Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. 1,4 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

1,4 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

12/02/2017
Mức căn bản

1.4 million rural labourers to get vocational training

The agriculture and rural development ministry has approved a plan to provide vocational training to 1.4 million rural labourers over the next four years.

Farmers in Hậu Giang Province make bamboo baskets as a way of improving their income

At least 80 per cent of labourers should have stable jobs or earn higher income in their current jobs after training, the ministry has estimated.

While one million labourers will undergo a three-month primary vocational training, around 400,000 will receive intermediate- and college-level training.

The training cost for primary levels will be VNĐ2 trillion (US$88.6 million). Of this, VNĐ1.1 trillion ($48.7 million) will be allocated from the National Target Programme on New Rural Development; the remaining funds will come from local authorities and other sources.

The ministry said the target group includes labourers involved in agriculture restructuring and new-style rural area buildings, those who work in farms, cooperatives and enterprises related to farmers, the disabled, the disadvantaged households and women.

Vocational training will focus on technical and management skills in cultivation, husbandry, fishing, fish farming, salt processing and salt production. There will also be programmes on restructuring agricultural production, adapting to climate change and addressing maritime environment pollution.

Every locality will have to select appropriate occupations related to large-scale agricultural production, chain production, high-tech products and food safety.

Pilot training courses will be suggested in key production areas, and the vocational training curriculum will be revised to suit the demands of the labour market. Teachers at vocational training centres will also get to do courses to improve their knowledge.

Source: dtinews.vn

 

1,4 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho 1,4 triệu lao động nông thôn trong vòng bốn năm tới.

Nông dân ở tỉnh Hậu Giang đan giỏ tre để giúp cải thiện thu nhập của họ

Bộ đã ước tính rằng ít nhất 80 phần trăm người lao động cần có việc làm ổn định hoặc có thu nhập cao hơn trong công việc hiện tại của họ sau khi được đào tạo.

Trong khi một triệu người lao động sẽ trải qua một khóa đào tạo nghề cơ bản kéo dài ba tháng, thì sẽ có khoảng 400.000 người được đào tạo trung cấp và cao đẳng.

Chi phí đào tạo cho cấp cơ bản sẽ là 2 nghìn tỷ đồng. Trong số này, 1.1 nghìn tỷ đồng sẽ được cấp từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới; số tiền còn lại sẽ đến từ chính quyền địa phương và các nguồn khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nhóm bao gồm các đối tượng là người lao động tham gia vào việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn mới, những người làm việc trong các trang trại, hợp tác xã và các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp, người tàn tật, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ.

Chương trình đào tạo nghề sẽ tập trung vào các kỹ năng kỹ thuật và quản lý trong trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, chế biến và sản xuất muối. Ngoài ra còn có các chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết ô nhiễm môi trường biển.

Mỗi địa phương sẽ phải lựa chọn các ngành nghề phù hợp có liên quan đến sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, dây chuyền sản xuất, các sản phẩm công nghệ cao và an toàn thực phẩm.

Các khóa đào tạo thí điểm sẽ được đề xuất trong các lĩnh vực sản xuất chính và các chương trình đào tạo nghề sẽ được sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Các giáo viên tại các trung tâm đào tạo nghề cũng sẽ được tham dự các khóa học nhằm nâng cao kiến ​​thức của họ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục