Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 15 điểm có phải là mức điểm an toàn để đăng kí vào tất cả các trường

15 điểm có phải là mức điểm an toàn để đăng kí vào tất cả các trường

13/08/2015
Mức căn bản

15-mark university admission threshold is ‘safe’ for all schools

Universities are pleased about the floor mark the Ministry of Education and Training (MOET) has announced, while many students now can sigh with relief that they have a good chance of university admission.

MOET has decided that a 15 mark will be the floor mark for this year. This means that the students who get at least a 15 mark from three exam subjects at last July’s national exam will be eligible for applying for universities. Those, who have less than 15 cannot enter any university in Vietnam.

This year’s floor mark set by MOET is higher than the previous year, when students just needed to get 13 to register to study at universities.

Head of the training division of the Banking Academy Tran Manh Dung noted that MOET has made a right decision when setting up the higher floor mark this year, because this year’s exam results were better than the last year’s.

Dung noted that the 15-mark threshold will create favorable conditions for schools to enroll students. In general, students prefer studying at state-owned schools. However, with the ‘reasonable requirements’, people-founded schools will also have students to enroll.

Dung believes that the floor mark should not be lower than 15, because this will not allow schools to find capable students.

Dung disagrees with the viewpoint that there is no need to set high requirements and that it would be better to control the quality of graduates. 

He believes that if schools enroll weak students, they will not be able to produce good graduates, no matter how good the material facilities and teaching staff.

Thai Doan Thanh, head of the training division of the HCM City Food Industry University, noted that the 15-mark threshold is ‘safe’ for all schools.

He said that a high percentage of students got a 15 score or more from three subjects, and there was no need to worry about enrollment numbers.

As for the HCM City Food Industry University, the school plans to set the required marks at between 15 and 20, depending on the training major.

Tran Dinh Ly from the HCM City Agriculture and Forestry University, noted that the MOET’s decision can satisfy everyone.

“15 marks for 3 subjects is reasonable. A lower level would be inappropriate,” he noted.

Top schools do not care much about the floor mark set by MOET, because they require very high scores from students which are far above the floor marks. 

However, less prestigious and people-founded schools are more concerned as they worry about enrollment. 

Source: VIETNAMNET

 

 

15 điểm có phải là mức điểm an toàn để đăng kí vào tất cả các trường

Các trường Đại học rất vui mừng về điểm sàn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đã công bố, trong khi nhiều học sinh có thể thở phào nhẹ nhõm rằng họ có cơ hội tốt để vào các trường đại học.

Bộ GD & ĐT đã công bố điểm sàn năm nay là 15. Điều này có nghĩa rằng những học sinh có được 15 điểm từ ba môn thi tại kỳ thi quốc gia cuối tháng bảy sẽ đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường đại học. Những thí sinh có ít hơn 15 điểm không thể vào bất kỳ trường Đại học nào ở Việt Nam.

Điểm sàn Bộ GD & ĐT công bố năm nay cao hơn năm trước, khi học sinh chỉ cần 13 điểm để đăng ký vào các trường Đại học.

Trưởng bộ phận đào tạo của Học viện Ngân hàng Trần Mạnh Dũng lưu ý rằng Bộ GD & ĐT đã thực hiện một quyết định đúng đắn khi thiết lập điểm sàn cao hơn trong năm nay, vì kết quả thi năm nay tốt hơn so với năm ngoái.

Ông Dũng nói thêm, ngưỡng 15 điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường tuyển sinh. Nhìn chung, học sinh thích học tập tại các trường quốc doanh. Tuy nhiên, với những 'yêu cầu hợp lý', các trường dân lập cũng sẽ có sinh viên đến ghi danh.

Ông Dũng tin rằng điểm sàn không được thấp hơn 15, vì điều này sẽ làm các trường khó tìm các sinh viên có khả năng.

Ông Dũng không đồng ý với quan điểm không cần phải thiết lập các yêu cầu cao và sẽ tốt hơn để kiểm soát chất lượng của sinh viên tốt nghiệp.

Ông tin rằng nếu các trường nhận học sinh yếu, họ sẽ không thể đào tạo ra những sinh viên tốt, việc cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tốt như thế nào không quan trọng.

Ông Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng đào tạo của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho rằng ngưỡng 15 điểm là 'an toàn' cho tất cả các trường.

Ông nói, một tỷ lệ cao các học sinh đạt 15 điểm hoặc nhiều hơn từ ba môn và không cần phải lo lắng về những con số ghi danh.

Đối với trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch của trường cần thiết lập các điểm số trong khoảng 15 và 20m tùy thuộc vào ngành học.

Ông Trần Đình Lý, Đại học Nông Lâm TP.HCM, cho rằng quyết định của Bộ GD & ĐT có thể thỏa mãn tất cả mọi người.

Ông nói "15 điểm cho 3 môn là hợp lý. Một mức thấp hơn sẽ không phù hợp"

Các trường hàng đầu không quan tâm nhiều về điểm sàn do Bộ GD & ĐT công bố, vì họ yêu cầu số điểm rất cao từ các sinh viên, vượt xa với điểm sàn.

Tuy nhiên, các trường dân lập và ít có uy tín quan tâm nhiều hơn khi họ lo lắng về việc ghi danh.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục