Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 68.700 học sinh trượt kỳ thi tốt nghiệp THPT

68.700 học sinh trượt kỳ thi tốt nghiệp THPT

28/07/2015
Mức căn bản

68,700 students fail high school graduation exams

Of the 816,830 students who sat the high school examinations in July 68,700 failed, for a pass rate of 91.58 per cent, a 7.44 per cent decline compared to 2014 and some 6 per cent less than in 2012 and 2013.

According to the Ministry of Education and Training, the falling pass rate is a better reflection of academic performance compared to previous years and is testament to the increased quality of the examinations.

“The purpose of the examinations is also to provide data for college admission,” the Ministry said. “This contributes to minimizing students helping each other in the examination room.” The difference in the pass rate between students at high school and students in continuing education reflects the difference in education quality between the two systems, it said.

The examinations were held from July 1 to July 4 and this year were considered a breakthrough in testing methods, lowering the cost, ensuring reliability, and providing the basis for higher education admission.

Source: VIETNAMNET

 

 

68700 học sinh trượt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trong số 816.830 học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học vào tháng bảy có 68.700 em thi trượt, với tỷ lệ đỗ hơn 91.58%, giảm 7.44% so với năm 2014 và ít hơn 6% so với năm 2012 và 2013.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ đậu giảm phản ánh tốt hơn về thành tích học tập so với các năm trước và minh chứng cho sự gia tăng chất lượng các kỳ thi.

Bộ cho biết: "Mục đích của kỳ thi này cũng là để cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh đại học. Điều này góp phần làm giảm tình trạng các học sinh giúp đỡ nhau trong phòng thi." Điều này nói lên sự khác biệt trong tỷ lệ đậu giữa các học sinh tại trường trung học và sinh viên trong chặng đường giáo dục phản ánh sự khác biệt trong chất lượng giáo dục giữa hai hệ thống.

Các kỳ thi được tổ chức từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 4 tháng 7 năm nay được coi là một bước đột phá trong các biện pháp thử nghiệp, giảm chi phí, đảm bào độ tin cậy và cung cấp cơ sở cho việc tuyển sinh hệ đại học.

 

Dịch bởi: phianhcep519, cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục