Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Xuất nhập khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài

Xuất nhập khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài

31/08/2016
Mức căn bản

Vietnam’s exports and imports lean on foreign enterprises

Foreign enterprises accounted for about 65 percent and contributed nearly $70 billion to Vietnam’s total export and import value in the first four months.

FDI companies significantly contributed to Vietnam's exports and imports in the first four months of 2016. Photo by Bkav

Vietnam’s total trade turnover in the first four months of 2016 reached over $104.4 billion of which 64.9 percent were foreign contributions, according to Vietnam Customs’ statistics. This marks an increase of 2.5 percent compared to the same period last year, including a 6.5 percent rise in exports from the initial value of $53.1 billion and a 1.3 percent decrease in imports from the intial value of $51.34 billion.

Foreign Direct Investment (FDI) companies have seen a 4.4 percent increase year on year with total trading turnover of $67.78 billion. This owes to strong export growth of 10.3 percent, which reached $37.23 billion in the first four months of 2016. Most FDI exports stemmed from commodity groups of telephone, mobile phone and their parts (up 22.7 percent); foot-wear (up 10.1 percent); machinery, equipment, tools and instruments (up 15.5 percent); and handbags, purses, suitcases, headgear and umbrellas (up 26.3 percent).

Domestic companies in contrast lagged behind as marked by a one percent slump in trade turnover to reach $36.67 billion, making up only 35.1 percent of total trade turnover. Domestic exports fell by 1.5 percent to be worth $15.88 billion, due primarily to sharp decline of crude oil export value by 51.7 percent.

Regarding goods imported to Vietnam, domestic companies’ imports decreased slightly by 0.5 percent compared to the same period last year while FDI counterparts cut their imports by 1.9 percent, down to $30.55 billion.

Source: VnExpress International

 

 

Xuất và nhập khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài

Doanh nghiệp nước ngoài chiếm khoảng 65 % and đóng góp gần 70 triệu dollar vào tổng giá trị xuất và nhập khẩu Việt Nam trong bốn tháng đầu năm.

Công ty FDI đóng góp đáng kể vào xuất và nhập khẩu trong bốn tháng đầu năm 2016. ảnh bởi Bkav.

Tổng doanh thu kinh tế bốn tháng đầu năm 2016 đạt hơn 104.4 tỷ dollar, trong đó 64.9% là từ đầu tư nước ngoài. theo thống kê hải quan Việt Nam. Điều này đánh dấu tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm tăng 6.5% trong xuất khẩu từ giá trị ban đầu 5.1 triệu USD và giảm 1.3% trong nhập khẩu từ giá trị ban đầu 51.34 triệu USD.

Các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thấy tăng 4.4% so với năm ngoái với tổng doanh thu thương mại 67.78 triệu USD. Đây là sự được xuất khẩu mạnh mẽ tăng 10.3%. Nó đạt tới 37.23 triệu USD trong bốn tháng của năm 2016. Phần lớn nhà đầu từ trực tiếp nước ngoài bắt nguồn từ nhóm hàng hóa điện thoại, điện thoại di động và các phần của chúng (lên đến 22.7%); Giày dép (lên đến 10.1%).; Máy móc, thiết bị, công cụ và thiết bị (chiếm 15.5%); và túi xách, ví, vali, mũ và ô (chiếm 26.3%).

Các công ty trong nước tụt lại phía sau đánh dấu bằng sự giảm 1% tổng doanh thu thương mại chiếm 36.67 tỷ USD, chỉ tăng 35.1% của tổng doanh thu thương mại. Xuất khẩu trong nước giảm 1.5% thành 15.88 tỷ USD. Chủ yếu do sự suy giảm dễ nhận thấy của giá trịn xuất khẩu dầu thô 51.7%

Liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đã vào Việt Nam, việc nhập khẩu của các công ty trong nước đã tăng nhỏ 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi đối chiếu với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, việc nhập khẩu của họ cắt giảm 1.9%, xuống 30.55 triệu USD.

 

Dịch bởi: nguyendiemmy

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục