Consulting Vietnam, a supply chain management consulting company.

Locals buy pork at a stall at a supermarket in HCMC. Huge amounts of food are wasted each year as the Vietnamese are still unaware of the importance of food cold chains - PHOTO: MINH TAM

At the World Cold Chain Summit in HCMC on March 7, CEL Consulting general director Julien Brun said the waste of food in Vietnam was mentioned years ago but this is the first time quantitative figures had been established.

Vietnam annually loses 694,000 tons of meat, seven million tons of vegetables and fruits, and 805,000 tons of seafood during the preservation and transport processes. Besides, 168 million bananas, 11,000 pigs and 139,000 chickens cannot reach consumers each passing day.

Vegetables and fruits account for the largest proportion of wasted food products at 31%, including 26% being damaged in post-harvest, much higher than Southeast Asia’s average of 15%. Meanwhile, the rates for wasted meat and seafood are 14% and 12% respectively.

Brun said only 14% of farmers surveyed said they used the cold supply chains in the preservation, processing and transport of agricultural products. Thus, a huge volume of food products on which farmers have spent a lot of money, time and labor cannot reach consumers.

Brun called for farmers, producers and management agencies to take more efforts to protect food resources and create fresh and delicious food chains.

Luong Quang Thi, founder and CEO of ABA Company specializing in cold preservation and transport, said on the sidelines of the summit that wrong ways to store and transport food will not only waste food but also reduce its quality, affecting consumer health.

In Vietnam, both consumers and food producers are not aware of the importance of cold supply chains, a solution to reduce the wastefulness of food. In reality, some food processors have cut some steps in the cold chains to reduce costs while transport costs are high.

Such waste is based on data collected from the supply side only, while data on food waste on the side of consumers is not available.

However, John Mandyck, vice president for sustainable development at United Technologies Corporation, said that 40% of food is wasted worldwide, with one-third being discarded by consumers after making purchases, and two-thirds lost in the harvest, processing and transport processes.

Food wastefulness will worsen poverty, increase greenhouse gas emissions and waste clean water, he noted.

Source: thesaigontimes.vn

 

Việt Nam lãng phí khối lượng lớn thực phẩm

Theo một cuộc điều tra của CEL Consulting Việt Nam, một công ty tư vấn quản lý chuỗi cung ứng cho thấy hàng năm Việt Nam vứt bỏ hàng triệu tấn thực phẩm bên phía nguồn cung do tình trạng bảo quản và vận chuyển kém hiệu quả cùng với những thất thoát sau thu hoạch.

Người dân địa phương mua thịt lợn tại một gian hàng ở siêu thị trong TP.HCM. Một lượng lớn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm do người Việt Nam vẫn không ý thức được tầm quan trọng của dây chuyền đông lạnh thực phẩm - PHOTO: MINH TAM

Theo lời ông Julien Brun, Tổng giám đốc CEL Consulting tại Hội nghị Thượng đỉnh về dây chuyền sản xuất đông lạnh của Thế giới vào ngày 7 tháng 3, cho biết sự lãng phí thực phẩm ở Việt Nam đã được đề cập nhiều năm trước đây nhưng đây là lần đầu tiên số liệu định lượng được được ra.

Hàng năm Việt Nam mất khoảng 694.000 tấn thịt, 7 triệu tấn rau quả, và 805.000 tấn hải sản trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Ngoài ra, 168 triệu quả chuối, 11.000 con lợn và 139.000 con gà không thể đến được người tiêu dùng trong mỗi ngày qua.

Rau quả chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các sản phẩm thực phẩm bị lãng phí ở mức 31%, trong đó 26% bị hư hỏng sau thu hoạch, con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình của Đông Nam Á là 15%. Trong khi đó, tỷ lệ thịt và hải sản bị lãng phí tương ứng là 14% và 12%.

Ông Brun cho biết chỉ có 14% nông dân được khảo sát sử dụng chuỗi cung cấp đông lạnh để bảo quản, chế biến và vận chuyển nông sản. Do đó, một lượng lớn các sản phẩm thực phẩm mà nông dân đã bỏ ra nhiều tiền, thời gian và lao động vẫn không thể đưa đến người tiêu dùng.

Ông Brun kêu gọi nông dân, các nhà sản xuất và các cơ quan quản lý nỗ lực hơn nữa để bảo vệ nguồn thực phẩm và tạo ra các dây chuyền thực phẩm tươi ngon.

Theo lời ông Lương Quang Thi, người sáng lập và là giám đốc điều hành Công ty ABA chuyên vận chuyển và bảo quản đông lạnh nói bên lề hội nghị rằng việc lưu trữ và vận chuyển thực phẩm không đúng cách không chỉ làm lãng phí mà còn làm giảm chất lượng và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, cả người tiêu dùng và các nhà sản xuất thực phẩm đều không nhận thức được tầm quan trọng của dây chuyền cung cấp đông lạnh, đó là một giải pháp để giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Trên thực tế, một số nhà chế biến thực phẩm đã bỏ qua một số bước trong dây chuyền đông lạnh để giảm chi phí khi chi phí vận chuyển cao.

Sự lãng phí này chỉ dựa trên số liệu thu thập được từ phía cung cấp, trong khi số liệu về lãng phí thực phẩm bên phía người tiêu dùng lại không có.

Tuy nhiên, ông John Mandyck, phó chủ tịch về phát triển bền vững của tập đoàn United Technologies Corp nói rằng có 40% thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới, trong đó 1/3 số thực phẩm là do người tiêu dùng vứt bỏ sau khi mua, và 2/3 số đó là do thất thoát trong quá trình thu hoạch, chế biến và vận chuyển .

Ông cũng lưu ý, việc lãng phí thực phẩm sẽ khiến tình trạng đói nghèo trầm trọng hơn, đồng thời cũng làm tăng khí thải nhà kính và lãng phí nguồn nước sạch.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục