1000 cụm từ tiếng Anh thông dụng

Câu 1: Người hảo ngọt

to sell off

sweet tooth

to smell a rat

Câu 2: Giúp đỡ, giúp một tay

to lend a hand

(to) make the best of

to sell off


Câu 3: Nguyên tắc hữu ích, kinh nghiệm, thực tế

at least

rule of thumb

to kid someone

Câu 4: Nghĩ về điều gì đó một cách nhanh chóng

to complain about

run across

off the top of one's head


Câu 5: Trò khỉ, trò ngu ngốc

to come up with

monkey business

to make a fool of oneself

Câu 6: Rất dễ dàng

piece of cake

be all ears

plug away

Bấm nút "Xem kết quả" phía dưới để biết được kết quả và nhận mã số sửa bài. Sau khi làm đúng hết các câu hãy quay lại đặt ví dụ cho mỗi cụm từ để ghi nhớ. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH như sau:
Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxxxxx
Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mã số này dùng để sửa bài trên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH, tuy nhiên mức độ không thường xuyên bằng các bạn đã có Flashcard.