Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Xe buýt Luân Đôn sử dụng nhiên liệu mới: Cà phê

Xe buýt Luân Đôn sử dụng nhiên liệu mới: Cà phê

02/12/2017
Mức căn bản

London buses are being powered by a new fuel: Coffee

There's a new buzz powering public buses in London.

British startup bio-bean has partnered with Shell (RDSB) and Argent Energy to create a coffee-based biofuel that will be used in London's diesel buses.

The company has produced 6,000 liters of coffee oil for the pilot project with London's transportation authority -- enough to help power the equivalent of one city bus for a year.

"It's a great example of what can be done when we start to reimagine waste as an untapped resource," bio-bean founder Arthur Kay said in a statement.

The startup collects used coffee grounds from cafes, restaurants and factories, and transports them to its recycling facility. There, the grounds are dried before coffee oil is extracted.

The coffee oil is then blended with other fuels to create B20 biofuel, which can be used in diesel buses without modification.

"Spent coffee grounds are highly calorific and contain valuable compounds, making them an ideal feedstock from which to produce clean fuels," the company says on its website.

Bio-bean estimates that Britain produces 500,000 tonnes of coffee grounds a year, most of which are discarded in landfills where they can emit harmful greenhouse gases.

The company also sells "coffee logs," which are used in fireplaces and stoves as an alternative to wooden logs.

Bio-bean said there is "no formal agreement" to continue using its coffee oil in London, but it hopes to quickly find new markets and applications.

"There is huge potential for this project to expand in the U.S., which drinks the most coffee on the planet, 400 million cups of per day," the company said in a written statement.

Source: edition.cnn.com

 

Xe buýt Luân Đôn chạy bằng nhiên liệu mới: cà phê

Có một nhiên liệu động cơ mới cho xe buýt ở Luân Đôn.

Doanh nghiệp khởi nghiệp Anh quốc ở mảng Công nghệ sinh học hợp tác với hảng Shell (RDSB) và Trung tâm Năng lượng để tạo ra nhiên liêu cà phê để sử dụng cho xe buýt ở Luân Đôn chạy bằng động cơ Diesel .

Công ty đã sản xuất 6000 lít của dầu cà phê cho dự án vận tải nhà nước -- số lượng này đủ để cho xe buýt thành phố chạy trong 1 năm.

Người sáng lập tổ chưc Bio -Bean Arthur cho hay: "Đây là một ví dụ tuyệt vời về những gì chúng ta làm để có thể xem rác thải như một nguồn tài nguyên chưa khai thác".

Bắt đầu thu gom bã cà phê từ quán cà phê, nhà hàng và các nhà máy và sau đó vận chuyển chúng tới nhà máy chứa rác thải. Ở đó, bã cà phê được sấy khô trước khi chiết xuất dầu.

Dầu cà phê được pha trộn với nhiên liệu khác tạo thành nhiên liệu Bio B20 - loại có thể sủa dụng trong động cơ xe buýt không cần bước biến đổi khác.

Công ty thông báo trên trang tin của họ : "Bã cà phê có thể tỏa nhiệt lớn và duy trì hợp chất có giá trị, tạo thành nguyên liệu lý tưởng từ sản xuất nhiên liệu sạch"

Công ty Bio - Bean ước lượng cả nước Anh tạo ra 500000 tấn từ bã cà phê, hầu hết rác thải bị vứt bỏ nơi mà nó có thể gây ra hiệu ứng nhà kính

công ty cũng bán "củi cà phê" - được sử dụng để đốt và sưởi như các loại củi gỗ khác.

Bio Bean nói rằng " chưa có thoả hiệp chính thức nào" để tiếp tục sử dụng dầu cà phê ở Luân Đôn, nhưng công ty hy vọng đẩy nhanh việc tìm kiếm thị trường mới và những ứng dụng"

Công ty đã nói trong một thông báo: "đó là tiềm năng to lớn cho dự án để mở rộng ở Mỹ - Nơi uống nhiều cà phê nhất hành tinh với 400 triệu ly một năm"

 

Dịch bởi: leduyen

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục