Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam mất 680 triệu USD do hạn hán, xâm nhập mặn

Việt Nam mất 680 triệu USD do hạn hán, xâm nhập mặn

01/08/2016
Mức trung cấp

Vietnam loses $680 million because of drought, saltwater intrusion

Natural disasters in the central region and the Mekong Delta of Vietnam this year have been unprecedented, causing great damage to agriculture and the economy in general.

According to the latest report by the Department of Agricultural Economics of the Ministry of Planning and Investment, drought, saltwater intrusion and unusual death of fish and shrimp have severely affected agriculture and fisheries.

The most affected areas are the south central region, the central highlands, the southeastern region and the Mekong Delta.

Specifically, nearly 23,000ha of rice in the south central region were damaged due to water shortages. This p is forecast to rise to 57,100 hectares. The worst-hit provinces are Binh Dinh, Ninh Thuan, Binh Thuan and Khanh Hoa.

Water shortages and drought have also affected industrial crops in the central highlands and the southeastern region with a total area of 28,000 and 15,823 hectares, respectively.

According to statistics by the Department of Agricultural Economics, by the end of May, the number of households lacking running water was 288,259.

The total agricultural areas damaged by drought is up to 249,944 hectares of rice, 18,960 hectares of other crops, 30,522 hectares of fruit trees, 149,704 hectares of industrial crops, and 6,857 hectares of aquaculture. The total losses are estimated at VND15,183 billion ($$680 million).

Droughts and saltwater intrusion in the central region, central highlands and the Mekong Delta in 2016 were the most severe in history.

This has caused great damage to the property of the people and affected the economic development of Vietnam.

The World Bank lowered GDP growth forecasts for Vietnam in 2016 from 6.5% to 6.2% in mid-April.

Regarding unusual deaths of seafood in the central region, the Department of Agricultural Economics said that this had affected the country’s total seafood catch.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam mất 680 triệu đô la do hạn hán và xâm nhập mặn

Thiên tai ở miền trung và đồng bằng sông Mê Kông của Việt Nam năm nay đã trở nên rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Theo báo cáo mới nhất của Phòng kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, hạn hán ,xâm nhập mặn và cái chết bất thường của tôm, cá đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp và thủy hải sản.

Khu vực chịu ảnh hưởng nhất là khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và khu vực sông Mekong

Đặc biệt, gần 23.000ha lúa nước ở khu vực nam trung bộ đã chết do thiếu nước. Và được dự báo sẽ tăng lên 51.100 ha. Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa

Thiếu nước và hạn hán cũng gây ảnh hưởng đến cây công nghiệp ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tương ứng với tổng diện tích từ 15.823 đến 28.000 ha

Theo thống kê của Phòng Kinh tế nông nghiệp, đến cuối tháng 5, con số các hộ gia đình thiếu nước đã đạt 288.259 hộ

Diện tích nông nghiệp chịu ảnh hưởng của hạn hán đã lên tới 249.944 ha lúa nước, 18.960 ha các loại cây trồng khác, 30.522 ha cây ăn quả,149.704 ha cây công nghiệp và 6.857 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Tổng thiệt hại ước lượng lên đến 15.183 triệu đồng ( tương ứng 680 triệu đô la)

Hạn hán và xâm nhập mặn tại Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông MeKong năm 2016 được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử

Nó đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của người dân và sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung

Ngân hàng thế giới cho biết GDP dự đoán của Việt Nam trong năm 2016 sẽ từ 6.5% đến 6.2% vào giữa tháng 4

Vấn đề thủy sản chết bất thường ở Trung Bộ, Phòng Kinh tế Nông nghiệp cho biết nó đã làm ảnh hưởng đến lượng đánh bắt thủy sản trên cả nước

 

Dịch bởi: dangthom

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục