Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam và khoảng trống triết học

Việt Nam và khoảng trống triết học

21/09/2016
Mức trung cấp

The philosophical gap

Vietnam’s philosophical tradition may not be the most prominent aspect of society, but its there, says the country’s foremost translator of Western philosophy.

The tomes: classic philosophical treatises by Heidegger and Kant, introduced to Vietnam by German-trained translator Bui Van Nam Son

Bui Van Nam Son, the first translator to introduce Vietnam to the philosophies of Hegel and Kant, says that although Vietnam used to be a leader in philosophical study, the country now lags behind.

For years, Son has been translating and annotating the canonical texts of Western philosophy into Vietnamese.

His readers say his work combines a masterful knowledge of philosophy, an in-depth grasp of language, a great love for the subject and meticulous research.

But the 61-year-old researcher, who has also translated Heidegger and de Tocqueville, is concerned that the social sciences in Vietnam have fallen far behind other countries.

“We tend to undervalue social sciences, thinking that they don’t create wealth.”

But the social sciences are the foundation on which other sciences thrive and a sustainable, prospering economy is built, he says.

The proper development of social sciences is the best way to develop the country, he says, as philosophy helps us attain freedom by making alien things familiar and helping us to renew ourselves.

According to Son, Vietnam’s inadequate library system is an example of how the country is lagging behind.

“Our national libraries even have less books than other countries’ university libraries,” he says sadly.

“Take the Republic of Korea for instance. We outdid them in philosophy in the 1970s, but almost 40 years later, we are dropping behind.”

Korean libraries are now stacked without standing translations of philosophy masterpieces, he says.

“It is urgent that Vietnam narrow the gap with other countries regarding social sciences and philosophy in particular. We must do it now before it’s too late,” he says, adding that intellectuals must always take the lead.

But the translator also says that Vietnamese should not be under the impression that they do not have philological traditions.

Though they might not have always been applied properly, Son says, Vietnamese have absorbedancient Chinese ethical and philosophical systems such as Confucianism and Taoism.

Son says he is glad that more local researchers are now keen on developing the country’s philosophy.

He hopes that his work can continue to pave the way.

Translating the greats

Son’s annotated Vietnamese version of German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Phanomenologie des Geistes (Phenomenology of Spirit), was released to high praise in 2006.

Philosophy professor Nguyen Huu Liem called the book a major breakthrough for the study of philosophy in Vietnam.

Son’s translation of Hegel’s Wissenschaft der Logik (Science of Logic) is now being printed.

He has also translated three of German philosopher Immanuel Kant’s major works: Kritik der reinen vernunft (Critique of Pure Reason) and Kritik der praktischen Vernunft (Critique of Practical Reason), Kritik der Urteilskraft (Critique of Judgment).

Son’s translation of Critique of Pure Reason won the Tinh hoa giao duc quoc te (International Educational Quintessence) prize given by Phan Chu Trinh Translation Association in coordination with Hanoi National University in 2006.

Son graduated from the Philosophy Department of Saigon Literature University (Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities now) in 1968 before going to study in Germany where he later became a philosophy lecturer.

By: Hai Mien (vietnambreakingnews.com) 

 

 

Việt Nam và khoảng trống triết học

Nền triết học truyền thống của Việt Nam có thể không phải là khía cạnh nổi bật nhất của xã hội, nhưng nó vẫn đang tồn tại , theo lời của một thông dịch viên hàng đầu trong lĩnh vực triết học phương Tây.

Tập sách: luận thuyết triết học cổ điển của Heidegger và Kant, được giới thiệu ở Việt Nam thông qua dịch giả tiếng Đức, ông Bùi Văn Nam Sơn

Bùi Văn Nam Sơn, dịch giả đầu tiên đưa Việt Nam đến với triết học của Hegel và Kant, cho rằng mặc dù Việt Nam đã từng là một đất nước di đầu trong nghiên cứu triết học, hiện cả nước ta đang dần bị tụt hậu.

Trong nhiều năm qua, ông Sơn đã dịch và chú giải các tuyển tập kinh điển của triết học phương Tây sang tiếng Việt.

Đọc giả của ông cho rằng những tác phẩm của ông chứa đựng một kiến thức rộng lớn về triết học, có một chiều sâu trong nắm bắt ngôn ngữ, một tình yêu tuyệt vời cho các chủ đề và theo đó là sự hòa quyện các cách nghiên cứu tỉ mỉ.

Nhưng một nhà nghiên cứu 61 tuổi, cũng là người đã dịch Heideggerde Tocqueville, lo ngại rằng các khoa học xã hội ở Việt Nam đã giảm nhiều so với các nước khác.

"Chúng ta dường như có xu hướng đánh giá thấp các ngành khoa học xã hội, nghĩ rằng chúng không tạo ra cho chúng ta của cải."

Ông nói: "Nhưng khoa học xã hội chính là nền tảng mà nhờ vào đó các ngành khoa học khác phát triển mạnh và mang đến một nền kinh tế ổn định, thịnh vượng, bền vững được xây dựng"

Ông nói thêm "Sự phát triển phù hợp của khoa học xã hội là cách tốt nhất để phát triển đất nước, bởi vì triết lý giúp chúng ta đạt được sự tự do bằng cách làm cái gì khác lạ trở nên quen thuộc và giúp chúng ta làm mới bản thân".

Theo ông Sơn, hệ thống thư viện không đầy đủ của Việt Nam là một ví dụ về cách đất nước đang bị tụt hậu phía sau.

Ông phát biểu trong buồn bã: "thư viện Quốc gia của chúng tôi thậm chí có số lượng sách ít hơn so với các thư viện của các trường đại học ở các nước khác"

"Lấy ví dụ như thư viện Hàn Quốc. Chúng ta đã vượt qua họ trong lĩnh vực triết học vào những năm 1970, nhưng gần 40 năm sau, chúng ta đang tụt hậu lại phía sau. "

Ông nói rằng thư viện Hàn Quốc được bài trí mà không thiếu đi những bản dịch kiệt tác triết học.

Việt Nam cần phải thu hẹp khoảng cách với các nước khác về khoa học xã hội nói chung và triết học nói riêng là một điều thật sự khẩn cấp. Chúng ta phải làm ngay bây giờ trước khi quá muộn ", thêm vào đó trí thức phải luôn luôn đi đầu.

Nhưng dịch giả cũng cho rằng Việt Nam không nên đặt nặng vấn đề về việc họ không có truyền thống ngữ văn.

Ông Sơn cho hay, mặc dù chúng có thể không phải lúc nào cũng được xem là áp dụng đúng cách, Người Việt Nam đã hấp thụ hệ thống đạo đức và triết học Trung Quốc cổ xưa như Khổng giáo và Đạo giáo.

Ông Sơn cho biết ông rất vui mừng khi các nhà nghiên cứu địa phương hiện nay đang quan tâm hơn về hệ thống triết học của đất nước.

Ông hy vọng rằng tác phầm của mình có thể tiếp tục mở ra hướng đi mới.

Dịch những tác phẩm kiệt tác.

Phiên bản Việt chú thích của ông Sơn dịch từ nhà triết học người Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel Phanomenologie des Geistes (Hiện tượng học của Thánh Linh), được phát hành và đánh giá cao trong năm 2006.

Giáo sư triết học Nguyễn Hữu Liêm cho rằng cuốn sách là một bước đột phá lớn cho việc nghiên cứu triết học ở Việt Nam.

Bản dịch của ông Sơn về quyển Hegel Wissenschaft der Logik (Science of Logic) hiện đang được xuất bản.

Ông cũng đã dịch ba tác phẩm của triết gia Đức Immanuel Kant: Hacking der Reinen vernunft (Phê phán lý tính thuần túy) và Hacking der Vernunft praktischen (Phê phán lý tính thực hành), Hacking der Urteilskraft (phê phán lương tri)

Bản dịch Phê phán lý tính thuần túy của ông Sơn giành được giải thưởng Tinh hoa giáo dục quốc tế (International Educational Quintessence)) giải thưởng do Hiệp hội dịch Phan Chu Trinh phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2006.

Sơn tốt nghiệp khoa Triết học của Đại học Văn học Sài Gòn(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bây giờ) vào năm 1968 trước khi đi du học tại Đức, ông đã trở thành một giảng viên triết học ở đây.

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục