Bài viết liên quan:

Bên dưới đây là 10 câu nói song ngữ Anh-Việt mà Ce Phan đã sưu tầm từ những châm ngôn của người xưa cũng như từ những nổi tiếng, trong đó bao gồm: cách hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, tầm quan trọng của việc tập thể dục, ăn uống an toàn và thực phẩm hữu cơ.

Bài học này cũng là một phần trong chủ đề IT's GOOD FOR YOU (Tốt cho bạn!) được Ce Phan biên soạn và giới thiệu tại hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

1. “A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book.” – Irish Proverb
Có tiếng cười thoải mái và có giấc ngủ ngon là những cách điều trì tốt nhất theo chỉ dẫn của bác sĩ.


2. “To insure good health: eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life.” – William Londen
Để đảm bảo sức khỏe tốt hãy: ăn điều độ, hít thở sâu, sống chậm rãi, ươm mầm sự vui vẻ và duy trì những cảm hứng trong cuộc sống.


3. “The groundwork for all happiness is good health.” – Leigh Hunt
Sức khỏe là nền tảng tốt nhất để có hạnh phúc


4. "I've always wanted to be in the health and wellness business. I try to encourage people to live a healthy lifestyle." - Mark Wahlberg
Tôi luôn muốn làm cho một công ty về sức khỏe và giữ gìn sức khỏe. Đó là do tôi luôn muốn sống một cuộc sống khỏe mạnh


5. "Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity"– John F. Kennedy
Tập thể dục thể chất không chỉ là một chìa khóa quan trọng nhất để có cơ thể khỏe mạnh mà đó là cơ sở để có trí tuệ năng động và sáng tạo.


6. "Reading is to the mind what exercise is to the body" – Joseph Addison
Đọc sách là để giúp ích tâm trí trong khi đó tập thể dục là để giúp ích cho cơ thể


7. "Take care of your body. It's the only place you have to live"– Jim Rohn
Hãy chăm sóc cơ thể bạn. Bởi vì đó chính là nơi bạn buộc phải sống cùng


8. "I would like to see people more aware of where their food comes from. I would like to see small farmers empowered. I feed my daughter almost exclusively organic food."– Anthony Bourdain
Tôi muốn mọi người ý thức hơn về nguồn gốc thực phẩm. Tôi muốn thấy nông dân được trao quyền. Tôi đã nuôi con gái tôi gần như hoàn toàn bằng thực phẩm hữu cơ.


9. "Provision as much pure and organic food as you can, and let the rest go by."– Laurie Colwin
Hãy mang đến cơ thể mình càng nhiều thực phẩm sạch và hữu cơ, và bạn sẽ không phiền lòng về phần còn lại của cuộc đời mình nữa


10.  "If everybody switched to organic farming, we couldn't support the earth's current population - maybe half." – Nina Fedoroff
Nếu tất cả mọi người đều chuyển sang canh tác hữu cơ thì chúng tôi không thể cung cấp đủ đồ ăn cho cả trái đất này - có lẽ thiếu đến một nửa

 

Biên soạn: Ce Phan