Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam tăng cường bảo vệ trẻ em bằng luật internet mới

Việt Nam tăng cường bảo vệ trẻ em bằng luật internet mới

18/05/2017
Mức căn bản

Vietnam steps up child protection with new internet law

Vietnam steps up child protection with new internet law

Children play at a zoo in Hanoi. Photo by Linh Pham

The online sharing of a child's information or images must be approved by the child or their legal guardians.

A new government decision is seeking to provide stronger child protection on the internet by requiring users to obtain permission from children or their parents to share their personal information and images.

The new regulation, which will take effect on July 1, requires all internet users to gain permission from children, or their parents/guardians if they are under seven years old, before sharing their private information online.

The information includes the child’s name, age, images, distinguishing features and health conditions, as well as information about family members, assets, phone numbers, home and school addresses and relationships.

Vietnamese laws define a child as someone under 16 years old.

Businesses that offer online services have been asked to provide tools for young users to keep their personal information private and warn them when they are about to access fake or malicious content.

Online game providers will have to run time management tools to prevent children from turning into gaming “addicts”, it said.

Children aged from seven years old and the legal guardians of younger children will have the right to demand authorities and online service providers to remove any private information for their protection.

The decision also requires police to take action if a child’s personal information is violated online.

Figures from Microsoft Technology Policy Group showed that of the 1.8 billion images uploaded online every day, 270,000 are images of child sex abuse. According to ECPAT, a NGO that seeks to end the commercial sexual exploitation of children, 38 percent of the abusers in these cases are the children’s parents, followed by 26 percent who are neighbors and family friends.

Around 49 million people in Vietnam, or more than half of the country's population, are online. The country is among the world's biggest consumers of digital content.

In Vietnam, more than 8,200 cases of child abuse came to light between 2011 and 2015, including 5,300 cases of sexual abuse, according to official figures released a year ago.

In most cases the perpetrators were people with authority over the children, including teachers, school security guards and relatives.

Source: Vietnam News

 

 

Việt Nam tăng cường bảo vệ trẻ em với luật Internet mới

Vietnam steps up child protection with new internet law

Trẻ em vui chơi tại sở thú ở Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Việc chia sẻ trực tuyến thông tin hoặc hình ảnh của trẻ em phải được đứa trẻ đó hoặc người giám hộ hợp pháp chấp nhận.

Một quyết định mới của chính phủ nhằm tìm kiếm sự bảo vệ trẻ em mạnh mẽ hơn trên Internet bằng cách yêu cầu người sử dụng phải được sự cho phép từ đứa trẻ hoặc cha mẹ các em để được quyền chia sẻ thông tin cá nhân và hình ảnh của con em họ.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, yêu cầu tất cả người dùng Internet phải được sự cho phép từ đứa trẻ, hoặc cha mẹ / người giám hộ nếu trẻ dưới bảy tuổi, trước khi chia sẻ trực tuyến thông tin cá nhân của các em .

Thông tin bao gồm tên, tuổi, hình ảnh, đặc điểm nhận dạng và tình trạng sức khỏe của trẻ, cũng như thông tin về người thân gia đình, tài sản, số điện thoại, địa chỉ nhà, trường học và các mối quan hệ.

Pháp luật Việt Nam xác định người dưới 16 tuổi là trẻ em.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến đã được yêu cầu cung cấp những công cụ cho người dùng nhỏ tuổi để giữ bí mật thông tin cá nhân của họ và cảnh báo khi họ truy cập nội dung giả mạo hoặc độc hại.

Những nhà cung cấp trò chơi trực tuyến sẽ phải thiết lập những công cụ quản lý thời gian để ngăn trẻ em không bị "nghiện" trò chơi.

Trẻ em từ bảy tuổi và những người giám hộ trẻ nhỏ có quyền yêu cầu nhà chức trách và các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến loại bỏ bất kỳ thông tin cá nhân nào để tự bảo vệ bản thân.

Quyết định cũng yêu cầu cảnh sát hành động nếu thông tin cá nhân của trẻ em bị xâm phạm trực tuyến.

Số liệu từ nhóm Chính sách Công nghệ của Microsoft cho thấy trong số 1,8 tỷ hình ảnh được tải trực tuyến mỗi ngày, thì có 270.000 hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Theo ECPAT, một tổ chức phi chính phủ tìm cách chấm dứt nạn bóc lột tình dục trẻ em, 38% những kẻ lạm dụng trong các trường hợp này là cha mẹ, 26% tiếp theo là những người hàng xóm và bạn bè của gia đình.

Khoảng 49 triệu người ở Việt Nam, hay nói cách khác là hơn một nửa dân số cả nước đang sử dụng mạng trực tuyến. Việt Nam cũng nằm trong số những người tiêu dùng "digital content" (nội dung số) lớn nhất trên thế giới.

Theo số liệu chính thức được công bố cách đây 1 năm, từ năm 2011 đến năm 2015, ở Việt Nam có hơn 8.200 trường hợp lạm dụng trẻ em, trong đó có 5.300 vụ lạm dụng tình dục.

Trong hầu hết những trường hợp, thủ phạm là những người có quyền lớn hơn các em, bao gồm giáo viên, bảo vệ trường học và những người thân.

 

Dịch bởi: tranmai

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục