Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. VN đấu tranh để bảo tồn đa dạng sinh học

VN đấu tranh để bảo tồn đa dạng sinh học

08/05/2017
Mức căn bản

VN struggles to preserve biodiversity

 

The tropical margrove forest in Cà Mau Cape National Park.

The World Environment Organisation recognised the national park as a Ramsar site of the world—the fifth in Việt Nam—in 2012. — VNA/VNS Photo An Hiếu

HÀ NỘI – Preserving biodiversity in Việt Nam was the main topic of discussion at a workshop yesterday in Hà Nội.

Nguyễn Quốc Dựng, from the Forest Inventory and Planning Institute under the Ministry of Agriculture and Rural Development emphasised the need for a strategic framework and action plan for the Core Environment Program (CEP)’s phase 3 (2018-2022), building a legal framework for biodiversity corridors in Việt Nam.

Marine protected areas and mangroves in Việt Nam are smaller than in other nations so biodiversity corridors will help develop biodiversity.   

“It is necessary to set up detailed projects for coastal provinces in the context of Việt Nam being affected by climate change,” Dựng said.

"Forests have been planted in the country to cope with climate change, with 42 projects in coastal provinces. [But]we have no national-scale project for the restoration of coastal forests and biodiversity preservation, although Việt Nam has high biodiversity,” he said.

“Restoring and preserving biodiversity is very difficult and costly here.”   

Problems and disagreements between agencies on biodiversity preservation hamper the work, harming scientific research and environmental protection projects.

Phạm Hùng Cường, from the Việt Nam Academy of Science and Technology, said developing ecosystems in remote areas owned by local people should be based on saving the native ecosystem.   

“Biodiversity in traditional farming must be associated with natural landscape,” he said.

“Việt Nam should learn from developed countries like Japan to maintain and restore the traditional ecosystem.”   

An expert from the Ministry of Natural Resources and Environment said a shortage of financial resources for environmental protection, limited staff capacity, ineffective international co-operation and poor State management were issues they face when building legal documents on biodiversity corridors.

Sumit Pokhrel, deputy chairman of the Bangkok-based Environment Operation Centre, the unit responsible for co-ordinating the CEP in the region, detailed three main targets of CEP Strategic Framework and Action Plan : green growth and reducing carbon emissions, climate change adaptation and disaster risk management and biodiversity landscape and natural resources.

At the workshop, Pokhrel said a great challenge was building biodiversity in all six CEP nations.

CEP’s phase 3 will have four main tasks: facilitating regional collaboration and the management of natural resources; providing policy advice and technical support for member nations, supporting information management, and supplying financing and investment services.     

Prof. Nguyễn Thế Chinh, director of the Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment said the Vietnamese Party and Government affirmed their commitment to addressing challenges of natural resources, the environment and climate change through promulgating many policies to ensure sustainable development.  

The CEP, funded mainly by Asian Development Bank, has been implemented in the six nations of the Greater Mekong Sub-region (The GMS countries are Cambodia, China, Laos, Myanmar, Thailand, and Việt Nam), for ten years.

 

Source: Vietnam News

 

 

VN đấu tranh để bảo tồn đa dạng sinh học

Rừng ngập mặn nhiệt đới ở Vườn quốc gia Cà Mau.

Tổ chức Môi trường Thế giới đã công nhận vườn quốc gia này là một khu Ramsar của thế giới —khu Ramsar thứ 5 tại Việt Nam—vào năm 2012.—Ảnh: An Hiếu

HÀ NỘI – Vào hôm vừa rồi, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam là chủ đề chính được thảo luận tại hội thảo diễn ra ở Hà Nội.

Nguyễn Quốc Dựng, thuộc Viện Điều tra Quy hoạch Rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh về nhu cầu xây dựng một khuôn khổ chiến lược và kế hoạch hành động cho giai đoạn 3 (2018-2022) của chương trình CEP, xây dựng hành lang pháp lí cho đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Các khu bảo tồn biển và rừng ngập mặn ở Việt Nam nhỏ hơn ở các quốc gia khác vì vậy các hành lang đa dạng sinh học sẽ giúp phát triển đa dạng sinh học.

"Điều cần thiết hiện tại là lập các dự án chi tiết cho các tỉnh ven biển trong bối cảnh Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu", ông Dựng nói.

"Với 42 dự án ở các tỉnh duyên hải, nước ta đã trồng các cánh rừng để đối phó với biến đổi khí hậu. [Nhưng] chúng ta không có dự án quốc gia về khôi phục rừng ven biển và bảo tồn đa dạng sinh học mặc dù Việt Nam có đa dạng sinh học cao," ông nói.

"Phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học là một điều rất khó khăn và tốn kém."

Các vấn đề và bất đồng quan điểm giữa các cơ quan bảo tồn đa dạng sinh học đã và đang cản trở công việc, gây hại cho các nghiên cứu khoa học và các dự án bảo vệ môi trường.

Phạm Hùng Cường, đến từ Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết việc phát triển hệ sinh thái ở những vùng sâu vùng xa thuộc sở hữu của dân địa phương nên dựa vào việc cứu vãn hệ sinh thái bản địa.

"Đa dạng sinh học trong canh tác truyền thống phải gắn với cảnh quan thiên nhiên," ông nói.

"Việt Nam nên học hỏi từ các nước phát triển như Nhật Bản để duy trì và khôi phục hệ sinh thái truyền thống".

Một chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thiếu các nguồn tài chính để bảo vệ môi trường, năng lực cán bộ còn hạn chế, hợp tác quốc tế không hiệu quả và quản lý nhà nước kém là những vấn đề mà họ phải đối mặt khi xây dựng các văn bản pháp lí về hành lang đa dạng sinh học.

Sumit Pokhrel, Phó Chủ tịch Trung tâm Hoạt động Môi trường của Bangkok, đơn vị chịu trách nhiệm điều phối CEP trong khu vực, đã nêu chi tiết ba mục tiêu chính của Khung Chiến lược và Kế hoạch Hành động của CEP: tăng trưởng xanh và giảm việc thải khí các-bon, thích ứng với biến đổi khí hậu cùng với quản lý rủi ro thiên tai, cảnh quan đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên.

Tại hội thảo, ông Pokhrel nói rằng thách thức lớn hiện nay là xây dựng đa dạng sinh học ở cả sáu quốc gia CEP.

Giai đoạn 3 của CEP sẽ có bốn nhiệm vụ chính: Hỗ trợ hợp tác khu vực và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; cung cấp tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên, hỗ trợ quản lý thông tin và cung cấp dịch vụ tài chính và đầu tư.

Giáo sư Nguyễn Thế Chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách về Tài nguyên và Môi trường cho biết Đảng và Chính phủ Việt Nam đã cam kết khẳng định sẽ giải quyết các thách thức về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu thông qua việc ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Chương trình CEP, chủ yếu do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ, đã được thực hiện tại sáu quốc gia thuộc Tiểu vùng Mêkông mở rộng (Các nước GMS là Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) trong 10 năm.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục