Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 23 triệu học sinh trở lại trường học

23 triệu học sinh trở lại trường học

05/09/2016
Mức trung cấp

23 million pupils return to school

Nearly 23 million pupils nationwide attended the opening ceremony for the 2016-2017 academic year on September 5.

The Ministry of Education and Training reported that nearly 23 million students would be attending schools this year, including 4.87 million at kindergartens, 15.7 million at primary and high schools, and 2.46 million at colleges. The country has about 1.3 million teachers and lecturers.

In the direction sent to schools nationwide before the new school year, Minister of Education and Training, Phung Xuan Nha pointed out five tasks of the sector, with improved better teaching standards the central point.

"This will not be the key task for only the 2016-2017 school year but for many years to come," Nha stressed. "The 1.3 million teachers will decide the success of the reforms which we recently began."

The education minister said enthusiasm alone among teachers was not enough.

"They’re also required to have proper qualifications, competence, and determination," he said. "We’ll carry out tighter inspections of teacher quality at schools and sack teachers who don’t meet requirements."

In a letter sent to teachers and pupils on the occasion of the new school year, President Tran Dai Quang also said the sector needed to focus on improving the quality of teachers and administration staff, tighten discipline and pay attention to teaching non-academic subjects such as civic, personal and social development and soft skills.

The president also asked the education sector to invest more in education and training in remote and border areas and islands, as well as for revolutionary veterans.

"It must improve the quality of comprehensive education to meet socio-economic development requirements and better serve the country’s modernisation," he said.

Dtinews

Source: VIETNAMNET

 

 

23 triệu học sinh trở lại trường học

Gần 23 triệu học sinh trên toàn quốc đã tham dự lễ khai giảng năm học 2016-2017 vào ngày 5 tháng 9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo rằng có gần 23 triệu học sinh sẽ đến trường trong năm nay, bao gồm 4.87 triệu học sinh tại các trường mẫu giáo, 15,7 triệu học sinh tại các trường tiểu học và trung học phổ thông và 2,46 triệu học sinh ở các trường cao đẳng. Cả nước hiện có khoảng 1,3 triệu giáo viên và giảng viên.

Trong thư gửi đến các trường học trên toàn quốc vào đầu năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Phùng Xuân Nhạ đã chỉ ra năm nhiệm vụ của ngành, trong đó lấy việc cải tiến các tiêu chuẩn giảng dạy làm trung tâm.

"Đây sẽ không phải chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016-2017 mà còn trong nhiều năm tới" ông Nhạ nhấn mạnh. "1,3 triệu giáo viên sẽ quyết định sự thành công của công cuộc cải cách mà chúng tôi gần đây đã bắt đầu."

Bộ trưởng Bộ giáo dục cho biết chỉ sự nhiệt tình của các giáo viên là không đủ.

"Họ được yêu cầu phải có trình độ chuyên môn phù hợp, năng lực và quyết tâm" ông nói. "Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra chặt chẽ về chất lượng giáo viên tại các trường học và sa thải các giáo viên không đáp ứng được yêu cầu."

Trong một bức thư gửi đến các giáo viên và học sinh nhân dịp năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho biết ngành cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý, siết chặt kỷ luật và chú ý đến việc dạy các môn phi học thuật như phát triển tính công dân, cá nhân, xã hội và kỹ năng mềm.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành giáo dục phải đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và đào tạo ở các khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo, cũng như cho các cựu chiến binh.

"Cần phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ tốt hơn cho quá trình hiện đại hóa của đất nước" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục