Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Việt Nam nhập khẩu hàng tấn carbendazim, một chất gây ung thư

Việt Nam nhập khẩu hàng tấn carbendazim, một chất gây ung thư

19/01/2017
Mức căn bản

Vietnam imports tons of carbendazim, a carcinogen

Vietnam imports 2,000 tons per annum of Carbendazim, a toxic substance believed to cause cancer.

A report from the United States Environmental Protection Agency (EPA) released in September 2015 showed that Carbendazim is listed in the C group, substances which can cause cancer. In other countries, Carbendazim is prohibited as it is considered plant protection chemical which has latent high risks to the environment and human health. 

In 1992, research found that Carbendazim and its derivative Benomyl have had negative impact on those people who have contact with Benomyl (headache, diarrhea and sexual dysfunction) in Florida in the US.

In 2013, the scientists from California Univesrity found the relation between Parkinson and the pesticide with Benomyl, a derivative of Carbendazim.

In Europe, Carbendazim is found in the list of chemicals which have impacts on human’s endocrine function released by the EC in 1999. It can disrupt the development of sperm and testicular damage in adult mice, thus leading to to infertility.

PAN (Pesticide Action Network), a network of 600 non-government organizations, research institutes and individuals from more than 90 countries who work for the purpose of replacing risky pesticides with environmentally friendly substances, also pointed out that Carbendazim is a very dangerous chemical which causes cancer and birth defects. The organization always believes that it is necessary to prohibit Carbendazim.

While Carbendazim is prohibited in many countries in the world, it is still used in Vietnam in a large quantity.

A report from the Plant Protection Agency on the volume of plant protection chemicals with Carbendazim content in the last three years showed that Vietnam imported 2,000 tons of the products each year, mostly from China, India, Thailand and Singapore. 

The list of pesticides allowed to be used in Vietnam released with Circular No 03 dated April 21, 2016 shows 109 commercial names made with Carbendazim an active element and 72 commercial names which are a mixture of Carbendazim and other active elements.

Carbendazim is the major metabolite of Benomyl and Thiophanate-methyl decomposed in plants, water and the environment.

On the list of pesticides allowed to be used in Vietnam, 16 commercial products with Benomyl content, and 90 commercial products with Thiophanate metyl are included. 

Pesticides with Carbendazim are used to prevent about 30 types of diseases affecting plants.

Hoang Trung, head of the Plant Protection Agency, said that of the 385 active elements on the list of substances allowed to be used in Vietnam, 44 belong to the next-generation active elements, which can be used safely and bring equal effects like Carbendazim.

Therefore, he believes that the prohibition of the use of Carbendazim is necessary as it satisfies the requirements of making farm produce safe to human health.

Source: VIETNAMNET

 

Việt Nam nhập khẩu hàng tấn hoạt chất carbendazim-một tác nhân gây ung thư

Việt Nam nhập khẩu 2.000 tấn hoạt chất Carbendazim mỗi năm, một chất độc hại được cho là gây ra ung thư.

Một báo cáo từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) phát hành vào tháng 9 năm 2015 cho thấy, Carbendazim được liệt kê trong nhóm C, các chất có thể gây ung thư. Ở các nước khác, Carbendazim bị cấm vì nó được coi là hóa chất bảo vệ thực vật, có tiềm ẩn rủi ro cao đối với môi trường và sức khỏe con người.

Năm 1992, nghiên cứu phát hiện ra rằng Carbendazim và Benomyl phái sinh của nó đã có tác động tiêu cực đối với những người có tiếp xúc với Benomyl (nhưn nhức đầu, tiêu chảy và rối loạn chức năng tình dục) ở bang Florida, Mỹ.

Trong năm 2013, các nhà khoa học từ Đại học California đã tìm thấy mối liên quan giữa bệnh Parkinson và thuốc trừ sâu với Benomyl, một dẫn xuất của Carbendazim.

Tại châu Âu, hoạt chất Carbendazim được tìm thấy trong danh sách các hóa chất có tác động đến chức năng nội tiết của con người được phát hành bởi Ủy ban châu Âu (EC) vào năm 1999. Nó có thể phá vỡ sự phát triển của tinh trùng và tổn thương tinh hoàn của loài chuột trưởng thành, do đó dẫn đến vô sinh.

PAN (Pesticide Action Network) - Mạng lưới Hành động về Thuốc BVTV là một mạng lưới của 600 các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các cá nhân từ hơn 90 quốc gia làm việc với mục đích thay thế thuốc trừ sâu nguy hiểm với các chất thân thiện với môi trường, cũng chỉ ra rằng hoạt chất Carbendazim là một hóa chất rất nguy hiểm gây ung thư và dị tật bẩm sinh. Các tổ chức luôn tin rằng rất cần thiết để cấm sử dụng hoạt chất Carbendazim.

Trong khi hoạt chất Carbendazim bị cấm ở nhiều nước trên thế giới, nó vẫn được sử dụng ở Việt Nam với một số lượng lớn.

Một báo cáo từ Cơ quan Bảo vệ thực vật về khối lượng hóa chất bảo vệ thực vật có hàm lượng Carbendazim trong ba năm qua cho thấy, Việt Nam nhập khẩu 2.000 tấn sản phẩm này mỗi năm, chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Singapore.

Danh sách các loại thuốc trừ sâu được phép sử dụng tại Việt Nam phát hành theo Thông tư số 03 ngày 21 Tháng Tư năm 2016 cho thấy 109 tên thương mại có thành phần hoạt tính Carbendazim và 72 tên thương mại là một hỗn hợp của Carbendazim và các thành phần hoạt tính khác.

Hoạt chất Carbendazim là chất chuyển hóa chính của Benomyl và thiophanate-methyl phân hủy trong các nhà máy, nước và môi trường.

Trong danh sách các loại thuốc trừ sâu được phép sử dụng ở Việt Nam, bao gồm 16 sản phẩm thương mại có chứa Benomyl, và 90 sản phẩm thương mại với thiophanate methyl.

Thuốc trừ sâu với hoạt chất Carbendazim được sử dụng để ngăn chặn khoảng 30 loại bệnh ảnh hưởng đến thực vật.

Hoàng Trung, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ thực vật cho biết, trong số 385 hoạt chất thuộc danh mục các chất được phép sử dụng ở Việt Nam, có 44 hoạt chất thuộc về các thành phần hoạt tính thế hệ tiếp theo, có thể được sử dụng một cách an toàn và mang lại hiệu quả tương đương như Carbendazim.

Do đó, ông tin rằng việc cấm sử dụng Carbendazim là cần thiết vì nó đáp ứng các yêu cầu tạo ra nông sản an toàn cho sức khỏe con người.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục