Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kế toán - Kiểm toán
  4. Vụ rò rỉ Paradise Papers: Các nhà triệu phú Anh 'sử dụng các “công ty bình phong” đặt ở nước ngoài để trốn thuế '

Vụ rò rỉ Paradise Papers: Các nhà triệu phú Anh 'sử dụng các “công ty bình phong” đặt ở nước ngoài để trốn thuế '

13/11/2017
Mức trung cấp
Paradise Papers: UK millionaires 'using offshore tax avoidance schemes'

More than 100 UK millionaires have been identified as tax dodgers after hiding their wealth using offshore schemes.

Documents in the Paradise Papers leak show the identities of taxpayers who moved assets worth tens of millions of pounds into companies in Mauritius.

The tax avoidance schemes involve them claiming to no longer own property, cash and investments in order to keep their fortunes out of reach of HMRC.

It appears many of them use the companies like personal bank accounts.

This allows them to continue to enjoy the benefit of their hidden riches.

'Gave away fortune'

Mark Faulkner and his partner Harriet Logan moved more than £28m in cash and assets to a Mauritian company called Babington PCC.

Officially they have given away their fortune, but the Paradise Papers documents show they could still control how cash was spent because they acted as "investment advisers" to Babington.

They have advised the offshore company to buy a £3.25m country mansion, properties in London, a brand new Aston Martin, an art collection, a collection of classic photographs and a cellar of vintage wines.

It also owned their holiday home in Florida, funded the upkeep of another holiday home in the south of France, paid for trips to New York and Miami, and spent more than £100,000 a year funding Mr Faulkner's hobby of classic yacht racing.

Mr Faulkner, a former banker, and ex-war photographer Ms Logan contributed £1.6m of the offshore money to the "Education Purpose Trust" - which would then fund their four children's entire private education.

Mr Faulkner initially denied putting any money into the Mauritian company, but his lawyers later told BBC Panorama that while they did not accept our assertions, they have "now commenced dialogue with HMRC to review the arrangements that their previous advisers had recommended".

Investment adviser

The tax avoidance schemes were administered by Appleby, the law firm at the centre of the Paradise Papers leak.

They were set up by James O'Toole, a British lawyer who has made his own fortune by advising the wealthy how to dodge tax.

The documents show that Mr O'Toole has personally used a similar type of tax avoidance scheme to his clients.

Mr O'Toole even advised his offshore company to use his tax-free cash to pay for his own personal shopper.

Some of the cash came from the huge fees he charges clients.

Panorama asked Mr O'Toole whether he had declared this income to HMRC.

Mr O'Toole's lawyer said the allegations are "ill-judged and unsupported by any relevant evidence".

In a statement on the Paradise Papers, Appleby said it was a law firm which operates in jurisdictions regulated to the highest international standards and "advises clients on legitimate and lawful ways to conduct their business".

Source: bbc.co.uk

Vụ rò rỉ Paradise Papers: Các nhà triệu phú Anh 'sử dụng các “công ty bình phong” đặt ở nước ngoài để trốn thuế '

Hơn 100 triệu phú người Anh đã được xác định là những kẻ trốn thuế sau khi giấu giàu bằng cách sử dụng các “công ty bình phong” đặt ở nước ngoài.

Tài liệu trong hồ sơ Paradise cho các đặc điểm nhận dạng của người nộp thuế di chuyển tài sản trị giá hàng chục triệu bảng Anh vào các công ty ở Mauritius.

Các công ty giúp họ trốn thuế tuyên bố không còn sở hữu tài sản, tiền mặt và vốn đầu tư để giữ tài sản của họ ngoài tầm kiểm soát của Cơ quan Thuế và Hải quan (HMRC).

Dường như nhiều người trong số họ sử dụng các công ty như tài khoản ngân hàng cá nhân.

Điều này cho phép họ tiếp tục tận hưởng lợi ích của việc giàu ngầm.

"Chuyển nhượng tài sản"

Mark Faulkner và đối tác Harriet Logan của ông đã chuyển tiền mặt và tài sản trị giá hơn 28 triệu đô la sang một công ty Mauritian tên là Babington PCC.

Họ đã chính thức chuyển nhượng tài sản của họ, nhưng tài liệu trong Hồ sơ Paradise cho thấy họ vẫn có thể kiểm soát cách thức chi tiêu tiền mặt vì họ đã làm "cố vấn đầu tư" cho Babington.

Họ đã tư vấn cho công ty nước ngoài mua một biệt thự trị giá 3,25 triệu bảng Anh, tài sản ở London, một nhãn hiệu mới tên Aston Martin, một bộ sưu tập nghệ thuật, một bộ sưu tập các bức ảnh cổ điển và một hầm rượu vang cổ điển.

Công ty cũng sở hữu căn nhà nghỉ mát của họ ở Florida, tài trợ cho việc duy trì nhà nghỉ ở miền Nam nước Pháp, trả tiền cho các chuyến đi đến New York và Miami, và chi hơn 100.000 bảng một năm tài trợ cho sở thích của Faulkner trong cuộc đua thuyền buồm cổ điển.

Ông Faulkner, cựu chuyên viên ngân hàng, và cựu nhiếp ảnh viên chiến tranh, bà Logan đã đóng góp 1,6 triệu bảng tiền của công ty nước ngoài cho quỹ "Mục đích giáo dục đáng tin cậy" - sau đó sẽ cấp quỹ cho giáo dục tư của cả bốn đứa con của họ.

Ông Faulkner ban đầu đã bác bỏ việc tuồn bất cứ khoản tiền nào vào công ty Mauritian, nhưng các luật sư của ông sau đó nói với trang BBC Panorama rằng mặc dù họ không chấp nhận lời khẳng định của chúng tôi, họ đã "bắt đầu đối thoại với HMRC để xem xét lại các thỏa thuận mà các cố vấn trước đây của họ đã khuyến cáo".

Cố vấn đầu tư

Các công ty giúp trốn thuế được quản lý bởi Appleby, công ty luật nằm ở trung tâm vụ rò rỉ Paradise Papers này.

Chúng đã được thành lập bởi James O'Toole, một luật sư người Anh, người đã tự làm giàu bằng cách tư vấn cho những người giàu làm thế nào để né thuế.

Các tài liệu cho thấy ông O'Toole đã đích thân sử dụng một cách thức tránh thuế tương tự cho các khách hàng của ông.

Ông O'Toole thậm chí khuyên các công ty nước ngoài sử dụng tiền mặt được miễn thuế của ông để trả cho người mua sắm cá nhân của mình. Một số khoảng tiền mặt đến từ những khoản phí khổng lồ mà ông tính cho khách hàng.

Panorama hỏi ông O'Toole liệu ông có báo cáo thu nhập này cho HMRC hay không.

Luật sư của ông O'Toole cho biết những cáo buộc này là "bất hợp pháp và không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng liên quan".

Trong một tuyên bố trên Paradise Papers, Appleby nói rằng nó là một công ty luật hoạt động trong các khu vực pháp lý quy định tiêu chuẩn quốc tế cao nhất và "tư vấn cho khách hàng về những con đường hợp pháp và đúng luật để tiến hành kinh doanh".

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục